logo

Založba → Mediakcije

Oksana Timofeeva: ZGODOVINA ŽIVALI

O knjigi

Knjiga si je naslov izposodila pri Aristotelu in analizira podobo živali v filozofski tradiciji. V naši kulturi je fenomen živalskosti, pa tudi njemu bližnji fenomeni, kot sta revščina in norost, nekakšni negativni zgled za človeško bitje, da se lahko z njimi primerja in tako določi svojo lastno naravo in bistvo. Pri Zgodovini živali ne gre toliko za esej iz filozofske zoologije, ampak raje za poskus filozofske antropologije novega tipa, ki – v nasprotju s klasičnimi, antropocentričnimi antropološkimi nauki – ne naslavlja središča, v katerega se postavljajo ljudje, prepričani o svoji izjemnosti, temveč se obrača k obrobju in mejam človeškega. Avtorica izvleče živalske zgodbe iz velikih del filozofije (Aristotel, Descartes, Hegel, Simondon, Heidegger, Bataille) in književnosti (Kafka, Andrej Platonov) ter analizira te robne primere, kjer vznikajo obrnjene oblike in načini postajanja s čisto posebnimi strategijami vednosti in oblasti.

Iz knjige

Ta knjiga ni filozofski bestiarij: ne dotikam se vprašanja živalskega simbolizma, ampak se raje usmerjam na »naivno«, dobesedno, »neposredno« ali simptomsko branje metafizične tradicije, pri čemer spoštujem pravila igre, četudi so ta vselej že zastarela, ne da bi se pri tem pretvarjala, da za temi igrami razkrivam nekakšno »resničnost«. Tu gre za pripovedno strukturo, ki učinkuje tako, da ni nujno izpostavljena okviru nekakšnega »kritičnega realizma«, ki bi se nanašal na trenutno stanje stvari. V moji Zgodovini živali so ljudje, stvari, duše, kozmos, odtujenost, komunizem itn. vsi po vrsti liki, ki igrajo svojo vlogo v metafizičnem scenariju, ki ga ni nihče napisal.

– Oksana Timofeeva, Zgodovina živali

O avtorici

Oksana Timofeeva (rojena leta 1978 v Sibiriji) poučuje filozofijo na Evropski univerzi v Sankt Peterburgu in je višja raziskovalna sodelavka Inštituta za filozofijo Ruske akademije znanosti v Moskvi. Je članica umetniškega kolektiva Čto delat'? (kaj storiti?), urednica revije Stasis ter avtorica knjige Vvedenie v èrotičeskuju filosofiju Žorža Bataja (Uvod v erotično filozofijo Georgesa Batailla, NLO 2009). Njena Zgodovina živali je v angleškem izvirniku izšla pri založbi Jan van Eyck leta 2012, bila objavljena v ruščini pri Novoe literaturnoe obozrenie leta 2017, v slovenščino pa je bila prevedena po dopolnjeni angleški izdaji založbe Bloomsbury (2018).

 

 

Oksana Timofeeva
ZGODOVINA ŽIVALI

Prevedla: Aleksandra Rekar

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 18

Urednik zbirke: Gregor Moder
Uredil: Gregor Moder

Izdala:Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
www.maska.si

Naslov izvirnika:The History of Animals: A Philosophy

© Oxana Timofeeva, 2018. This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.
© za slovensko izdajo: Maska

Spremna beseda: Bara Kolenc
Strokovni pregled: Gregor Moder
Jezikovni pregled: Mojca Hudolin
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Iztok Kham
Za založbo: Janez Janša

Tisk: Cicero
Naklada: 400

Ljubljana, 2019

Za prevode posamičnih odlomkov se zahvaljujemo Janu Ciglenečkemu (za prevod odlomkov iz stare grščine), Jelki Kernev-Štrajn (francoščina), Alfredu Leskovcu (nemščina), ter Blažu Šobi (ruščina).

Knjižno delo je izšlo v okviru kulturnega projekta, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.

Dogodki
— 28-02-2020 : ZGODOVINA ŽIVALI z Oksano Timofeevo in Baro Kolenc • moderator Mladen Dolar
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Maska in Knjigarna Azil