logo

Založba → Mediakcije

Chantal Mouffe: AGONISTIKA: misliti svet politično

V delu Agonistika: misliti svet politično (Agonistics: Thinking the World Politically) Chantal Mouffe opravi svojevrstno inventuro koncepta agonistične politične teorije, ki jo je razvijala vrsto let in temelji na predpostavki, da politično mišljenje terja prepoznanje ontološke dimenzije radikalne negativitete, ki je dialektično ni možno razrešiti, pa tudi ne doseči celostne objektivnosti. Mouffe v svoji teoriji nameni osrednjo in afirmativno vlogo konfliktu, ki ga razume kot predpogoj za vključitev Drugega; ključna koncepta njene politične misli ostajata »agonistika« in »hegemonija« radikalne demokracije na poti do zagotavljanja temeljnih človekovih pravic, svobode in enakosti za vse. V pričujoči knjigi Chantal Mouffe teoretsko sondira mednarodne odnose, strategije radikalnih politik, prihodnost Evrope in politike umetniških praks ter hkrati pokaže, kako agonistična politika v mnogih okoliščinah, kjer se alternative zdijo nemogoče, nakazuje možnosti za spremembe. Ob preučevanju kozmopolitizma, postoperaizma in različnih konceptov mnoštva se Chantal Mouffe zavzema za večpolaren svet kulturnega in političnega pluralizma. 

Amelia Kraigher

 

CHANTAL MOUFFE: 

Belgijska teoretičarka Chantal Mouffe je profesorica političnih ved na Univerzi Westminster v Londonu. Predavala in raziskovala je na številnih univerzah po Evropi ter Severni in Južni Ameriki; danes je eno vidnejših imen svetovnega neomarksističnega prizorišča. Uredila je več odmevnih knjig, med drugim Gramsci and Marxist Theory (Routledge in Kegan Paul, 1979), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Verso, 1992), Deconstruction and Pragmatism (Routledge, 1996) in The Challenge of Carl Schmitt (Verso, 1999). Skupaj z argentinskim filozofom Ernestom Laclauom je napisala delo Hegemonija in socialistična strategija: k radikalni demokratični politiki (Verso, 1985; slovenski prevod Partizanska knjiga, 1987). Je avtorica knjig The Return of the Political (Verso, 1993), The Democratic Paradox (Verso, 2000), On the Political (Routledge, 2005) in Agonistika: misliti svet politično (Verso, 2013; Maska, 2015). 

Foto Chantal Mouffe: Mario Mertens

 

CITAT IZ KNJIGE AGONISTIKA 

»Za agonistični pogled je središčna kategorija demokratične politike »tekmec«, nekdo, s katerim deliš zvestobo demokratičnim načelom »svobode in enakosti za vse«, medtem ko se na drugi strani ne strinjaš z njihovo razlago. Tekmeca se borita med seboj zato, ker želita, da bi njuna interpretacija načel postala hegemonska, vendar pri tem ne postavljata pod vprašaj legitimnosti nasprotnikove pravice do boja za zmago njegovega načela. Takšno spopadanje tekmecev vzpostavi »agonistični boj«, ki je pogoj za vitalno demokracijo. […] Dobro delujoča demokracija kliče po konfrontaciji demokratičnih političnih stališč. Če tega ni, vselej obstaja nevarnost, da bo demokratični spopad zamenjal spopad nezdružljivih moralnih vrednot ali esencialističnih oblik identifikacij. Prevelik poudarek na konsenzu – skupaj z odporom do spopadov – vodi v apatijo in v nezadovoljstvo s politično participacijo. To je tudi razlog, zakaj liberalnodemokratska družba kliče po razpravi o možnih alternativah.« (Chantal Mouffe, Agonistika

KAZALO 

Predgovor 

Uvod 

KAJ JE AGONISTIČNA POLITIKA?

Agonistični model

Agonizem in antagonizem

Etika ali politika 

KAKŠNO DEMOKRACIJO ZA VEČPOLARNI AGONISTIČNI SVET?

Institucionalni pacifizem Norberta Bobbia

Kakšno demokracijo za večpolarni agonistični svet? 

AGONISTIČNI PRISTOP K PRIHODNOSTI EVROPE

Skupinske identitete

Evropska integracija

Evropa narodov ali Evropa regij?

Kakšno demokracijo: posvetovalno ali agonistično?

Evropska alternativa neoliberalizmu 

RADIKALNA POLITIKA DANES

Kritika, ki kliče po umiku

Kritika, ki kliče po hegemonskem sodelovanju

Imanentizem proti radikalni negativiteti

Komunizem ali radikalna demokracija? 

AGONISTIČNA POLITIKA IN UMETNIŠKE PRAKSE

Agonistični javni prostori

Protihegemonske intervencije Alfreda Jaara

Umetniški aktivizem

Muzeji in institucije

Umetniki kot organski intelektualci 

SKLEP

Nov tip aktivizma?

Agonistični pristop

Demokracija ali predstavništvo? 

POGOVOR S CHANTAL MOUFFE 

Peter Klepec

DELOVATI, DELOVATI POLITIČNO, ZATO SMO TU!

Spremna beseda 

Imensko kazalo

KOLOFON 

Chantal Mouffe:
AGONISTIKA
Misliti svet politično 

Prevedla: Aleksandra Rekar
Zbirka Mediakcije, knjiga št. 14
Urednica zbirke: Amelia Kraigher 

Izdala: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
www.maska.si 

Naslov izvirnika: Agonistics.
Thinking the World Politically
© Verso
© za slovensko izdajo: MASKA 

Spremna beseda: Peter Klepec
Jezikovni pregled: Tatjana Capuder
Imensko kazalo: Amelia Kraigher, Nika Leskovšek
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič
Za založbo: Janez Janša
Tisk: Cicero

Naklada: 400
Ljubljana, 2015 

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.