logo

Založba → TRANSformacije

BOJANA KUNST: TELO IN STROJ: GLEDALIŠČE, REPREZENTACIJA TELESA IN RAZMERJE DO UMETNEGA (1999)

Knjiga Bojane Kunst Nemogoče telo obravnava eno najaktualnejših tem v umetnosti, znanosti in humanistiki: odnos med človeškim telesom in strojem. Nemogoče telo so si vizionarji, fantasti, filozofi, znanstveniki in umetniki predstavljali kot stroj, avtomat, račko prebavljačko, Golem, homunkulus, električno dušo, motor, voščeno figuro, marioneto, kot igralca plin, železno žensko, Evo bodočnosti, kot človeka iz stekla ... Vsa ta nemogoča telesa so predmet izjemne študije, ki zajema obdobje od rojstva sodobnih znanosti v 18. stoletju do avantgardnega teatra 20. stoletja.

»V zadnjem času je močno naraslo zanimanje za probleme telesa v gledališču, še posebno v povezavi z vzponom različnih praks performansov, in po drugi strani za problem telesa in njegove reprezentacije kot teoretski problem. Tekst mag. Bojane Kunst se izmed množice prispevkov, posvečenih tej temi, odlikuje po širokem zamahu, s katerim se je avtorica lotila tega vprašanja, ter po teoretski in historični poglobljenosti pristopa.«

(iz recenzije dr. Mladena Dolarja)

Izid knjige Nemogoče telo je decembra 1999 prav neverjetno sovpadel z Generalno akcijo Gravitacija Nič Noordung slovenskega gledališkega utopista Dragana Živadinova. V akciji je bilo za nekaj sekund realizirano eno od 'nemogočih teles' gledaliških vizionarjev 20. stoletja.


O avtorici

Bojana Kunst je doktorica filozofije, dramaturginja in gledališka teoretičarka. Dela kot raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Je voditeljica Seminarja sodobnih scesnkih umetnosti, ki ga organizirata Maska in Cankarjev dom in članica uredništva Maske. 

Kazalo

IZGUBLJENE SKRIVNOSTI O TELESU BORBA ZA NAČIN TELESNE VIDLJIVOSTI
AVTOMATI ALI UMETNA TELESA
RAZSVETLJENSKI AVTOMAT IN RIMANTIČNA MARIONETA
AVTONOMNO IN TRANSPARENTNO
O KINETIČNEM IN DINAMIČNEM TELESU
ZAKLJUČEK
LITERATURA
IMENSKO IN STVARNO KAZALO
CONTENTS AND SUMMARY

Kolofon

TRANSFORMACIJE 03

Redna cena: 16.28 EUR

25 % popust za naročnike Maske: 12.21 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Opis publikacije

256 strani, format 170 x 240 mm, 50 čb reprodukcij, broširana izdaja