logo

Založba → TRANSformacije

INKE ARNS, AVANTGARDA V VZVRATNEM OGLEDALU (2006)

Knjiga raziskuje paradigmatski zamik v načinu kako umetniki reflektirajo zgodovinsko avantgardo vizualnih in medijskih umetniških projektov; analizira dve fazi oz. večji spremembi paradigem v umetniški recepciji in vrednotenju zgodovinske avantgarde v 80ih in 90ih letih. 

Za novo recepcijo avantgarde, ki se začne uveljavljati konec 70ih in v začetku 80ih let s postmoderno, predstavljata pa jo takratna jugoslovanska retroavantgarda (Laibach, Irwin, Gledališče Sester Scipion Nasice, Mladen Stilinovič, Malevič iz Beograda) in sovjetski postutopizem (Ilija Kabakov, Erik Bulatov, Oleg Vasiljev, Komar in Melamid, kolektiv Skupinske akcije) je značilno odvračanje od dotlej vladajočega »naivnega« navezovanja k (prekinjeni) tradiciji avantgarde in interes za potencialno totalitarne elemente avantgarde . Razmerje avantgarde postaja ambivalentno in dvoumno, njene utopične predstave pa so zaradi videza združljivosti s totalitarnimi sistemi nenadoma tudi ogrožujoče in aporetične. 

 Za (dosedaj) zadnjo fazo spremembe recepcije avantgarde, ki se časovno približno ujema s koncem socrealizma v vzhodni Evropi okrog leta 1990 in na katero sta vplivali simultanost in vseprisotnost novih digitalnih medijev, pa je značilna drugačno razumevanje pojma utopije in izguba interesa za spoprijem z ambivalentnostmi, političnimi zapletenostmi in (potencialno) totalitarnimi dimenzijami umetniške avantgarde. V retroutopizmu, katerega predstavniki so, Marko Peljhan, Dragan Živadinov, Vadim Fiškin, se utopična misel avantgarde loči od svojega očitno negativnega, politično-totalitarnega priokusa, ter postane razumljena kot osvobajajoča ali vizionarska potencialnost. V umetniških projektih je sedaj mogoče opaziti fascinacijo nad zgodnjimi utopičnimi tehnološkimi fantazijami zgodovinske avantgarde in pomenom, ki ga le-te kot korektiv za sodobni razvoj tudi imajo. 

O avtorici:

 Rojena 1968, od leta 2006 je umetniška direktorica Hartware MedienKunstVerein v Dortmundu (www.hmkv.de). Na Free University v Berlinu, Univerzi v Amsterdamu in Humboltu je študirala vzhodnoevropske študije, slavistiko in politologijo (doktorirala l. 2004). Kustosinja in avtorica se posveča umetnosti in kulturi v medijih. Je avtorica in organizatorka številnih projektov (www.inkearns.de).

 

 

OPIS PUBLIKACIJE

 

320 strani, 170 x 240 mm, 80 čb ilustracij

 

Nemški izvirnik doktorske disertacije v pdf obliki (7.5 MB)

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

Kazalo

ZA ZAČETEK → PDF
0. UVOD
Zgodba/zgodbe
Tri faze v recepciji avantgarde: Od velike utopije prek poškodovane - in negirane - k latentni Prva sprememba paradigme: Aporije avantgarde v postutopizmu in retroavantgardi Druga sprememba paradigme: Neo- in retroutopizem
Avantgarda v vzvratnem ogledalu - med avtomobilisti
Struktura dela

1. SPREMEMBA PARADIGME V TEORETIČNI PERCEPCIJI AVANTGARD
1.1. Tri faze v recepciji avantgarde
1.2. Prva sprememba paradigme: Aporije avantgard Stolpi in jame (Kafka, Platonov) Kritike avantgarde (Einstein, Arendt, Enzensberger)
Prelom ali kontinuiteta med avantgardo in socialističnim realizmom (Paperni, Groys, Golomštok)
Ambivalence in aporije (sovjetske) avantgarde
(Dis)funkcionalnost avantgardističnih načel in postopkov za »totalni realizem« (Günther, Clark)
1.3. Medijska arheologija kot druga sprememba paradigme (90. leta)

2. POSTUTOPIZEM IN RETROAVANTGARDA
2.1. Negacija utopije - postutopizem
2.1.1. Postutopizem in postmoderna Ruska diskusija o postmoderni od 80. let dalje Rojstvo države iz smrti avtorja
2.1.2. Negacija utopije - Groysov postutopizem Pavel Korčagin kot »zakriti narativ avantgarde« - (umetnostna) zgodovina kot mit Pakt Malevič-Mondrian-Hlebnikov-Pollock-Hitler-Stalin: Vzporednice med umetniško-poetično in politično voljo do moči Ne svojevoljni eklekticizem, ampak odkrivanje mitoloških mrež
2.1.3. »Kako je bilo?« - Nazaj iz prihodnosti Radio Rojter: Od velike utopije do klavrne škatle Nazaj iz prihodnosti
2.2. Ponovno ovrednotenje avantgarde: retro(avant)garda
2.2.1. Laibach, Irwin, Gledališče Sester Scipion Nasice: Monumentalna retroavantgarda, retro princip, retrogarda Avantgarda in retrogarda Retrogarda I.: Poudarjeni eklekticizem kot avtentična nacionalna kultura Retrogarda II., psihoanalitično: Vrnitev h kolektivnim travmam Retrogarda III.: Radikalna intertekstualna praksa. Original kot mozaik tekstov Retrogarda in umetnost prilaščanja Retrogarda, nadidentifikacija in »impossible complicity« umetnosti prilaščanja
2.2.2. O karieri pojma »retroavantgarda« v umetniškem in umetnostnozgodovinskem kontekstu Peter Weibel: Retroavantgarda kot »retrospektivna os avantgarde« Marina Gržinić: »(Post)socializem, ideologija, projekti kopiranja in retroavantgarda«
2.2.3. Irwin: »Zgodovina ni dana. Treba jo je konstruirati.« Retroavantgarda kot »retrospektivno konstruirana avantgarda«, umetnostnozgodovinska fikcija in »vzhodni modernizem«

3. AVANTGARDA V VZVRATNEM OGLEDALU POSTUTOPIZMA IN RETROAVANT- GARDE
3.1. Ponovitev in/kot razlika
3.1.1. Vrnitev Črnega kvadrata v umetnost 70. in 80. let
3.1.2. Vrnitev kot produktivna razlika
3.1.2.1. Razlika in vrnitev Ponovitev, singularnost, splošnost Časovni in znakovni značaj ponovitve Statična in dinamična ponovitev Ponovitev kot sinteza sedanjosti Ponovitev in preteklost Ponovitev in prihodnost
3.1.2.2. Za arheologijo (ne)materialnega palimpsesta
Palimpsest in kulturnosemiotični pojem spomina
(Ne)materialni palimpsesti skupine Irwin
Kopičenje konotacijskih slojev
3.1.3. Black Square on Red Square: Transparentnost nasproti zatemnitvi, soočenje nasproti zakrivanju
Agresivni palimpsesti
Zakrivanje/preraščanje nasproti transparentnosti/konfrontaciji
3.1.3.1. Zakrivanje/preraščanje Erik Bulatov: Površina nasproti prostoru Ilja Kabakov: Tapeta kot palimpsest Oleg Vasiljev: Rdeči/mrtvi prapor/kvadrat
Spoštovani kupci ...: Sovjetska vsakdanjost odslavlja svoje avantgardistične otroke
Kollektivnyje dejstvija: Belo polje in ideološki tekst
3.1.3.2. Transparentnost/soočenje Irwin: Black Square on Red Square Irwin: Malevič med dvema vojnama
Replikanti s preteklostjo/brez preteklosti - Zadnja futuristična razstava 0.10 (1986) Mladen Stilinović: Eksploatacija mrtvih in Hvalnica lenobi
3.2. V naročju kolektiva: Kako ponovimo kolektivizem? S kolektivnim telesom!
3.2.1. V kolektivu Skupnih akcij
3.2.2. Laibach: Naredimo si spet kolektiv, ki nas bo osvobodil
3.2.3. Kolektiv v breztežnem stanju: Panoptično gledališče krotkega telesa
Kozmokinetičnega kabineta Noordung Gledališče krotkih teles Observatorij kot orbitalni panoptikon
3.3. Dialog kot uničenje, uničenje kot dialog: ponovitev/nadpis kot teroristični palimpsest in kot dialoški »sopodpis« (Aleksander Brener)

4. NOVE UTOPIJE? NEOUTOPIZEM IN RETROUTOPIZEM
4.1. Od velike utopije prek poškodovane - in negirane - k latentni
4.2. »Volja do utopije«: Tudi neoutopizem je postutopičen
4.3. Odskočni sedež v utopijo ni molitveni stroj: Delo na mitu astronavta v post- in retroutopizmu
4.3.1. Vesolje in avantgarda, utopija letenja in mit astronavta
4.3.2. Polet v vesolje kot rušilna/porušena utopija Utopija kot ruševina: Človek, ki je poletel v vesolje Ilje Kabakova Smrtni izdih v vsakdanjiku: Zadnji klic (Spominska soba Komarova) Pomanjkljiva tehnika, invalidni junaki: Vesoljski polet kot prevara v romanu Omon Ra Viktorja Pelevina Invalidni junaki: Pogled v mučilnico socialističnega realizma Pomanjkljiva tehnika
Brezobzirnost sistema
4.3.3. Vesoljski polet kot kozmična utopija
Nazaj v prihodnost: Noordung 1995-2045
Herman Potočnik Noordung, pionir vesoljskih poletov Rdeči pilot in premagovanje težnosti Od retrojunakov k Noordungu Breztežnost in antimimezis - ukinitev obzorja Retroutopizem - fizika in metafizika avantgarde
4.3.4. Topos vesoljskega poleta/mit astronavta: Utopija kot ruševina (postutopizem)
in prospektivna rekonstrukcija utopije (retroutopizem)
4.4. Stroji potencialnega: O angelih, sanjačih, metafiziki in vzporednih realnostih v delih
Vadima Fiškina
4.5. Faktura in vmesnik: Hlebnikov, Tesla in promet podatkov po nebu v delih Marka
Peljhana
Materialna in nematerialna struktura prostora - prepleteni ureditvi realnosti
Faktura in vmesnik: LADOMIR- FAKTYRA (LADOMIR-FAKTURA)
LADOMIR- FAKTYRA (LADOMIR-FAKTURA): Tretja površina - makrolab (1997-2007)
Peljhan/Hlebnikov: »An uncannily contemporary vision« Radijske vizije I.: Radijske teorije Velimirja Hlebnikova in Bertolta Brechta Radijske vizije II.: »Svetovni sistem« Nikole Tesle

5. POGLED NAPREJ

6. BIBLIOGRAFIJA

7. IMENSKO IN STVARNO KAZALO

Kolofon


TRANSFORMACIJE 21

Redna cena: 20.45 EUR

25% popust za naročnike Maske: 15.34 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.