logo

Založba → Mediakcije

Franco Berardi – Bifo: KOGNITARCI IN SEMIOKAPITAL

Franco Berardi – Bifo v pričujoči knjižici očrta poglavitne tehnološke, kulturne in družbene premene, ki so v zadnjih petdesetih letih pripeljale do novih načinov proizvodnje (postfordizem), do prekarizacije dela in fraktalizacije finančnega kapitala, ter pokaže, kakšne posledice je to pustilo na družbenem telesu in njegovih gibanjih. Skozi redefinicijo pomena politične akcije v dobi prekarnosti in analizo sodobne sestave dela s poudarkom na kognitivnem delu Berardi razdela znani marksistični pojem občega intelekta kot analitični koncept in splošno formo sodobne subjektivnosti. Svojo misel razvija v navezavi na izbrane zgodovinske dogodke, skozi katere sledi pogojem mišljenja in razumevanja prehoda od modernega industrijskega dela do kognitivnega dela, ki izvira iz novih tehnoloških možnosti. 

Amelia Kraigher

Franco Berardi – Bifo (1949) je svetovno znani marksistični in medijski teoretik, kulturni aktivist, eden najvidnejših pripadnikov avtonomističnega gibanja v Italiji 70. let in ustanovitelj razvpite piratske postaje Radio Alice. Objavil je okoli trideset odmevnih teoretskih knjig in še več pomembnih esejev. Osredotoča se zlasti na vlogo medijev in informacijske tehnologije v postindustrijskem kapitalizmu.

Minilo je sto let od sovjetske revolucije, moderni obeti o napredku in demokraciji tonejo, Evropsko unijo pa z združenimi močmi uničujejo finančni absolutizem, oživljeni nacionalizmi in vojna. Večina prebivalstva na Zahodu se na zaton kolonialne dediščine in nesposobnost demokratične politike, da bi ustavila finančno plenjenje, odziva z zatekanjem v rasizem in nacionalizem, obupano poskušajoč rešiti lastno usihajočo prevlado. Demokracija je na vseh celinah našega planeta postala impotentna, politični odpor pa se je izkazal za jalovega. Zato se moderna zgodovina umika dobi barbarske teme in nenehnega nasilja.


Napočil je trenutek, da v celoti uporabimo vsebino, vpisano v gibanje, ki se je začelo v šestdesetih letih, in izterjamo vnovično neodvisnost vednosti od kapitalističnega izkoriščanja in vojne. Napočil je trenutek za premik iz polja politične akcije k polju samoorganizacije kognitivnega dela.


Franco Berardi – Bifo, Kognitarci in semiokapital

Franco Berardi – Bifo
KOGNITARCI IN SEMIOKAPITAL  

Prevedla: Polona Petek 

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 16 

Urednica zbirke: Amelia Kraigher 

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost 
 Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
www.maska.si 

© Franco Berardi, Nikolai Jeffs 

Spremna beseda: Nikolai Jeffs
Slovenska lektura: Gašper Malej
Angleška lektura: Eric Dean Scott
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič
Za založbo: Janez Janša
Tisk: Cicero
Naklada: 500
Ljubljana, 2016 

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.