logo

Založba → TRANSformacije

BOJANA KUNST, PETRA POGOREVCP (ur.), SODOBNE SCENSKE UMETNOSTI (2006)

V knjižni zbirki Transformacije je izšel zbornik študij domačih in tujih avtorjev o sodobnih scenskih umetnosti. Izhodiščna zamisel je selektiven in problemsko zastavljen avtorski pristop, ki vpenja kritično refleksijo dogajanja v polju sodobne slovenske scenske umetnosti v širši, mednarodni kontekst. Skozi problemsko naravnane študije uveljavljenih domačih in tujih poznavalcev različnih področij sodobnih scenskih umetnosti je dokumentiran širok spekter scenskih umetnosti od eksperimentalnega in konceptualnega gledališča, ambientalnih projektov, plesnega gledališča do intermedijskih umetnosti, performansa in body arta. V njih so osvetljeni dejstva in strategije, ki so v zadnjih petnajstih letih prispevali k razširitvi samega pojma uprizarjanja, posledično pa tudi celotnega teritorija sodobnih scenskih umetnosti.

Knjiga je prva izčrpna analiza sodobnih slovenskih scenskih umetnosti v minulih petnajstih letih, zato pomeni pomemben prispevek k njihovemu razumevanju pa tudi k procesu njihovega zgodovinjenja. Avtorice in avtorji prispevkov: Eda Čufer, Marina Gržinić, Simon Kardum, Mojca Kumerdej, Bojana Kunst, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Barbara Orel, Stojan Pelko, Nataša Petrešin, Petra Pogorevc, Katja Praznik, Mojca Puncer, Tomaž Toporišič, Luk van den Dries, Rok Vevar, Ana Vujanović.

O urednicah: 

Bojana Kunst je doktorica filozofije. Dela kot raziskovalka na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Oddelek za sociologijo) in je docentka za estetiko in filozofijo kulture na Primorski univerzi v Kopru. Je članica uredništva revije Maska in voditeljica Seminarja sodobnih scenskih umetnosti. Svoje prispevke redno objavlja v različnih publikacijah doma in v tujini ter uči na umetnostnih šolah in akademijah (Univerza v Giessnu – Inštitut za uporabne gledališke študije, Das Arts v Amsterdamu). Kot dramaturginja občasno sodeluje z domačimi in tujimi avtorji, delu je tudi kot voditeljica seminarjev in mednarodnih delavnic. Napisala je tri knjige, med njimi Nemogoče telo (Maska, 1999) in Nevarne povezave (Maska, 2004). 

 

Petra Pogorevc je gledališka kritičarka, publicistka in prevajalka. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1993 piše gledališke kritike za časopis Dnevnik, objavlja pa tudi v številnih drugih domačih in tujih publikacijah. Na Tednu slovenske drame v PG Kranj je delovala kot selektorica (2000–2002) in vodja mednarodnega programa (2003). Leta 2001 je uredila številko revi je Maska na temo »Nova evropska dramatika«, leta 2003 pa prevedla knjigo Aleksa Sierza Gledališče »u fris«, ki je izšla v zbirki Knjižnica MGL. Za kritiška esejistična besedila s področja scenskih umetnosti, ki jih v reviji Sodobnost objavlja od leta 2004, ji je Društvo slovenskih pisateljev podelilo Stritarjevo nagrado 2005. Je članica uredništva revije Maska ter sourednica zbornika Sodobne scenske umetnosti.

 

 

naslovnica,,,,,,,,,,

naslovnica,,,,,,,,,,

Kazalo

Uvod → PDF

1. Čas zgostitve: razumevanje sodobnosti
Eda Čufer: Naša stvar
Bojana Kunst: Težave s sodobnostjo
Petra Pogorevc: Politično onkraj modernega
Ana Vujanović: Maskino hekanje virtualnega. Provizorično mapiranje Maske
znotraj lokalnih, regionalnih in mednarodnih kontekstov

2. Širitev polja: zgodovina in kontekst
Rok Vevar: Predlogi za konceptualizacijo zgodovine sodobnega plesa v Sloveniji
Simon Kardum: Uvodni rituali tretje generacije
Aldo Milohnić: »Politično« in gledališče, ki ni njegov dvojnik. O predstavah
»tretje generacije« v zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja
Tomaž Toporišič: Ranljivo telo teksta in odra. Performativni obrat in njegove
sledi v slovenskem gledališču po letu 2000

3. Prostori, situacije in prehodi umetnosti
Igor Zabel: Gledališče upora Marka Peljhana
Nataša Petrešin: Fiktivne institucije, gledališče in intermedijske umetnosti
Aldo Milohnić: Artivizem
Bojana Kunst: Politika naklonjenosti in nelagodja
Mojca Puncer: Iz črnega v belo, iz belega v rdeče. Gledališče-muzej in druge
hibridne poetike prostorov uprizarjanja

4. Politike uprizarjanja in scensko telo
Mojca Kumerdej: Primer Kapelica. Etika nepopuščanja želji
Blaž Lukan: Realno pri Jablanovcu. Osem projektov, osem opomb
Katja Praznik: Jaz sem v gibu s teboj. Slovenski sodobni ples med gibom in
telesom
Marina Gržinić: O dramatizaciji performansa in performativnih politik pri
umetnicah z območja nekdanje Jugoslavije

5. Gledalec in njegovo oko
Eda Čufer: Atletika očesa
Luk Van den Dries: Solzavke in miselne igre. O gledališkem delu Emila Hrvatina
Stojan Pelko: Dvojna ekspozicija
Blaž Lukan: Paradigme presežnega gledališča. De Brea, Janežič, Lorenci
Barbara Orel: Izza očesne mrežnice. Konfiguracija percepcije v sodobnem
slovenskem gledališču

O avtorjih

Povzetki besedil

Imensko in stvarno kazaloKolofon

TRANSFORMACIJE 20

Redna cena: 20.45 EUR

25% popust za naročnike Maske: 15.34 EUR

Opis publikacije 

Zbornik, 400 strani, 170 x 240 mm, 200 ilustracij, čb tisk

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.