logo

Založba → Mediakcije

Marc Augé: Nekraji. Uvod v antropologijo

Knjiga Nekraji. Uvod v antropologijo nadmodernosti je temeljno delo urbane antropologije (izvirno objavljeno leta 1992 pri francoski založbi Seuil), ki je doživelo že številne prevode. V njej avtor tematizira aktualne pojave v sodobni globalni družbi; ukvarja se zlasti s prostori, ki jih imenuje nekraji. To so zanj letališča, nakupovalna središča, hoteli, avtoceste itn. V teh ambivalentnih prostorih poteka nenehno gibanje, potrošnja, komunikacija; v njih ni sorodnih simbolnih povezav, ni igre identitet. Obstajajo kot prehodni, anonimni, funkcionalni prostori, ki jih zaznavamo le parcialno in nepovezano. Nasprotni pol nekraja zanj predstavlja antropološki kraj, ki je nosilec identitete, razmerij in zgodovine ter si ga najlaže zamišljamo v obliki konkretnega prostora, ki za nekoga predstavlja pomembno simbolično vozlišče kulturnih pomenov, spominov, doživljajev, izkustev (npr. žrtveni oltar, rojstni kraj, javni trg ipd.).
Gre za prvo knjižno objavo tega avtorja v slovenščini.

Knjigo je iz francoščine prevedla Sonja Dular.
Spremno besedo je napisal dr. Matjaž Uršič.
Obseg: 164 strani
Cena: 15 eur

Kazalo

Prolog 7
Blizu in drugod 13
Antropološki kraj 47
Od krajev k nekrajem 77
Epilog 117

Navedena dela 123
O avtorju 125

Spremna beseda
Matjaž Uršič: Tako blizu, pa tako daleč –
bivanje med kraji in nekraji Marca Augéja 131

Imensko kazalo 161
Kolofon

Prevedla: Sonja Dular

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 9
Urednik zbirke: Janez Janša

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si
www.maska.si

Naslov izvirnika:
Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité
© Seuil, 1992.
© za slovensko izdajo: Maska

Urednica: Maja Murnik
Spremna beseda: Matjaž Uršič
Lektura: Zala Hriberšek
Imensko kazalo: Maja Murnik
Oblikovanje ovitka: Martin Bricelj
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 400
Ljubljana, 2011

Izdano s podporo francoskega Ministrstva za zunanje zadeve, ki ga zastopa
Francoski inštitut Charles Nodier.

Izdano s podporo francoskega Nacionalnega centra za knjigo.

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.