logo

Založba → TRANSformacije

Gerald Raunig: Umetnost in revolucija

Umetniški aktivizem v dolgem 20. stoletju

Kot 30. knjigo v zbirki Transformacije smo v slovenskem prevodu dobili knjigo avstrijskega teoretika in aktivista Geralda Rauniga, Umetnost in revolucija.

Raunig je pisec alternativne umetnostne zgodovine dolgega 20. stoletja, v katerem zaobjame dogodke od Pariške komune 1871 do protiglobalizacijskih protestov v Genovi leta 2001. V svojem delu postreže z analizo različnih umetniških gibanj, od Courbeta in Sergeja Eisensteina do situacionistov, avstrijskih akcionistov in PublixTheatreCaravan.

Skozi elokventno utemljevanje zgodovine in njenih primerov, skozi teoretsko misel Deleuzea in Guattarija (naslanjajoč na teorijo in razlogo termina »stroj«), Raunigu uspeva raztegniti postrukturalistično teorijo revolucije in jo povezati s splošnejšo idejo umetnosti in aktivizma.

Ena temeljnih Raunigovih tez je, da »aktivistične prakse sploh niso sprejete v narative in arhive politične zgodovine in umetnostne teorije, razen kadar očiščene svojih radikalnih vidikov, prilaščene in kooptirane zaokrožijo v strojih spektakla«.

Delo Umetnost in revolucija spodbuja sodobne umetnike, aktiviste, teoretike... , da premislijo svojo pozicijo v sodobni družbi in posledično nehajo participirati na globalnem trgu, da prenehajo sodelovati z nosilci avtoritet in svojo dejavnost usmerijo v ustvarjanje novih, radikalnih modelov »angažiranosti«.

Knjigo je iz nemščine prevedla Mojca Dobnikar.

Knjiga obsega 232 strani. Cena 19 EUR.

 

 

Kazalo

1. Uvod: Preplet umetnosti in revolucije

2. Trije sestavni deli revolucionarnega stroja

Enodimenzionalni upor kot prevzem državnega aparata
Dvodimenzionalni krik
Odpor, vstaja in konstituirajoča moč kot nedeljiv tridimenzionalni proces
Primat odpora
Postnacionalna vstaja in nekonformna množica
Konstituirajoča moč. »... in da se revolucija ne konča«

3. Out of Sync. Pariška komuna kot revolucionarni stroj
Orgični državni aparat. Razširitev reprezentacije
Vojni stroji. Organiziranje brez reprezentacije

4. Courbetov model. Umetnik, revolucionar, umetnik

5. Duh in izdaja. Nemški »aktivizem« v drugem desetletju 20. stoletja

6. Neznanskost razdvojitve. Od predstavljanja k vzpostavljanju situacije

Predstavljanje situacije. Ukinitev razlike v Heglovi estetiki
Gledališki stroji proti predstavljanju. Eisenstein in Tretjakov v plinarni
Pisatelji v kolhoze! Tretjakov in komunistični svetilnik
Vzpostavljanje situacije. Situacionistična internacionala in prehod nekaterih oseb od umetnosti k revoluciji

7. »Umetnost in revolucija«, 1968. Dunajski akcionizem in negativni preplet

8. VolxTheaterKarawane in transverzalni preplet. Občasna prekrivanja umetnosti in revolucije

Gledališče današnjih divjih hord
Praksa neustrašnega govora
Karavane. Prekarnost v ofenzivi
Genova. Presekana pot vojnega stroja

9. Po 11. septembru. Postskriptum o brezmejnem mejnem prostoru
No border, no nation
Finis, frons, limes. Raztezanje meje
Strasbourg, 2002. Mejni tabor kot revolucionarni stroj

Zahvale
Bibliografija
Imensko kazalo

®evolucija

— PDF