logo

Založba → TRANSformacije

Freddie Rokem: FILOZOFI IN GLEDALIŠČNIKI: MISLITI UPRIZORITEV

Slovene edition.

 

Freddie Rokem
FILOZOFI IN GLEDALIŠČNIKI: MISLITI UPRIZORITEV 

prevedel:
Jernej Županič 

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 42 

urednik zbirke:
Gregor Moder 

uredil:
Gregor Moder 

izdala:
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
www.maska.si 

naslov izvirnika:
Philosophers and Thespians: Thinking Performance, by Freddie Rokem.
Published in English by Stanford University Press.
Copyright © 2010 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Jr. University. All rights reserved. This translation is published by arrangement with Stanford University Press, www.sup.org.
© za slovensko izdajo: Maska 

spremna beseda:
Mirt Komel 

strokovni pregled:
Gregor Moder 

jezikovni pregled:
Mojca Hudolin 

imensko in stvarno kazalo:
Janez Moder 

oblikovanje in prelom:
Ajdin Bašić, Iztok Kham 

za založbo:
Janez Janša 

tisk: Cicero
naklada: 400 

Ljubljana, 2019 

Knjižno delo je izšlo v okviru kultur nega projekta, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije za leto 2018. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.