logo

Založba → Posebne izdaje

Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960

Rok Vevar je prejemnik priznanja Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2018 in 2019, ki ga podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov. Med izpostavljenimi dosežki je tudi šteti njegovo delovanje v okviru uredniškega odbora revije Maska ter zbornik različnih besedil o plesni umetnosti Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960 (Izšel pri Založbi Maska in Nomad Dance Academy Slovenia), in kot iz obrazložitve: "/.../ kjer je Vevar opravil monumentalni raziskovalni in uredniški napor, da je lahko ustrezno prikazal stanje duha v kritiški in teatrološki misli prve polovice 20. stoletja."


DAN, NOČ + ČLOVEK = RITEM, Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918−1960
predstavlja izbor teoretskih, zgodovinskih in kritiških člankov o sodobnem plesu, modernem baletu in plesni kulturi, ki so bili v domačem periodičnem tisku objavljeni med obema vojnama in poldrugem desetletju po njej. Raziskava za antologijo je pokazala, kako obsežna in živa je bila domača publicistična produkcija in kako izjemno je bilo zanimanje za tovrstno umetnost in njeno kulturo v obdobju obeh monarhij in prve socialistične Jugoslavije. Kulturni utrip prestolnice ter drugih slovenskih ali večkulturnih mest (Maribor, Celje, Trst) je bil zelo naklonjen umetniškim in kulturnim novitetam, s katerimi sta se nova slovenska umetnost in kultura umeščali v moderni in avantgardni mednarodni prostor, v katerem pretoka idej in umetniških del ni mogla preprečiti nobena tehnična ovira. Kulturni optimizem tega obdobja si slovensko kulturno emancipacijo predstavlja v modernih in avantgardnih umetniških kontekstih, kjer se pretok idej in vizij odvija med različnimi narodi in njihovimi raznolikimi kulturami. Prezence drugih teles so v takšnem kontekstu stvar miselnih in čutnih izzivov, izjemnih kulturnih apetitov in novih umetniških in kulturnih kreacij.

 

Antologija prve domače publicistične prispevke s področja zgodovine in teorije sodobnega plesa in modernega baleta predstavi po vsebinskih sklopih: prvi poskusi refleksije domače plesne zgodovine (Rado Kregar); vizionarske teoretizacije sodobnega plesa v krogih domačih zgodovinskih avantgard, natančneje, konstruktivistov in tankovcev (Ferdo Delak, Avgust Černigoj); teorija sodobnega plesa in modernega telesa v krogih mladinskega krščansko-socialnega gibanja, t. i. križevcev (Franjo Čibej, Pino Mlakar) ter kulturna zgodovina klasične in moderne plesne umetnosti (Kristina Vrhovec, poročena Brenk). Sledijo kritiški in esejistični prispevki o plesnem delu protagonistov sodobnega plesa in modernega baleta takratnega slovenskega kulturnega prostora (Lidija Wisiak in Vaclav Vlček, Rut Vavpotič, Meta Vidmar, Katja Delak, Pia in Pino Mlakar, Marta Paulin - Brina), ki je od samih začetkov izrazito medkulturen in mednaroden. Med publicisti je vrsta uglednih imen domače kulturne zgodovine, pisateljice in pisatelji, skladatelji, igralke in kulturni publicisti: Fran Govekar, Miljutin Zarnik, Minka Govekar, Emil Adamič, Marij Kogoj, Rado Kregar,  Ferdo Delak, Slavko Osterc, Avgust Černigoj, Ludvik Mrzel, Vilko Ukmar, Maša Slavec, Anton Podbevšek, Peter Pajk, Marijan Lipovšek, Marija Vogelnik, Valens Vodušek idr. Nekaj imen je danes zaradi različnih razlogov popolnoma pozabljenih (npr. Franjo Čibej, Peter Pajk in Maša Slavec), četudi so njihovi prispevki za zgodovino domače plesne publicistike ključni. Poglavje Doba plesa in telesa je zelo zožen izbor sicer nepreglednega korpusa plesno-kulturne publicistike med obema vojnama in si prizadeva bralcu predstaviti predvsem širino njenega spektra. Knjigo zaključuje poglavje Vrag na vasi – ples v Sloveniji 1946−1960, v katerem je pretežno z zapisi Pie in Pina Mlakarja dokumentiran poskus institucionalizacije moderne plesne umetnosti v okviru baleta SNG v Ljubljani in vzpostavitve kulturnega projekta novega jugoslovanskega baleta. V nevrotičnem obdobju razvoja jugoslovanske socialistične izjeme, ki je tudi na področju umetnosti in kulture hitro spreminjal svoje možne smeri, se je to ob koncu 50. let 20. stol. zaradi različnih razlogov izkazovalo kot vse bolj nemogoč projekt, o čemer pričata članka Ksenije Hribar v poglavju Epilog. 

 

Rok Vevar

(1973) je diplomiral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani, v 90. letih pa je obiskoval Gledališko in lutkovno šolo – Kozmopolitsko delavnico umetnosti (GILŠ KODUM) na takratni ZKOS. Je publicist s področja sodobnih scenskih umetnosti ter zgodovinar in arhivar sodobnega plesa. Članke in kritike je objavljal v vrsti dnevnih časopisov (Delo, Finance, Večer), strokovnih revij (Maska, Frakcija), domačih in tujih priložnostnih publikacij, izbor je izšel v knjigi Rok za oddajo (Litera, 2011). Kot dramaturg je sodeloval z umetnicami in umetniki s področja sodobnega plesa in gledališča (Sinja Ožbolt, Jana Menger, Goran Bogdanovski, Andreja Rauch Pozdravnik, Snježana Premuš, Kaja Lorenci, Dejan Srhoj, Oliver Frljić, Ana Vujanović, Saša Asentić). S Simono Semenič sta ustvarila tri avtorske predstave: Polna pest praznih rok (2001), Solo brez talona (2003) in Kartografija celovečernih slik (2005). V okviru festivalske mreže FIT (Poljska, Finska, Slovaška, Slovenija) in na mednarodnih festivalih (Bolgarija, Latvija, Hrvaška) je poučeval mlade kritike, plesne dramaturge in publiciste, na Akademiji za ples in AGRFT v Ljubljani pa zgodovino, dramaturgijo, analizo, teorijo sodobnega plesa in gledališko kritiko. Od leta 2010 je aktiven član balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy in njenih umetniških, pedagoških in produkcijskih programov. V okviru projekta Nomad Dance Institute je iniciiral arhiviranje in zgodovinjenje koreografskih praks v tej regiji. Izsledke zgodovinskih raziskav je objavil v dveh številkah revije Maska (Premiki sodobnega plesa II, Avtonomija plesu). Leta 2012 je v svojem stanovanju ustanovil Začasni slovenski plesni arhiv in ga aprila 2018 preselil v Muzej sodobnih umetnosti Metelkova v Ljubljani. Je ustanovitelj festivala plesnih perspektiv Ukrep, ki ga je skupaj s Sinjo Ožbolt kuriral v Plesnem teatru Ljubljana v letih 2008−2010. Od leta 2012 je sokurator mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestival (NDA Slovenija, Kino Šiška). 
Rok Vevar je tudi prejemnik nagrade Ksenija Hribar 2019 v kategoriji teorija in zgodovina plesa. Nagrado Ksenija Hribar podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa. Nagrada je namenjena ustvarjalcem na področju sodobnega plesa v Sloveniji, ki s svojo vrhunskostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h kakovosti in razvoju sodobnega plesa pri nas.
V obrazložitvi k nagradi Ksenije Hribar 2019 za teorijo in zgodovino plesa je strokovna komisija v sestavi Alja Lobnik, Nina Meško in Snježana Premuš med drugim zapisala: »Pronicljiv refleksivni aparat in njegova strast do tega področja sta gorivo sodobnoplesne scene. V svoje delovanje vnaša premislek o načinih dela in umetniških postopkih, ki lahko senzibilizirajo tudi kolektivno družbeno telo. /…/ Njegov zadnji projekt je izid antologije slovenske sodobnoplesne publicistike med letoma 1918 in 1960 pri založbi Maska z naslovom: Dan, noč + človek = ritem, ki pred bralno občestvo razprostre skrito zgodovino živosti publicistike in plesne prakse. Rok Vevar je za sodobnoplesno sceno z vsem svojim neskončnim kontekstualnim delom tisto vezivo, brez katerega si je sploh ne moremo zamisliti.« VEČ

KOLOFON

DAN, NOČ + ČLOVEK = RITEM: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918–1960

Zbirka Posebne izdaje, knjiga št. 19

 

izbral in uredil: Rok Vevar 
urednica zbirke: Amelia Kraigher 
urednik: Gregor Moder

 

izdajatelji: 
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost 
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana 
[email protected] 
www.maska.si

Nomad Dance Academy Slovenia 
Jakopičeva 13, SI-1000 Ljubljana 
[email protected] 
www.nda.si

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana 
[email protected] www.jskd.si 
 

uredniška pomoč: 
Iztok Ilc, Jasmina Založnik

 

avtorja spremnih besedil: 
Rok Vevar, Aldo Milohnić  

jezikovni pregled: 
Iztok Ilc

 

oblikovanje in prelom: 
Ajdin Bašić, Iztok Kham

 

za založbo: 
Janez Janša (Maska) 
Dragana Alfirević (NDA Slovenia)
Marko Repnik (JSKD)

 

tisk: Cicero

 

naklada: 400 
Ljubljana, 2018 

Izdajo knjige je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Izšlo s pomočjo Mestne občine Ljubljana. Sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa v okviru DANCE ON, PASS ON, DREAM ON.

 

With the support of the Creative Europe programme of the European Union within the frame of DANCE ON, PASS ON, DREAM ON. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5%.