logo

Založba → Posebne izdaje

Sonja Vilč: Collective Improvisation

Collective Improvisation je fascinanten vpogled v nekatere najbolj revolucionarne ideje in pristope h gledališču, umetnosti in življenju, ki so jih razvili pionirji moderne gledališke improvizacije, in prikaže, kako njihovi improvizacijski principi odpirajo alternativne možnosti filmskega ustvarjanja in razumevanja filma. V knjigi avtorica ne prečka samo meje med gledališčem in filmom, temveč ju obogati tudi z družbeno in politično analizo ter kritično ovrednoti kolektivno improvizacijo kot kulturni fenomen, umetniško prakso, estetsko in politično stališče, ki temeljito spodnaša ustaljena dojemanja človeškega (so)bivanja in (so)delovanja.

O avtorici 

Sonja Vilč je igralka, gledališka ustvarjalka in raziskovalka na področju teorije kulture. Je soustanoviteljica Kolektiva Narobov in redno sodeluje z gledališko-umetniškim kolektivom Ljud. Z obema kolektivoma je gostovala ter poučevala igralske in improvizacijske tehnike širom Evrope, v ZDA, Kanadi in Avstraliji. Živi v Berlinu, kjer je na Univerzi Humboldt dokončala doktorat na temo učinkovitosti v umetnosti in politiki.

Kazalo

Predgovor Gregorja Modra 7

Uvod  11

Kolektivna improvizacija v kontekstu uprizoritvenih umetnosti

 

Gledališče

Korenine in nauki moderne gledališke improvizacije 23

Keith Johnstone 24

Metoda in filozofija improvizacije 28

Kako razviti zgodbo 36

O vsebini in nadzoru 36

O moških in ženskah  37

Johnstonova kritika uporabe improvizacije v praksi 39

Theatresports 41

Viola Spolin 45

Chicago, začetki 54

Del Close 66
 

Film

Kolektivna improvizacija v filmu: kako in zakaj 76 

 

Pet gledališč – različni pristopi k filmski improvizaciji 82

Kaj je improvizacijski film? 84

Izhodišča, struktura in svoboda 90

Vloga igralcev 96

Kaj, pa tudi zakaj / Téma 106

Vloga režiserja 110

Vloga snemalca/direktorja fotografije 117

Luč 124

Zvok 127

Glasba 131

Vizualni aspekti filma: kostumi, maska in scenografija 134

Montaža 139

Gledalci 146

 

Onkraj

Obljuba improvizacije 152

Dogodki
— 23-03-2016 : Collective Improvisation - predavanje Sonje Vilč in Gregorja Modra v okviru Odprte katedre
AGRFT, Nazorjeva ulica 3, Ljubljana
AGRFT, Maska, Federacija & Kolektiv Narobov