logo

Založba → Posebne izdaje

MISperformance: essays in shifting perspectives

MISperformance: essays in shifting perspectives je zbirka esejev, ki se ukvarjajo s paleto kulturnih, organizacijskih, tehnoloških, ekoloških, političnih performansov s poudarkom na vzrokih in posledicah  neuspeha (misfire), napačne predstave (misconception), napačnega pripoznanja (misrecognition), napačnega imenovanja (misnaming), neprimernosti (misfitting) itn. Vidiki in vplivi MISperformance, ki lahko izzovejo motnje, popačenja, spremembe, izjalovitve, če že ne kar katastrofe v različnih sferah zasebnega in družbenega življenja, vključno z estetskimi in političnimi praksami, so raziskani v luči njihovih potencialno regresivnih, celo tragičnih izidov, in odporne, celo transgresivne učinkovitosti ter odsotnosti ali opustitve kakršnegakoli vzroka v ali za performans.
 

»MIS označuje minute v performansu, ko ta stopi prek normativnega uprizarjanja in zgolj liminalnega  stanja; ko je njegov tok oviran in očitno pragmatiko – vsaj v MIS-trenutku – pogrešamo

»Misperformance preži v vsakem performansu, ker je opredeljujoč in zato konstitutiven in-/di-/sub-/per-version.«
(Marin Blažević in Lada Čale Feldman)

Knjiga je skupni projekt Performance Studies International, Maske, Ljubljana, Drugo more, Reka, in Fakultete za humanistiko in družboslovje – doktorski program literature, uprizoritvenih umetnosti, filma in kulture, Zagreb.

Knjiga je izšla v angleškem jeziku.

Nakup preko spletne prodajalne Lulu Marketplace
Cena: 25,64 €, 20 £, 30,76 $