logo

Založba → TRANSformacije

Aldo Milohnić: Teorije sodobnega gledališča in performansa

Knjiga Teorije sodobnega gledališča in performansa je vznemirljivo branje in pomemben prispevek k teorijam sodobnih scenskih umetnosti, saj vrsto problemov ugleda v novi luči, prinaša zanimive, izvirne in provokativne poglede, z mnogimi lucidnimi terminološkimi rešitvami, vključno z izvirnim avtorjevim konceptom performativnega gledališča.

V prvem delu se avtor posveti trem pomembnim teoretskim paradigmam, ki so bistveno vplivale na razvoj gledališča in sorodnih scenskih praks v drugi polovici dvajsetega stoletja: antropološko, performativno in gestično gledališče. V drugem delu knjige avtor odpre vprašanje (a)političnega v gledališču. Najprej razpravlja o Brechtovem epskem gledališču in pojmih, kot so »potujitveni učinek«, »historizacija« itn., potem analizira izbrane primere sodobnih postbrechtovskih predstav v Sloveniji. V nadaljevanju razpravlja o političnosti (domnevno apolitičnega) gledališča mlajše generacije slovenskih režiserjev na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja ter analizira koncept »postdramskega gledališča« H.-T. Lehmanna.

V tretjem delu Milohnić analizira izbrane primere aktivističnih in umetnostnih praks, za katere uporablja skovanko »artivizem«. Tematiko, ki je izrazito politična, razširi na analizo specifičnega razmerja med umetnostjo in pravno sfero. Analizira ga v luči umetnostnih praks, ki prihajajo navzkriž z nekaterimi zakonskimi določbami in tako raziskujejo, do kod sega »siva cona« t. i. svobode umetniškega izražanja v družbah, ki so utemeljene na vladavini prava in doktrini človekovih pravic.

Milohniću je uspelo ustvariti teoretsko delo, ki je izjemno informativno in obenem teoretsko prepričljivo. Bogato ilustrirana knjiga s številnimi primeri iz sodobne scenske umetnosti ter avtorjev izjemen slog pisanja je neizogibno branje za vsakega ljubitelja gledališča, plesa, performansa in sodobne umetnosti nasploh.

 

Kazalo

Uvod

I. IZOSTROVANJE MEJNIH POJMOV:
RITUAL, ENERGIJA, PERFORMATIV IN GESTUS

Ritual in performans
Teatralizacija rituala
Ritualizacija teatra
Turner in »družbena drama«
Schechner in »performans«

Energija in teorije »tretje smeri«
Telesne tehnike, »pred-ekspresivnost« in »vračajoča-se-načela«
»Energija« v antropologiji gledališča
Analitične, produkcijske in tretje teorije

Performativ ali kako napravimo kaj z besedami v gledališču
(Ne)možnost performativa v gledališču
Dramatika in gledališče: poskus konceptualizacije
Konvencija
Intenca
Post scriptum de[r]riderum

Gestus: vizualno v diskurzivnem
Teorije pojma gestus
Izostrovanje pojma gestus
Gestus danes: »znosno anahrona naprava« ali »strateški dispozitiv«?

II. APORIJE A/POLITIČNEGA:
OD EPSKEGA DO POSTDRAMSKEGA GLEDALIŠČA

Potujitev politike: Brechtovi poslovneži, historizacija in postbrechtovske vaje v slogu
Brechtovi poslovneži: Puntila, Šui Ta, Peachum
Potujitev, aktualizacija in historizacija
Postbrechtovske vaje v slogu (Horvat, Janša, Berger)

»Politično« in gledališče, ki ni njegov dvojnik
Umetnost v razmerju do ideologije
Gledališka pokrajina zgodnjih devetdesetih let
»Tretja generacija« in politično gledališče osemdesetih let

Postdramsko gledališče in političnost strategij uprizarjanja
Zakaj »postdramsko«?
Performativni rez
Političnost postdramskega

III. STRATEŠKI DISPOZITIVI:
UMETNOST IN VLADAVINA PRAVA

Artivizem
»Don’t happy, be worry!«
Akcionistična korpografija
Agitprop in gverilski performans
Psihopatologija vsakdanjega življenja
Moralna panika
Varnostna panika in umetniška imuniteta

O umetniški imuniteti, avtonomiji in podrejanju
»Definicijski monopol«
Stvarjenje, ustvarjanje in samokreacija
»Zadržana vera«: Vsi za Berlusconija
Fikcijski dispozitiv in presežna realnost gledališča
Kolizija intenc: Incasso
Avtonomija in podrejanje

Ime mi je Janša, Janez Janša
Pretirana pomnožitev in pretirano poistovetenje
Ime kot blagovna znamka in človekova pravica
ReadyNAME: že-narejeno in že-imenovano
Signatura Dogodek Kontekst: perfor(m)acija spomina
Izkušnje spomina

Literatura

Povzetek

Summary

Bibliografska opomba

Zahvala

Ana Vujanović: Beležke ob robu interdisciplinarnih teorij sodobnega gledališča in performansa (spremna beseda)

Stvarno in imensko kazalo
Kolofon:

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 25
240 strani, 60 črno-belih fotografij, broširano
Cena 19 EUR