logo

Založba → BCC - Balcan Can Contemporary

BCC - Balcan Can Contemporary

BCC (Balcan Can Contemporary): ART SPACE v iskanju pluralnosti


priloga revija Maska s pridružitvijo partnerskih organizacij
BCC (Balcan Can Contemporary)
Številke, ki so že izšle in jih lahko prebirate na tej strani:
št. 1, oktober 2010
št. 2, december 2010
št. 3, maj 2011
št. 4, oktober 2011
št. 5, december 2011
št. 6, julij 2012
št. 7, september 2012

 
IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA ČASOPISA BCC (Balcan Can Contemporary)

“ BCC vzpostavlja mednarodno informacijsko umetniško okolje z namenom nudenja podpore, povezovanja, predstavitve, pripoznavanja in povečanja vizibilnosti umetnikov in umetniških organizacij, ki delujejo na področju sodobnih in inovativnih uprizoritvenih umetnosti na Balkanu. Glavni cilj je ponuditi prostor mladim neuveljavljenim kot tudi že uveljavljenim umetnikom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in preizpraševanjem različnih modelov produkcije, ustvarjanja in predstavljanja svojega dela.
Vsaka posamezna številka revije je rezultat sodelovanja med različnimi umetniškimi organizacijami, ustvarjalci in teoretiki z Balkana. Sodelovanje in izmenjava informacij sta ključna dejavnika za vzpostavitev trajnosti neodvisne umetniške scene v regiji sami kakor tudi izven nje, zato si prizadevamo preseči komunikacijsko vrzel med različnimi interesnimi skupinami (najsibodi med performerji in njihovim občinstvom pa tudi med umetniškimi organizacijami iz različnih držav)."
Zvonimir Dobrović

 

Umetnost performansa — 7. številka BCC

Perforams se vrača pravijo. Performans je oblika umetnosti, ki najbolje deluje na osnovi lastnega mita, in besede “moral bi biti tukaj” so navadno najboljši uvod v pogovor o nečem kar smo videli in spade pod umetnostno kategorijo performans.

7. številka BCC, posvečena umetnosti performansa,  nas z uvodnim tekstom Suzane Marjanić opomni na nekaj nepozabnih performansov,  izvedenih na območju blakanske regije. V nadaljevanju revija obravnava pozicijo konteksta v umetnosti in kako le ta lahko umetnost spremeni ter kje se politično prilega vsemu temu, kar je prav tako vprašanje, ki se zdi  iz dneva v dan vse bolj pomembno – kot bi se polagoma zbujali v trpko realnost. Na žalost se lahko primeri, da se zbudimo prepozno. Vendar pa, nenazadnje, smo tukaj – nihče nam ne bo rekel “moral bi biti tukaj”.

Prijetno branje!

 

BCC je skupni projekt naslednjih ogranizacij:
Maska (Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost)
Drugo more
Perforacije

TkH
Tancelarija
CDU
Stanica
Kulturanova

Distribucija časopisa BCC je brezplačna v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji, Sloveniji in Srbij

Priloga MASKE, časopisa za scenske umetnosti

ISSN 1318-0509

Izdala: Maska (zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost)
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 4313122 Faks: +386 1 4313122
E-mail: info@maska.si

Za izdajatelja: Janez Janša
Naročila in distribucija: ana.ivanek@maska.si

Uredil Zvonimir Dobrović
Mednarodni uredniški odbor: Draga Alfirević, Una Bauer, Andraž Golc, Ivana Ivković, Janez Janša, Davor Mišković, Nevena Redžić, Milan Vračar, Ana Vujanović, Jasmina Založnik

Lektura angleškega jezika: Kat Bowman
Grafično oblikovanje: Andre von Ah
Tisk: Printera
Naklada: 5000

Masko, časopis za scenske umetnosti finančno podpira Javna agencija za knjigo RS. BCC finančno podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

    kultura_culture.jpg