logo

Založba → Mediakcije

Lazar Džamić: Cvetličarna v Hiši cvetja

Italijanski strip Alan Ford je izven domovine užival popularnost samo v nekdanji SFRJ, kjer je kot fenomen popularne kulture presegel vsa pričakovanja in postal kulten: danes se zdi, kot bi bil ustvarjen naravnost za jugoslovansko tržišče. Knjiga Cvetličarna v Hiši cvetja izpod peresa strokovnjaka za marketing, novinarja in kolumnista Lazarja Džamića, ki danes živi in dela v Londonu, je duhovita, lucidna in poglobljena kulturološka analiza stripa in njegove recepcije v SFRJ. Džamić pokaže, kako sta v Alanu Fordu scenarist Max Bunker (Luciano Secchi) in ilustrator Magnus (Roberto Raviola) karakterno in situacijsko dramaturgijo renesančne commedie dell'arte postavila v newyorški milje v obdobju hladne vojne, jo začinila z nadrealistično farsičnostjo in satirično kritiko skorumpiranega političnega sistema (kapitalizma, komunizma ali kateregakoli drugega političnega projekta zaključevanja Zgodovine). Ustvarila sta učinkovito mešanico arhetipov, ki zmorejo v vsakem času ustvariti pogoje za identifikacijo, in jih postavila v moderno urbano okolje, zaznamovano z oddaljeno grožnjo sovragov. Ta stripovski stroj je uspel nagovoriti bralstvo v Italiji, predvsem pa v nekdanji Jugoslaviji, kjer prve izdaje stripa datirajo v leto 1970. Jugoslavija je bila v tistem času zmes družbeno-političnih kontradiktornosti in relativne liberalnosti: ti dejavniki so proizvajali vrsto absurdnih situacij, ki so jih bralci uspešno odčitavali iz (črno)humornih situacij Alana Forda.-

Prevedel: Branko Gradišnik
Spremna beseda: Mitja Velikonja

Založba Maska z izdajo Cvetličarne v Hiši cvetja Lazarja Džamića nadaljuje usmeritev analitičnega pristopa k sodobnim popkulturnim fenomenom, ki se jim posveča v zbirki MEDIAkcije (Naomi Klein: No Logo, Oliver Razac: Ekran in živalski vrt, Ariel Dorfman in Armand Mattelart: Kako brati Jaka Racmana).

Amelia Kraigher, urednica

Cena: 19 €

 

Kazalo


Uvod

11        OD FENOMENA DO SIMBOLA:

            ALAN FORD KOT ENERGIJA 

21        ALAN FORD KOT STARO GLEDALIŠKO IZROČILO

21        Kako ljudje ustvarjajo?

28        Commedia in ≫fordovka≪ kot odziv na zgodovinske okoliščine

32        Grupa TNT in njene maske

34        ≫Večna deseterica≪ in struktura Grupe TNT

45        Grotesknost v commediji in pri Alanu Fordu

45        Dramaturgija ≫skeča≪ kot primarni narativni prijem

52        Številka ena in njegova palica

54        Preprost oder, revna Cvetličarna 

59        NADREALNA BURKA KOT NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA

74        Podobnost med Italijo in našimi kraji 

83        SATIRIČNA KRITIKA KAPITALIZMA (IN KOMUNIZMA)

103      OPTIMISTIČNI DILETANTIZEM KOT PREŽIVETVENA

STRATEGIJA

103      »Ni važno, kako, samo da bo!«

110      Diletantizem kot optimizem

112      Diletantizem kot neprofesionalnost 

121      HRVAŠKI PREVOD KOT KREPILEC FARSIČNOSTI

121      Traduttore – traditore! 

135      RISARSKI SLOG, ONOMATOPEJE IN VIZUALIZACIJA

EMOTIVNIH STANJ

135      Linija je človek 

161      ALANFORDOVSKI UNIVERZUM 

170      POSPEŠENA KRONOLOGIJA

170      Glavni momenti v zgodovini Alana Forda 

177      »PAZI NA ‘Č’ IN ‘Ć’!«

Davor Brixy v pogovoru z Lazarjem Džamićem posebej za Cvetličarno

Mitja Velikonja

193      SAX SOLO IZ OSEMDESETIH

Spremna beseda

nbsp; Grotesknost v
Kolofon

Lazar Džamić
CVETLIČARNA V HIŠI CVETJA
Kako smo posvojili in živeli Alana Forda

Prevedel: Branko Gradišnik 

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 13

Urednica zbirke: Amelia Kraigher 

Izdala: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
SI – 1000 Ljubljana
info@maska.si
www.maska.si

Naslov izvirnika:
Cvjećarnica u Kući cveća.
Kako smo usvojili i živeli Alana Forda
© Lazar Džamić, Max Bunker (ilustracije)
© za slovensko izdajo: MASKA 

Spremna beseda: Mitja Velikonja 

Prevod intervjuja z Davorjem Brixyem: Polona Glavan
Jezikovni pregled: Amelia Kraigher
Korekture: Gašper Malej 

Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič 

Za založbo: Janez Janša 

Tisk: Cicero
Naklada: 400
Ljubljana, 2014 

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Zahvaljujemo se Nakladi Jesenski i Turk iz Zagreba, ki nam je prijazno posredovala ilustracije h knjigi. 

Ilustracije in podpisi k njim sledijo izvirni (hrvaško-srbski) izdaji in so navedeni po njej. 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.