logo

Založba → Mediakcije

Franco Berardi – Bifo: Duša na delu

Duša na delu je ena najbolj znanih knjig marksističnega medijskega teoretika in aktivista Franca Berardija - Bifa. Doživela je odmevne prevode v petnajst jezikov, v Italiji pa zaradi avtorjeve kritike družbenih, ekonomskih in političnih razmer(ij) ni izšla.


Knjižica, je prvi knjižni prevod kakega Berardijevega dela pri nas. Prinaša historični pregled in analizo radikalne politične misli od 60. let do konca 20. stoletja, s posebnim poudarkom na delavski alienaciji v postindustrijski družbi, ki jo avtor preizpraša skoz neomarksistične, deleuzovske in guattarijevske koncepte, skoz kritično teorijo ter semiotiko. Z njihovo pomočjo razvije izvirno teoretsko o(g)rodje, s katerim prepričljivo oriše vzroke in posledice sodobnih oblik alienacije, subjektivizacije in prekarizacije delavskih odnosov v neoliberalni kapitalistični družbi. Prepričljivo razloži, kako so marksistični pojem odtujenosti nadomestile psihopatologije ter izguba delavčeve subjektivnosti: sodobni kapitalizem skuša v neskončnost ustvarjati dobičke iz umskega dela za računalniki, kar je v okolju, ki je visokotehnološko, preobloženo z dražljaji, izjemno kaotično in hitro, vzrok za tesnobe. Prekarizacija delavcev je temelj nove subjektivizacije, ki raztaplja obljube o progresivnosti zgodovine in lepši prihodnosti. Rešitev, ki jo predlaga, so novi modeli ekonomske in družbene organizacije, ki temeljijo na solidarnosti. Bifova pisava je akademska in zahtevna, obenem pa vznemirljiva in zabavna.

Amelia Kraigher, urednica

Cena: 19 € 

 

Kazalo

BREZ DUŠE

Predgovor k slovenski izdaji — 9
Kaj preostaja — 9
Komunizem je pokopal komunizem — 11
V svetu, ki prihaja — 12
Delo brez rekompozicije — 14
Alternativa, ki prihaja — 15
Kaos, možgani, matrica — 16
V nevrototalitarnem svetu — 18

Uvod

TELO IN DUŠA — 21

Prvi del

DELO IN ALIENACIJA V ŠESTDESETIH LETIH — 29
Delavci in študentje, združeni v boju — 31
Podobe modernega intelektualca — 32
Perspektiva italijanskega operaizma — 36
Subjektivnost in alienacija — 37
Alienacija med zgodovino in ontologijo — 42
Tujost proti alienaciji — 46
Tronti in Marcuse — 48
Strukturalizem in Marxov Kapital — 51
Tehnika in obči intelekt — 57
Fenomenologija in problem časovnosti — 64
Znanost, delo in tehnika pri Hans-Jürgenu Krahlu — 68
Digitalni panlogizem — 72

Drugi del

DUŠA NA DELU — 77
Čas, govorica, delovanje — 79
Druga kompozicionistična generacija — 79
Čas, razlika in ponovitev — 81
Semioza in ekonomija — 84
Delovanje — 86
Podjetje, delo, želja — 88
Digitalno delo in abstrakcija — 89
Podjetje kot podvzetje in želja — 91
Kaj pomeni bogastvo? — 93
Delo, komunikacija, skupnost — 96
Kognitivno delo v medmrežju — 99
Tovarna nesreče — 103
Vdor sreče v ekonomski diskurz — 103
Samouresničitev in zavrnitev dela — 104
Ekonomija na prozacu — 108
Panično-depresivni sindrom in konkurenčnost — 110
Frigidna misel in kognitariat — 114

Tretji del

ZASTRUPLJENA DUŠA — 119
V oblasti stvari — 121
V puščavi govorice — 123
Kačje jajce — 125
Zastrupitev duše in izguba živosti telesa — 126
Alienacija in želja — 128
Želja je iluzija — 129
Meja, drugost, rekompozicija — 131
Depresija in kaosmoza — 135
Starost sveta — 137
Estetika refrena — 139
Etika in senzibilnost — 142
Umetnost kot kaoid — 143
Singularna terapija — 145
Dolg, čas, bogastvo — 147
Želja in simulacija — 149
Wenders v Tokiu — 149
Baudrillard v Ameriki — 153
Polemika med Baudrillardom in Foucaultom — 155
Simulacija in libido — 161
Izginotje (in vrnitev) dogodka — 163
Samomor — 167
Patologije izraza — 171
Patološka drugost — 171
Nelagodje in potlačitev — 173
Struktura in želja — 176
Patologije hiperekspresivnosti — 179
Semiotika shizofrenije — 180

Četrti del

PREKARNA DUŠA — 183
Bio(tanato)politika — 185
Deregulacija in nadzor — 185
Od discipliniranja k biopolitiki — 186
Kako omogočiti kompatibilnost — 190
Postajati prekarec — 193
Postajati roj — 195
Bioinformacijska ontologija — 195
Indeterminizem in kompleksnost — 200
Digitalni živčni sistem — 204
Metastroj — 209

ZAKLJUČEK — 213
Geneza trenutne depresije — 215
Razmere, ki presegajo naše znanje — 217
Katastrofa in morfogeneza — 218
Kako zdraviti depresijo? — 220
Neskončni terapevtski proces — 223

Samo Tomšič
Kapitali zem med telesom in dušo
Spremna beseda — 227

Izginotje (in vrnitev) dogodka — 163
Kolofon

Franco Berardi – Bifo
DUŠA NA DELU

Prevedel: Gašper Malej

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 12
Urednica zbirke: Amelia Kraigher
Izdala: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si
www.maska.si

Naslov izvirnika
Il lavoro dell'anima
© Franco Berardi
© za slovensko izdajo: MASKA

Spremna beseda: Samo Tomšič
Jezikovni pregled: Amelia Kraighe
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič

Za založbo: Janez Janša

Tisk: Cicero
Naklada: 400

Ljubljana, 2013

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Prevajalec se zahvaljuje Mednarodni hiši za pisatelje in prevajalce v Ventspilsu (Latvija), kjer je nastajal prevod, založbi Goga in Javni agenciji za knjigo RS za dodelitev rezidenčne štipendije v letu 2013. Zahvaljuje se tudi Nataši Varušak za pomoč pri delu.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.