logo

Založba → Mediakcije

Alexander R. Galloway: Teorija video iger. Eseji o algoritemski kulturi

Video igre so v zadnjih dvajsetih letih postale eden osrednjih kulturnih pojavov in danes po svoji popularnosti ter vplivu uspešno tekmujejo s starejšimi mediji, kot so film, televizija in popularna glasba. Galloway je eno osrednjih svetovnih teoretskih imen na tem področju. V knjigi obravnavani fenomen reflektira v različnih kontekstih – elektronske kulture, tehnologij, skozi njegove družbenopolitične implikacije ter v kontekstu drugih umetnostnih in kulturnih praks. Izdaja knjige v slovenskem jeziku pomeni edinstveno priložnost za slovenski prostor, da se seznani z vedno težje spregledljivim področjem teorije video in računalniških iger.
Posebej za slovenske bralce je avtor napisal uvod ter v njem razširil svoj pogled na obravnavane teme. Knjigi je dodana spremna študija dr. Janeza Strehovca.

Prevod: Andraž Golc
Spremna beseda: dr. Janez Strehovec

Cena: 15 eur

Kazalo

Uvod k slovenski izdaji

Predgovor
Zahvale
1. Igrska akcija, štirje momenti
2. Izvori prvoosebne strelske igre
3. Socialni realizem
4. Alegorije nadzora
5. Protiigranje

Spremna beseda
Janez Strehovec: Vstop v svet algoritemske kulture

Imensko in stvarno kazalo
Kolofon

Prevedel: Andraž Golc

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 10
Urednik zbirke: Janez Janša

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si
www.maska.si

Naslov izvirnika:
Gaming: Essays on Algorithmic Culture
Natisnjeno z dovoljenjem University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota, ZDA.
Copyright © 2006 Alexander R. Galloway
Copyright © za slovensko izdajo: Maska

Urednica: Maja Murnik
Spremna beseda: dr. Janez Strehovec
Lektura: Melita Silič
Imensko in stvarno kazalo: Andraž Golc, Maja Murnik
Oblikovanje ovitka: Martin Bricelj
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 400
Ljubljana, 2011

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.