logo

Založba → Mediakcije

Maurizio Lazzarato: Proizvajanje zadolženega človeka. Esej o neoliberalnem stanju

Videti je, da je dolg, tako zasebni kot javni, danes najpomembnejša skrb ekonomskih in političnih voditeljev. Maurizio Lazzarato pa v Proizvajanju zadolženega človeka pokaže, da dolg še zdaleč ni grožnja za kapitalistično ekonomijo, ampak se umešča v samo jedro neoliberalnega projekta. Avtor z branjem neznanega Marxovega besedila, pa tudi s ponovnim branjem spisov Nietzscheja, Deleuza, Guattarija ali tudi Foucaulta dokazuje, da je dolg v prvi vrsti politččna konstrukcija in da je razmerje upnik/dolžnik temeljno družbeno razmerje v naših družbah. Dolga ni mogoče zvesti samo na ekonomski dispozitiv. To je tudi varnostna tehnika vladanja individualnim in kolektivnim subjektivitetam in nadzora nad njimi, ki se trudi omejiti negotovost časa in obnašanj vladanih. čedalje bolj postajamo dolžniki države, zasebnih zavarovalnic, še splošneje pa podjetij, in da bi poplačali tisto, za kar smo se zavezali, nas tudi spodbujajo in silijo, naj postanemo »podjetniki« lastnih življenj, svojega "človeškega kapitala". Tako je torej preoblikovano in pretreseno naše celotno materialno, mentalno in čustveno obzorje. Kako naj se izvijemo iz tega nemogočega stanja? Kako naj se izognemo neoliberalnemu položaju zadolženega človeka? Če sledimo Mauriziu Lazzaratu v njegovih analizah, moramo uvideti, da ni izhoda, ki bi bil samo tehničen, ekonomski ali finančen. Radikalno je treba preizprašati temeljno družbeno razmerje, ki strukturira kapitalizem: sistem dolga.

Prevedla: Suzana Koncut

Cena: 14 € (ali se zadolžite)

Kazalo

OPOZORILO 7

DOUMETI DOLG KOT TEMELJ DRUŽBENEGA 13

Zakaj govoriti o ekonomiji dolga in ne o financah? 23

Proizvodnja dolga 28

Dolg kot nosilec specifičnega razmerja oblasti 33

GENEALOGIJA DOLGA IN DOLŽNIKA 41

Dolg in subjektiviteta: Nietzschejev prispevek 41

Razmerje upnik-dolžnik v temelju družbenega razmerja 41

Čas dolga kot možnost, izbira, odločitev 48

Ekonomija kot proces subjektivacije 53

Dva Marxa 58

Zelo nietzschejanski Marx 58

»Objektivni« dolg v Marxovem Kapitalu 65

Delovanje in zaupanje v logiko dolga 70

Deleuze in Guattari: kratka zgodovina dolga 78

Neskončni dolg 83

Barbarski tokovi 87

Kapitalistični tokovi 90

GOSPODUJOČ VPLIV DOLGA V NEOLIBERALIZMU 97

Foucault in »rojstvo« neoliberalizma 97

Kako dolg rekonfigurira suvereno

disciplinirajočo in biopolitično oblast 104

Suverena oblast 104

Disciplinirajoča oblast 108

Biopolitična oblast 111

Neoliberalna vladnost, na preizkušnji dolga:

hegemonija ali vlada? 114

Kaj je kapitalizem? 114

Kriza drugorazrednih posojil (subprime crisis) 118

Kriza suverenega dolga 124

Dolg in družbeni svet 134

Trije dolgovi: zasebni, suvereni in družbeni 134

Hinavščina, cinizem in nezaupanje

v tehnikah subjektivacije dolga 139

Vrednotenje in dolg 150

Dolg kot družbeno podrejanje in strojno podjarmljanje 158

Antiprodukcija in antidemokracija 164

SKLEP 175

Spremna beseda

Peter Klepec, Homo debitor 183

Kolofon

Maurizio Lazzarato
PROIZVAJANJE ZADOLŽENEGA ČLOVEKA
Esej o neoliberalnem stanju

Prevedla: Suzana Koncut

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 11
Urednik zbirke: Janez Janša

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
www.maska.si

Naslov izvirnika:
La Fabrique de l’homme endetté
Natisnjeno z dovoljenjem Agence litteraire Pierre Astier & Associés
Vse pravice pridržane.
Copyright © Éditions Amsterdam, Pariz, 2011
Copyright © za slovensko izdajo: Maska

Urednik: Janez Janša
Spremna beseda in strokovni pregled: dr. Peter Klepec
Lektura: Mojca Hudolin
Oblikovanje ovitka: Martin Bricelj
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 500
Ljubljana, 2012


Knjiga je izšla ob predstavi Posvojitev Saške Rakef, avtorice Saške Rakef, ki je nastal v okviru projekta TIMeSCAPES. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Program Maske sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS ter Mestna občina Ljubljana. 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.