logo

Založba → TRANSformacije

Mladen Dolar: Uprizarjanje konceptov. Spisi o umetnosti

O KNJIGI


Knjiga Uprizarjanje konceptov prinaša izbor tekstov, ki jih je Mladen Dolar v toku zadnjih dveh desetletij posvetil umetnosti. Teksti so nastali ob različnih prilikah in na različne pobude, lotevajo se raznolikih tem, od gledališča (splošnih premislekov o gledališču in vrste posameznih predstav) preko razmislekov o glasu in glasbi, o statusu imena (ob podvigu treh Janezov Janš) in NSK do vizualne umetnosti, arhitekture, fotografij s kraja zločina itd. Kljub raznolikosti tem in povodov pa vse tekste vendarle vodi skupna rdeča nit in eno samo prizadevanje: kočljivi rob med univerzalnostjo konceptov in singularnostjo umetnostnih objektov in praks; univerzalni nagovor umetnosti, ki vznikne iz singularnosti; prelom, ki ga vzpostavlja umetnost v razmerju do tega, kar je bilo dotlej videti možno. Kolikor gre v vseh teh tekstih za srečanja med umetnostjo in filozofijo, pa nikakor tako, da bi filozofijo postavljali na stran konceptov in idej, umetnost pa na stran čutnega in občutja, prav nasprotno si vsi teksti prizadevajo pokazati, da umetnost sama misli in proizvaja koncepte, na drugi strani pa filozofija potrebuje uprizarjanje in materializacijo, da bi lahko bila na ravni svojega pojma.

 

O AVTORJU

 

Mladen Dolar je profesor in znanstveni svetnik na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Področja njegovega raziskovanja so nemška klasična filozofija, sodobna francoska misel, psihoanaliza in teorija umetnosti. Predava po številnih univerzah v Evropi in Ameriki. V slovenščini je objavil ducat knjig, od Strukture fašističnega gospostva (1982) do Bit in njen dvojnik (2017). Njegova angleška knjiga o glasu A voice and nothing more (2006) je prevedena v deset jezikov. Je eden od utemeljiteljev tega, kar je po svetu postalo znano kot 'ljubljanska lacanovska šola'. 
 

ODLOMEK

Umetnost [...] torej ravno vzpostavlja prelom univerzalnega sredi partikularnosti okoliščin, je način, kako te okoliščine sežejo preko sebe in lahko sežejo do vseh, naj bodo ti še tako časovno in prostorsko daleč. A umetnost tega ne doseže tako, da se od teh okoliščin odlepi – to nikoli ni mogoče in nič ni bolj dolgočasnega in duhamornega od umetnosti, ki skuša biti kar neposredno univerzalna in utajiti svojo pripetost na svoj čas, od umetnosti, ki se ne mara trapiti s trivialnostmi in pritlehno umazanijo svoje dobe, raje bi kar takoj večnost. A 'večnost' lahko doseže le tako, da v celoti vzame nase svojo potopljenost v svoj historični trenutek in da zmore ravno sredi te potopljenosti proizvesti zarezo univerzalnega. V umetnosti najbolj stopi na plano, kako je historični trenutek v prelomu sam s seboj. Ni nobene substancialne določenosti danih historičnih pogojev, iz katere bi lahko potem pojasnjevali njihove duhovne tvorbe, nasprotno, te duhovne tvorbe po eni strani same vstopajo v svoja določila, ki brez njih nimajo neodvisne konsistence, in po drugi strani obenem sežejo preko njih. Ali z drugačnimi besedami: umetnost je nenehni pokazatelj tega, da je »čas iz tira«, »s tečaja pahnjen«, rečeno s Hamletom, da za sleherni čas velja the time is out of joint. In prav v tem out of joint, izpahnjenosti in iztirjenosti, vznikne preblisk univerzalnega. Dejstvo, da je univerzalnost vselej pogojena, omejena s partikularnimi pogoji svojega nastanka, v ničemer ne spremeni njenega univerzalnega značaja, temveč ga, nasprotno, šele zares omogoča.

 

–– Mladen Dolar, Uprizarjanje konceptov: spisi o umetnosti 

 

cena knjige = 19EUR

Mladen Dolar
UPRIZARJANJE KONCEPTOV: SPISI O UMETNOSTI 

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 43 

urednik zbirke:
Gregor Moder 

uredil:
Gregor Moder 

izdala:
Maska, zavod za založniško,kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
info@maska.si
www.maska.si

© 2019 Maska, Ljubljana 

jezikovni pregled:
Maja Murnik 

imensko in stvarno kazalo:
Gregor Moder 

oblikovanje in prelom:
Ajdin Bašić, Iztok Kham 

za založbo:
Janez Janša 

tisk: Cicero
naklada: 400 

Ljubljana, 2019 

Zahvaljujemo se vsem institucijam, ki so dovolile ponovno objavo avtorjevih besedil v pričujoči knjigi ali pomembno prispevale k nastanku poglavij: Društvo za teoretsko psihoanalizo, Združenje Aufhebung, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aksioma, Študentska založba, SNG Drama Ljubljana, Prešernovo gledališče Kranj, Škrateljc, LUD Literatura, SNG Opera in balet Ljubljana, Moderna Galerija, The MIT Press (Cambridge v Massachusettsu), Muzej za arhitekturo in oblikovanje, zavod Delak, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Mestni muzej Ljubljana, Logos Verlag (Berlin), forum Wie geht Kunst?, Kino Šiška. Posebna zahvala gre Maji Lovrenov, ki je iz angleščine prevedla gradivo za poglavja 2, 16, 17, 19, 20, 21, 22, ter Conny Habbel, ki je prispevala intervju z avtorjem (poglavje 21). 

Knjižno delo je izšlo v okviru kulturnega projekta, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije za leto 2018. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 9,5 %.