logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Euromaske, The European Theatre Quaterly

Euromaske, The European Theatre Quarterly (1990-1991)

Number 1, Fall 1990
Number 2, Winter 1990
Number 3, Spring 1991 

Angleška izdaja.

Arhivske številke iz obdobja 1920-1921 si je mogoče izposoditi v Maskini knjižnici na Metelkovi 6, Ljubljana.

 

 

,,

,,