logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska → Maska, revija za gledališče, ples in opero (1991 - 1998)

Institucije v novi državi

Pri tretji številki se uredništvu priključi novi član: Simon Kardum, gledališki kritik. Številka prinaša temat Trhle trdnjave slovenske kulture, v katerih poznavalci analizirajo stanje v slovenskih (ne samo gledaliških) institucijah. Četa kolumnistov ostaja nespremenjena. Intervju s Tomažem Štruclom opravi Marinka R. Šimec, v analizi so mednarodne skupine in avtorji (Rosas, Elizabeth Streb), s prevedenim intervjujem pa je prisoten Heiner Müller. V rubriki Konstruktorji moderne misli Maska gosti tekste Enrica Prampolinija in Fortunata Depera v prevodih Marka Peljhana, Uršula Cetinski pa začne urejevati rubriko Kritike brez pridevnikov.

Kazalo

Eda Čufer & Marko Peljhan: GRAVITACIJA IN LEVITACIJA IZ RINGSIDE STUDIA ELISABETH STREB

Wlter Porcedda: REDMUN

Emil Hrvatin: ROSAS GRE V OPERO

Marina Gržinić: ANDROID CARMEN
INTERVJU

Marinka R. Šimec: MED JAMESOM BONDOM IN HAMLETOM. Intervju s Tomažem štruclom.

Marinka R. Šimec: HAMLETT PACKARD

Đurđa Oteržan: TRISTOSEDEMNAJST A TIŠINA KA

Ivica Buljan: CARMEN

Aldo Milohnić: TIMON ATENSKI

Uršula Cetinski: PRIHAJAJO
KOLUMEN

Igor Lampret: THE TWILIGHT ZONE

Eda Čufer: GLEDALIŠČE V DOBI KONFORMIZMA ČUTIL III.

Aljoša Kolenc: OD PLATNA DO EKRANA
RECENZIJE

Zdenko Vrdlovec: GILLES DELEUZE: "PODOBA - GIBANJE"

Maja Breznik: MANUFAKTURA ZA ARHITEKTURO IN FILM: "MODERNA GALERIJA"

Braco Rotar: LIKOVNE BESEDE ŠT. 21/22
TRHLE TRDNJAVE SLOVENSKE KULTURE

Simon Kardum: ANALIZA STANJA

Eda Čufer: NEODVISNA PRODUKCIJA GLEDALIŠČA

Igor Koršič: VSEM LJUBA KRIZA

Mojmir Ocvirk: TELEVIZIJA

Barbara Borčič: PARALELNI UMETNOSTNI SISTEMI
AKTUALNI PREVOD

Frank M. Raddatz: UMRI HITREJE, EVROPA. Intervju s Heinerjem Muellerjem. Prevedel Boštjan Leiler.
AVTOPORTRET

IVANA POPOVIĆ
KONSTRUKTORJI MODERNE MISLI

Enrico Prampolini: FUTURISTIČNA SCENOGRAFIJA. Prevedel Marko Peljhan.

Fortunato Depero: ZAPISKI O GLEDALIŠČU. Prevedel Marko Peljhan.
KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV
INFORMACIJE