logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska → Maska, revija za gledališče, ples in opero (1991 - 1998)

Znanost, tehnologija, spektakel

Čeprav je prva številka tretjega letnika konec januarja 1993 prinesla tematski blok o Igralcu, se zdi, da svojo pomembnost, če ne že kar prelomnost dolguje novemu teoretskemu in kreativnemu teritoriju, ki ga je odprla za drugo tisočletje. Na Štajerski jeseni v Gradcu so si člani uredništva Maske in njihovi zvesti sodelavci ogledali enega največjih fenomenov iz začetka devetdesetih let, predstavo skupine Survival Research Laboratories iz San Francisca ter naredili intervju z njihovim idejnim vodjo Markom Paulineom, na festivalu Ars Electronica pa je Marko Peljhan ujel avstralskega tehnologa, filozofa in performerja Stelarca, se pogovarjal z njim in naredil prvi relevantni dokument o tem umetniku za katerega od slovenskih medijev. V Uvodniku Irena Štaudohar pravi: "Tako v številki, ki smo jo povečali za šestnajst strani, poleg stalnih rubrik objavljamo tematski blok, ki obravnava enega najbolj problematičnih segmentov gledališča sploh – problem igre in igralca. K sodelovanju smo povabili tako domače kakor tudi tuje gledališke teoretike. Ekskuzivna intervjuja, ki ju objavljamo, prvi z vodjo skupine Survival Research Laboratories – Markom Paulinom in drugi z avstralskim umetnikom Stelarcom, se imanentno povezujeta z igralcem, ki ga pri prvem (SRL) nadomesti tehnologija – stroji, pri drugem (Stelarcu) pa tehnologija vstopa v njegovo lastno telo. S tekstom, ki se ukvarja s primerjavo omenjenih fenomenov, smo odprli novo rubriko Tehnologija, Znanost in spektakel, ki bo zasledovala najnovejša križanja znanosti in spektakelske umetnosti."

 

O aktualnem hrvaškem gledališču piše Goran Sergej Pristaš (danes urednik zagrebške Frakcije). Rastko Močnik piše o govoru v gledališču in o Gledališču Ane Monroe, Aldo Milohnić pa o drugem takratnem Video-dance festivalu (o prvem je pisal že v drugi številki), ki je poskušal zapolniti informacijski manko slovenske mednarodne festivalske produkcije. Eliot Caplan piše iz svoje izkušnje o pojmu plesnega filma. Sledi tematski blok O Igri in igralcu. Marko Peljhan v rubriki Znanost, Tehnologija, Spektakel piše o tehnologiji, ki prevzame mesto akterja v sodobnem spektaklu, v rubriki Konstruktorji moderne misli pa so objavljeni teksti Friedricha Kieslerja.

Kazalo

Irena Štaudohar: UVODNIK → PDF

INTERVJU

Simon Kardum: MARK PAULINE 

Marko Peljhan: STELARC
PREDSTAVE

Cis Bierinckx: NO MORE HEROES ANYMORE

Irena Štaudohar: EGORITEM

Uršula Cetinski: GLORIJA
AVTORSKI BLOK

Goran Sergej Pristaš: BOLJ ALI MANJ ISTO

Peter tomaž Dobrila: BORŠTNIKOVO SREČANJE

Rastko Močnik: TARZAN ALI GOVOR V GLEDALIŠČU

Aldo Milohnić: VIDEOPLES IN KOREOFILM

Eliot Caplan: PLES IN KAMERA
KOLUMEN

Aljoša Kolenc: NOVO SLOVENSKO GLEDALIŠČE IN NJEGOVA ZGODOVINA

Eda Čufer: THEATER SCHRIFT
TEMATSKI BLOK

Eda Čufer: UVOD

Bernard Dort: ČAS POSKUSA - OD VAJE K DELAVNICI

Marianne van Kerkhoven: NE VEČ IGRATI, TEMVEČ DOŽIVETI IGRO - RAZMIŠLJANJA O IGRANJU DANES

Emil Hrvatin: TELO IN ABSTRAKCIJA

Vili Ravnjak: O SVETEM POREKLU IGRALSKE NOROSTI

Heidi Gilpin: ZAPISI O NEUSPEHU KOT STRATEGIJI ZMOŽNOSTI - PREDSTAVA GIBA WILLIAMA FORSYTHA

Marianne Weems & Cynthia Hedstrom: INTERVJU Z WOOSTER GROUP
ZNANOST - TEHNOLOGIJA - SPEKTAKEL

Marko Peljhan: AKTER - TEHNOLOGIJA
KONSTRUKTORJI MODERNE MISLI

Emil Hrvatin: UVODNIK

Friedrich Kiesler: POLOM GLEDALIŠČA

Friedrich Kiesler: PRAVILA ITALIJANSKE ŠKATLE
AKTUALNI PREVOD

Octave Mannoni: GLEDALIŠČE IN NOROST
GLEDALIŠKI SPOMIN

Tatjana Zidar: DUŠA POČKAJ - NA ODRU LJUBLJANSKE DRAME
VPOGLED

Barbara Orel: GOGA - BEDLAM - LJUBLJANA

Marko Peljhan: T.A.O. SYSTEMS TEST DEPARTMENT

Neja Kos: ANGELI KOREOGRAFIJE IN KULINARIKE

Miha Trefalt: GOSPA Z DVEMA OBRAZOMA
INFORMACIJE, NAPOVEDI