logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska → Maska, revija za gledališče, ples in opero (1991 - 1998)

Go east!

S številkama Pogovori z režiserji, ki je sicer datirana z letnico 1997, čeprav je izšla spomladi 1998, in Go East! je Maska krenila v prehodno obdobje. Go East! je številka, ki jo je uredil Rok Vevar, formiralo pa se je tudi novo uredništvo (Emil Hrvatin, Primož Jesenko, Jedrt Jež, Bojana Kunst, Blaž Lukan, Gašper Malej in Aldo Milohnić); to je v izpopolnjeni obliki delovalo od leta 1999 do leta 2004.

Leto 1998 pomeni nekakšno streznitveno obdobje slovenske neinstitucionalne gledališke produkcije, ki je morda ravno v tem času dokončno ugotovila, da so 80. leta minila in da sodobna gledališka ustvarjalnost poteka v spremenjenih razmerah. O tem govori članek Ede Čufer, s katerim je avtorica nastopila na istoimenski okrogli mizi v okviru novega festivala, Mladi levi, ki je avgusta 1998 v organizaciji Zavoda Bunker doživel svoj krst na različnih prizoriščih po Ljubljani. Osrednji tematski blok Go East! prinaša članke Marvina Carlsona Govorice modernega mednarodnega odra, Alda Milohnića Azija v Evropi, Bojane Kunst Ameriški model na poljskem, Jedrt jež Go East!, pogovor Ede Čufer z estonskim producentom Pittom Raudom, razmislek Blaža Lukana na temo Zakaj v Sloveniji še ni nobenega gledališkega festivala? in članek Barbare Orel Od gledališča predmetov do gledališča podob. Emil Hrvatin piše o razstavi Body and The East ter Out Of Actions, Marin Blažević pa razmišlja o tem, Kaj je pokazal 12. Evrokaz. Intervju z Blažom Lukanom z naslovom Pisava je vprašanje poguma sta naredila Rok Vevar in Gašper Malej. Za konec Maska prinaša prevedene in izbrane Zapiske nemškega slikarja Gerharda Richterja ter temat Izzivi novega gledališča: izzivi nove teorije (Emil Hrvatin, Maja Breznik, Denis Poniž, Aldo Milohnić, Bojana Kunst, Lado Kralj).

 

 

Kazalo

Rok Vevar: Uvodnik 

Eda Čufer: Kaj lahko rečemo o gledališču in plesu devedesetih
GO EAST! 

Rok Vevar: Uvod  

Marvin Carlson: Govorice modernega mednarodnega odra

Aldo Milohnić: Azija v Evropi 

Bojana Kunst: Ameriški model na Poljskem 

Jedrt Jež: Go East!

Eda Čufer: Prepozno za kulturnega ministra, a ne prepozno za nas. Pogovor s Priitom Raudom. 

Blaž Lukan: Zakaj v Sloveniji še ni nobenega gledališkega festivala

Barbara Orel: od gledališča predmetov do gledališča podob

Emil Hrvatin: Dve zgodovini akcijske umetnosti 

Marin Blažević: Kaj je pokazal 12. Eurokaz 

Aldo Milohnić: (Pro)motorji neodvisne scene 
NOVOSTI

Rok Vevar & Gašper Malej: Pisava je vprašanje poguma. Intervju z Blažem Lukanom. 
ZGODILO SE JE ČISTO BLIZU VAS

Irena Štaudohar: Deklica in kontrabas

Jana Pavlič: Konvergence
NASTOP

Blaž Lukan: Silva Čušn: Zastrta navzdol 
PAPIRNATA FAZA

Gerhardt Richter: Zapiski (1962-1993) 
IZZIVI NOVEGA GLEDALIŠČA, IZZIVI NOVE TEORIJE

Emil Hrvatin: Uvodnik

Maja Breznik: Teatralnost

Denis Poniž: Tekst v tekstu, tekst v predstavi 

Aldo Milohnić: Teorija in ideologija v diskurzu gledališke antropologije 

Bojana Kunst: What about this, John 

Lado Kralj: Teatralnost