logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Učiti za sceno

Nosilna tema številke je izobraževanje za scenske umetnosti. Številni domači in tuji avtorji pišejo o stanju in perspektivah v izobraževanju v luči spremenjenega in vse bolj interdisciplinarnega polja sodobnih scenskih umetnosti.

Šuvaković piše o stategijaih in taktikah v avantgardni, neoavantgardni in postavantgardni pedagogiki v scenskih umetnostih, Josette Feral se skozi pregled misli velikih režiserjev 20. stoletja sprašuje, ali se je igre mogoče naučiti, Anne Bogart pa ji odgovarja s šestimi lastnostmi, ki jih lahko spodbudimo pri igralcu. Susanne Winnacker in Hans-Thies Lehmann problematizirata okostenelost univerzitetnih akademskih programov, ki še vedno strogo ločujejo akademski diskurz od umetniške prakse. Theo van Rompay govori o pomembnosti teorije za izobrazbo sodobnega plesalca, Maja Delak reflektira začetke srednješolskega programa za sodobni ples, Meta Hočevar pa razčlenjuje sedanje stanje in perspektive na AGRFT. O projektu The Art Judgment Show Borisa Groysa, v katerem se profesor s študenti pogovarja o kriterijih umetnostnega vrednotenja, piše Bojana Cvejić. Taras Kermauner oriše zgodovino poučevanja dramaturgije v Sloveniji ter se pri tem osredotoči na glavne protagoniste in na lastno izločeno pozicijo. Maska razvija tudi koncept postdramskega gledališča s teksti Stevena De Belderja o gledališču in vsakdanjem življenju, Luka van den Driesa o novi ambientalnosti in spremenjeni poziciji gledalca, ter Nataše Govedić o konceptu fascinacije v delih Marie Ribot in Jérôma Bela. V rubriki Družba spektakla Maska raziskuje »sindrom Mengeš« oziroma fenomen komercialnega gledališča v Sloveniji ter ocenjuje gledališko-plesni program Cankarjevega doma v letu 2001. V bloku o predstavah je govora o temi pedofilije v režijah Mateje Koležnik, dveh postavitvah besedil Sarah Kane, o novih predstavah Iztoka Kovača, Emila Hrvatina in Roka Vevarja, pa tudi o dveh nemških predstavah, ki politično tematizirata z različnih izhodišč: Petra Greenawayja in Saskie Boddeke v Frankfurtu (glasbo zanjo je napisal Borut Kržišnik) ter Christopha Schlingensiefa v Zürichu. Ta številka Maske ima 152 strani in je deloma izšla v angleščini.

Kazalo

Einaar Schleef: DESET TOČK, NAMENJENIH IGRALCEM

Jedrt Jež: KO SMO GOLI, SMO RANLJIVI. Pogovor z Vero Mantero.

Jedrt Jež: UMETNIŠKO/POLITIČNO. Pogovor s Hansom-Thiesom Lehmannom.
UČITI ZA SCENO

Miško Šuvaković: IZPELJEVANJE PEDAGOŠKIH FIGUR/TELES

Josette Féral: ALI SE JE IGRE MOGOČE NAUČITI?

Anne Bogart: ŠEST STVARI, KI JIH VEM O DELU Z IGRALCI

Hans-Thies Lehmann: ZAUPATI NAKLJUČJU

Johannes Birringer: NOVA OKOLJA: INTERAKTIVNI PLES

Jedrt Jež: ŠOLA S PAMETNIMI IGRALCI. Pogovor s Theom van Rompayem.

Emil Hrvatin: IZOBRAŽEVATI, NE LE VZGAJATI UMETNOSTI. Pogovor z Majo Delak.

Susanne Winnacker: KARIZMATIČNE DVOJICE

Marijke Hogenboom: PEDAGOGIKA TVEGANJA

Bojana Cvejić: SAMOPOTROŠNJA USTVARJALNEGA SUBJEKTA

Emil Hrvatin: ŠTUDIJ UMETNOSTI JE RAZKOŠJE

Taras Kermauner: DRAMATURGIJA KOT SPOMIN IN VIZIJA

Milan Mađarev: ŠOLA GLEDALIŠKE ANTROPOLOGIJE
POSTDRAMSKO GLEDALIŠČE

Luk Van den Dries: KOT ČAJNA VREČKA V VRELI VODI - PROCESI STAPLJANJA V SODOBNEM GLEDALIŠČU

Nataša Govedić: FASCINACIJSKE IGRE Z ERUDITSKIMI TELESI JÉRÔMA BELA IN MARIE RIBOT

Steven de Beelder: VSAKDANJIK KOT MEJNO OBMOČJE V MLADINSKEM GLEDALIŠČU VICTORIA
DRUŽBA SPEKTAKLA

Jela Krečič & Špela Stramšek: SINDROM MENGEŠ - POLOŽAJ KOMERCIALNIH GLEDALIŠČ V SLOVENIJI

Jedrt Jež: LETO ZMERNEGA PADCA
PREDSTAVE

Petra Pogorevc: DOMA V KOPALNICI IN ZA VOLANOM NA CESTI. Pedofilija v uprizoritvah Mateje Koležnik (Praznovanje in Kako sem se naučila voziti).

Martina Šiler: OB 4.48, KO RASTEJO NARCISE. Ob dveh uprizoritvah Sarah Kane (4.48 Eduarda Milerja in Razmadežna Jerneja Lorencija).

Jedrt Jež: VEZ, DETAJL IN DISTANCA (Hu Die Iztoka Kovača)

Ana Perne: JAVNA ZASEBNOST ALI ZASEBNA JAVNOST (Q & A Very Private, Very Public Emila Hrvatina)

Katja Praznik: KAKO PRESKOČITI OGRAJO IZ ROK (Polna pest praznih rok Roka Vevarja in Simone Semenič)

Gerald Siegmund: ZLATO/92 ZLATIH PALIC V RAZBITEM AVTU (po premieri istoimenske predstave v režiji Saskie Boddeke v Schauspiel Frankfurt)

Thomas Irmer: DESNO VEN! ALI NIKOLI VEČ NOTER? (o fenomenu Christoph Schlingensief)
ARTISTS' PAGES

Ann Adamovič: DIALOGUE

Igor Štromajer: ORGAZEM, INTIMNA ARTISTIČNA KOMUNIKACIJA, KONCEPTUALNA DRAMATURGIJA IN KONEC METAFORE ali "FREE YOUR MIND AND THE REST WILL FOLLOW"

Martin Bricelj: EURO FOR THE MASSES

Kolofon

Cena dvojne številke: 4.59 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja.