logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Teritoriji predstave

Ko smo pri reviji Maska v sodelovanju s Cankarjevim domom snovali prvo leto Seminarja sodobnih scenskih umetnosti, smo izhajali iz prepričanja, da mora njegova prva izdaja razpirati različne teritorije ter znotraj njih razkrivati mesta in načine govora o sodobnih scenskih umetnostih. Prvo leto Seminarja je potekalo kot razkrivanje in spoznavanje avtorskih in teoretskih artikulacij, s pomočjo katerih se šele lahko oblikujejo nastavki za učenje kritiške in teoretske pisave. V pričujočem tematskem bloku, ki mu bo v naslednji jesenski številki sledil še njegov drugi del, predstavljamo svojevrstno 'detekcijo' nekaterih izbranih teritorijev predstave, ki so bili predstavljeni kot predavanja ali so služili kot branja na Seminarju sodobnih scenskih umetnosti. Ti prispevki pokažejo, kako detekcija lastnega teritorija poteka prav s preoblikovanjem in mišljenjem načina artikulacije njegovih vsebin; z načinom novega branja političnega (Lehmann, Čufer), telesa (Siegmund), lepote in zgodovine (Živadinov, Čufer), tehnologije (Zabel), ambientalnosti (Bleeker) in subjektivnosti (Kunst). V drugem, jesenskem delu tematskega bloka napovedujemo še detekcijo samega gledališkega medija, ki s ponovno uporabo nekaterih teatroloških pojmov razgrinja fluidne meje teritorija predstave (Milohnić, Pristaš, Strehovec, Valentini, Orel, idr.). Sodobni teritoriji predstave se nam na ta način ne razgrinjajo kot modeli, pač pa predvsem kot opozicijska in artikulirana uporaba različnih vsebin, s katero se nam lahko razpre tisti prepletajoči se in nomadski teritorij vmes. (Bojana Kunst)

Kazalo

MANIFEST ZA EVROPSKO POLITIKO PERFORMANSA
TERITORIJI PREDSTAVE

Bojana Kunst: UVOD

Hans-Thies Lehmann: POLITIČNO V POSTDRAMSKEM

Bojana Kunst: STRATEGIJE SUBJEKTIVNOSTI V SODOBNEM PERFORMANSU

Eda Čufer: ATLETIKA OČESA. Krst pod Triglavom – vprašanje zapisovanja in branja sodobnih scenskih praks.

Dragan Živadinov: PET IZUMOV MODERNISTIČNE BIOGRAFIJE

Igor Zabel: GLEDALIŠČE UPORA MARKA PELJHANA

Gerald Siegmund: PLES POD DROBNOGLEDOM: VNOVIČNO ODKRITJE UTELEŠENEGA GLEDALCA

Xavier Le Roy: TEORIJA – BIOGRAFIJA – PREDAVANJE – PREDSTAVA

Maaike Bleeker: DA, TODA ZA KOGA? ALI KAKO STA SE POROČILA GIL IN MOTI
NOVA EVROPSKA DRAMATIKA

Petra Pogorevc: PRIHODNOST JE VČASIH ČUDNA. Intervju z Grahamom Whybrowom, literarnim upraviteljem gledališča Royal Court.

Tomaž Toporišič: FUNKCIJA TEKSTA V SLOVENSKIH GLEDALIŠKIH ESTETIKAH OSEMDESETIH LET (1. del)
PREDSTAVE

Rok Vevar: "JAZ JE NEKDO DRUG!"

Primož Jesenko: KAJ STORITI Z BESEDO
ARTISTS' PAGES

Alen Ožbolt: PRED DENARJEM
PISMA BRALCEV

Jana Kramberger: KOMENTAR FINANČNIH PODATKOV V ČLANKU JEDRT JEŽ Leto zmernega padca.

Kolofon

Cena dvojne številke: 4.59 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja.