logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Gledanje in vizualno

Ta številka revije Maska prinaša tematski blok Gledanje in vizualno (urednica temata je Maaike Bleeker), nadaljuje temo Nova evropska dramatika (podrobno razdelano v številki 5-6(70-71)/ 2001, urednica temata Petra Pogorevc) z intervjujem s hrvaško dramatičarko Ivano Sajko ter se dotika teatrov na margini... "Gledanje, to je delovanje oziroma funkcija vidnega čuta, ni zgolj operacija, ki naj bi nam omogočala dojemanje "danega", "vidnega" sveta. Čedalje močnejša je zavest o neizogibni prepletenosti gledanja in "vizualnosti", to je historično specifičnih manifestacij vizualnega doživljanja, zavest, ki jo je mogoče zaznati na zelo raznolikih področjih, opozarja na nujnost historične in kulturne kontekstualizacije gledanja," pravi v uvodu v Gledanje in vizualno Maaike Bleeker.

 

 

Kazalo

Maaike Bleeker: Uvodnik

Freddie Rokem: kako gledamo? Konstrukcije gledalca v sodobnem gledališču

Patricia Portela: Igralec veliko lažje postane dramska oseba kot dramska oseba igralec

Franck Bauchard: Gledališče kot aparat za gledanje

Maakie Bleeker: Moški / ženska, fantazija / resničnost: Edwardova zrcaljenja III

Christošher Balme: Prizorišča pogleda: Podoba, telo in medij v sodobnem gledališču

Jeroen Peeters: Ni časa videti. Zapiski psevdogledalca »héâtre élévision« Borisa Charamtza

Maaike Bleeker: Prebivalci jame in postmodernosti: Vprašanje ontologije

Stefanie Weinner: Horizont, vidno in nevidno

Katharina Adamenko: Telo teksta:  Izzivanje pojmov gledanje in vizualnost z izzivanjem tistih, ki gledajo.

NAZAJ K VIZUALNEMU IN GLEDANJU 

Marina Gržinić: Novi performativnosti in procesualnosti naproti

Rok Vevar: V ponedeljek bo konec sveta

NOVA EVROPSKA DRAMATIKA

Petra Pogorevc: Govor je orožje. Pogovor s hrvaško dramatičarko Ivano Sajko.

TEATER MARGINE 

Ana Duša & Amelia Kraigher: Urbana gledališča

Maša Gedrih: Neulovljiva gledališča

Kolofon

Cena dvojne številke: 5 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja.