logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Scena akcije, scena misli

Maska z naslovom Scena akcije, scena misli se v osrednjem tematskem bloku Scena akcije ukvarja s preizpraševanjem performativnosti različnih političnih protestnih gibanj in akcij, ki hote ali nehote "estetizirajo" politiko oziroma se vzpostavljajo kot "politizirani" umetniški dogodki.

Aldo Milohnić v članku Artivizem in Tanja Lesničar-Pučko v članku Vatentat na cerkev ali meje cerkvenega umetniškega kreda analizirata predvsem slovenske primere tovrstnih akcij, medtem ko se Susan Leigh Foster v članku Koreografije protesta ukvarja zlasti z mestom in pomenom telesa v tovrstnih akcijah. Članek Inke Arns jemlje v precep strategijo afirmacije kot odpora v različnih medijsko aktivističnih projektih. Drugi tematski blok Mislec na odru s člankom Miška Šuvakovića Teoretski performans vzpostavlja obeležje tega pojma skozi različne performativne prakse 20. stoletja. Sledita mu intervjuja Andreje Kopač s Juanom Dominguezom in Ivano Müller, ki s svojima predstavama ponujata dva različna primera "teoretiziranja" na sceni. Masko zaključuje blok Družba spektakla, v katerem objavljamo članka Leva Krefta o povezavi med telenovelo in melodramo in Jureta Stojana o terorističnem scenariju in gledališču terorizma.

 

 

Kazalo

SCENA AKCIJE 
Aldo Milohnić: Artvizem
Tanja Lesničar-Pučko: Vatenat na cerkev ali meje cerkvenega umetniškega kreda?
Susan Foster: Koreogradije protesta
Inke Arns: Afirmacija in/kot odpor: O strategiji subverzivne afirmacije v zdajšnjih medijskoaktivističnih projektih (skupaj z nekaj zgledi s področja sodobnega performansa) 
MISLEC NA ODRU
Miško Šuvaković: Teoretski performans
Andreja Kopač: I.M. = Če si zunaj logike jezika, si v bustvu malo nor (intervju z Ivano Mueller) 
Andrej Kopač: Preprosto iščem nekaj drugega (intervju z Juanom Dominguezom) 
DRUŽBA SPEKTAKLA
Jure Sotjan: Teroristični scenarij in gledališče terorizma 
Lev Kreft: Melodrama in telenovela 
Igor Delorenzo Omahen. Fotograf.

Kolofon

Cena dvojne številke: 5 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja.

Dogodki
— 30-01-2005 : Scena akcije, scena misli
Ljubljana