logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Evropa v kapitalističnem a(rt) molu

Maska, let. XXIII, št.115–116 (poletje 2008)


»Če se ne bodo razvijali intelektualni, umetniški in politični diskurzi, ki kritizirajo dogajanje v Evropi, ne bo ne zanimanja za pereča evropska vprašanja ne sodelovanja.«
(Therese Kaufmann/Gerald Raunig)

Nova številka revije Maska – Evropa v kapitalističnem a(rt) molu v središče postavlja premislek o položaju umetnosti in kulture v sodobni Evropi – ki je ne pojmujemo zgolj kot ekskluzivni klub članic Evropske unije. Predsedovanje Slovenije EU je spodbudilo vprašanje, kakšna je prihodnost Evrope in kakšna je pozicija umetnosti v novem družbenem kontekstu. O tem, kateri modeli in reforme obvladujejo in narekujejo evropsko kulturno produkcijo ter kaj se je zgodilo z domačimi kulturnimi boji, ki so potekali zadnjih sedemnajst let v piše Maja Breznik. Aglika Stefanova na primeru Bolgarije piše o dilemah, ki obvladujejo kulturne prostore nekdanjega Vzhoda ob umeščanju v kulturno polje v kontekstu EU. Kakšno je stanje evropske demokracije, ko pridemo do držav, ki čakajo na pragu EU in kakšnim pritiskom so podvržene, na primeru Makedonije razpravlja Suzana Milevska. Diskusija o prihodnosti Evrope pa se nanaša tudi na polje umetnosti v postfordistični družbi in je posledično povezana z vprašanjem, kako z družbenimi boji preseči horizonte kapitalistične ureditve. Ali drugače: kako organizirati boj za vnovično vzpostavitev umetnostnih praks izven struktur dominacije kapitalističnega umetnostnega trga, s čimer se ukvarjajo besedila Gena Rayja, Beti Žerovc in Francesca Salvinija.

Številka med drugim prinaša ljubljansko predavanje eminentne profesorice in teoretičarke Erike Fischer-Lichte o konceptu estetike performativnega ter analizo zadnje predstave velikega konceptualista nemškega gledališča Franka Castorfa, v kateri je za kritični pretres sodobnosti združil Brechtov Ukrep z Revolverjem Heinerja Müllerja.

Kazalo

Uvodnik → PDF

Perspektive

Erika Fischer-Lichte: Kultura kot uprizoritev

Fenomen

Katja Praznik: Opombe in pripombe h kategoriji Evrope

Maja Breznik: Konec estetske socialne države: polje kulturne produkcije med preteklostjo in prihodnostjo

Gene Ray: Izhod, radikalna kultura in vnovična vzpostavitev boja

Beti Žerovc Mreženje, kuriranje in socialni kapital

Francesco Salvini: Jupitrove lune: Mrežne ustanove v produktivnih evropskih transformacijah

Suzana Milevska: Makedonija Skrb vzbujajoča ali izredna država?

Aglika Stefanova: Bulgari, in omni orbe terribiles

StanjeStvari

Marina Gržinić Dobro jutro, EU: Razredni rasizem v Evropski uniji!

Stefan Kaegi: 15 Short Plays s poti II.

Scenorama

Thomas Irmer: Kontinuiteta kontrarevolucije? Ukrep/Revolver Franka Castorfa

Florent Delval: Portret maske: Claudia Dias

Andreja Kopač: »Predsodki, ki jih gojiš, lahko v prihodnosti postanejo tvoje orodje.« Intervju s Tiagom Guedesem

Kolofon

Odgovorna urednica: Katja Praznik
Urednici številke: Karla Železnik in Katja Praznik
Uredništvo : Bojana Kunst, Nina Meško, Saša Nabergoj, Mojca Puncer, Karla Železnik, Andrej Jaklič, Jurij Krpan, Blaž Lukan
Mednarodno uredništvo Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Nataša Petrešin Bachelez, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Luc Van Den Dries
Likovni urednik: Martin Mistrik
Lektorica za slovenščino: Simona Ana Radež
Lektorica za angleščino: Jana Wilcoxen

Izid: 22. september 2008
Cena dvojne številke: 6 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja

REVIJA MASKA IN MESTO ŽENSK VAS VLJUDNO VABITA NA POGOVOR Z UMETNICAMI
Galerija Škuc, ponedeljek 13. oktobra ob 15.uri

Pogovor z umetnicami na 14. mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti Mesto žensk bo poleg kratkih avtorskih ali umetniških predstavitev v navezavi s temo, ki jo odpira nova številka revije Maska "Evropa v kapitalističnem a(rt) molu", obravnaval tudi vprašanje kakšna je pozicija umetnosti v sodobni Evropi ter kako organizirati boj za vnovično vzpostavitev umetnostnih praks izven struktur dominacije kapitalističnega umetnostnega trga. Od represivnih mehanizmov bio-oblasti, okoljevarstva, aktivnega državljanstva, apokalipse in smrti do domačih živali in godbe za jutrišnji dan.

Pogovor bo potekal v angleškem jeziku. Poskrbljeno bo za simultan prevod v slovenščino.

Pogovor vodijo: Katja Kobolt, Dunja Kukovec (Mesto zensk) in Katja Praznik (revija Maska)

Na pogovoru sodelujejo:
Anton Mirto & Alit Kreiz (A2), Julia Bardsley, Simona Levi & Xavi Farrés (Conservas), Natalie Jeremijenko, Leja Jurišić, Bara Kolenc, Breda Kralj, Isabelle Krieg, Metka Maček, María Pérez, Femina Ludens, Mira Strnad & Nataša Brecelj, Tina Valentan, Hylla Willis & Faith Wilding (subRosa)
Dogodki
— 31-10-2008 : 23. septembra je izšla nova številka revije Maska, Evropa v kapitalističnem a(rt) molu (poletje 2008)

Maska