logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Nomenklatura prostora

Maska, letnik XXIII, št. 111–112, (zima 2008)

S prvo letošnjo (2008) številko revije se podajamo na lov za prostori, ki jih pred nas postavlja in nas v njih vabi sodobna umetnost. Kakšne so prostori, ki nam jih danes odpira umetnost, kako in katere prostore sploh materializira? Zakaj so danes tako pogosti umetniški projekti, festivali in dogodki, ki so vezani na specifične, ne nujno tradicionalne, posameznim disciplinam pripadajoče lokacije? Ko danes razmišljamo o prostoru in umetnosti, ne moremo razmišljati zgolj skozi estetsko motivirane principe in metode, saj je tema prostora motivirana tudi s produkcijsko logiko sodobne umetnosti, kjer izbira prostora ali njegova artikulacija zavzemata dimenzijo politične geste. Kakšna je torej nomenklatura prostora preberite v sveži izdaji revije Maska, kjer o temi razmišljajo Tomaž Toporišič, Aldo Milohnić, Mojca Puncer, Tiago Bartolomeu Costa, Claire Bishop in drugi. V ostalih rubrikah predstavljamo refleksije predstav Simone Semenič, Ann Liv Young in zvočnovizualnega dogodka FeedForwrad Cinema; z nami pa sta tudi nova kolumnista Marina Gržinić in Stefan Kaegi. 

nomenklatura prostora

nomenklatura prostora

Kazalo

Uvodnik → PDF

PERSPEKTIVE
Katja Praznik Časopis kot politična materializacija prakse delovanja
Intervju z ustanovitelji časopisa Reartikulacija


FENOMEN: nomenklatura prostora
Tiago Bartolomeu Costa Skrajne meje neprostora

Thomas Irmer Na plodnih tleh

Aldo Milohnić Zgodbarji z mobilnih prizorišč
Tomaž Toporišič Prostorski stroji in slovensko (ne več)gledališče

Mojca Puncer Artikulacije prostora

Claire Bishop Umetniška instalacija in njena zapuščina

Bojana Piškur Nekatere nove metodologije obravnave drugačnih prostorov umetnosti

Urška Jurman Javni fenomeni. Intervju s skupino Temporary Services.


STANJE STVARI
Marina Gržinić Bioekonomija

Stefan Kaegi 15 Short Plays s poti

SCENORAMA
Blaž Lukan Dialektika bolečine: Jaz žrtev Simone Semenič

Andreja Kopač V precepu živosti in pričakovanja: Sneguljčica Ann Liv Young

Irena Tomažin »'zvočna podoba uzrtega zvoka«' ali »'upodobljen zvok slišane podobe«: FeedForward Cinema

Kolofon

Odgovorna urednica: Katja Praznik
Uredništvo : Bojana Kunst, Nina Meško, Saša Nabergoj, Mojca Puncer, Karla Železnik, Mare Bulc, Andrej Jaklič, Jurij Krpan, Blaž Lukan
Mednarodno uredništvo Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Nataša Petrešin, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Luc Van Den Dries
Likovni urednik: Martin Mistrik
Lektorica za slovenščino: Simona Ana Radež
Lektorica za angleščino: Jana Wilcoxen


Izid: 29. februar
Cena dvojne številke: 6 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja.