logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Umetnost Pisanja

Maska, letnik XXII, št. 109–110, Umetnost pisanja (jesen 2007)


Osrednja tema zadnje letošnje številke revije Maska obravnava fenomen pisanja za umetnost in zanjo. Številka je nastala iz nuje afirmirati pisanje o umetnosti, ki se skozi načeloma prevladujočo logiko jezika zavzema za materializacijo tekstur sodobne umetnosti ter vprašanj, ki jih ta postavlja pred gledalca. Pisanje kot forma, s katero se vzpostavlja medsebojna komunikacija v skupnosti, je pomembna materialna praksa vsake družbene situacije. A  pisanje za umetnost ni zavezano le refleksiji določene umetniške prakse, temveč pomeni tudi možnost za sprožanje vprašanj in razvijanja dialoške interakcije, ki nastane ob prehodu iz ene forme v drugo.

Fenomen pisanja o umetnosti in zanjo smo v reviji zajeli z več perspektiv. V njej objavljamo prispevke domačih in tujih piscev ter pogled ustvarjalcev na zapise o umetnosti. 

Kazalo

Uvodnik → PDF

PERSPEKTIVE
Andreja Kopač: DaS Ex-periMenT: Pre-giB z Nagi-BoM

FENOMEN
Bojana Kunst: »Zahtevajte nemogoče«: Pisava za umetnost 
Ana Vujanović: Undressing Theory 
Primož Jesenko: Formiranje politike pogleda (O načinu organiziranja misli) 
Andreja Kopač: Poskus lingvistične analize scenarija predstave Show your face! 
Karla Železnik: Gledališki list – lakaj odrskih in obodrskih dejavnosti 
Alja Bulič: Togost besed gibalne umetnosti? 
Katja Praznik in Karla Železnik: Pisanje o umetnosti in zanjo (anketa z ustvarjalci in kritičarko) /
Maks Soršak: Pogled konzumenta
Saša Šavel: Televizija in diskurz umetnosti 

STANJE STVARI
Alenka Pirman: Šege in običaji IV
Marko Peljhan: “I’ve got a fever and the only prescription is more cowbell!”

MANIFESTNA SKICIRKA
Ema Kugler: LONTANO……….ali………Kaj bi storil Robert Wilson če……….?

SCENORAMA
Petja Grafenauer Krnc: V znamenju povezovanja in vračanja k umetnini

Kolofon

Odgovorna urednica: Katja Praznik
Uredništvo : Bojana Kunst, Nina Meško, Saša Nabergoj, Mojca Puncer, Karla Železnik, Mare Bulc, Andrej Jaklič, Jurij Krpan, Blaž Lukan
Mednarodno uredništvo Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Nataša Petrešin, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Luc Van Den Dries
Likovni urednik: Martin Mistrik
Lektorica za slovenščino: Simona Ana Radež
Lektorica za angleščino: Jana Wilcoxen

Cena dvojne številke: 6 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja.

Ob izidu nove številke revije Maska Umetnost pisanja prirejamo pogovor s pisci in ustvarjalci o problemu pisanja za umetnost in zanjo.
Sreda, 28. november, ob 18. uri v Knjigarni Konzorcij, Ljubljana
Gostje pogovora so Andreja Kopač, Bojana Kunst, Katja Praznik, Beti Žerovc, Janez Janša, Blaž Lukan, Maks Soršak.
Pogovor bo vodila Karla Železnik.