logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska → Maska, revija za gledališče, ples in opero (1991 - 1998)

ples

"Ničesar ni, kar bi delalo različno za različno na začetku, v sredini ali na koncu, razen tega, da ima vsaka generacija nekaj različnega, kar gleda." To je citat iz predavanja Gertrude Stein Kompozicija in razlaga, ki ga je takrat (konec tridesetih let) že kot slavna pisateljica trikrat ponovila študentom na eni izmed ameriških univerz. Za Steinovo je kultura definirana skozi naravo njene percepcije, skozi stvari, ki jih posamezni čas izbere za gledanje v kontinuiteti svojega razvoja. Vsak umetnik torej izraža kompozicijo nekega časa, ki se zapisuje v geografijo posameznega prostora in ustvarja pogoje za nove kompozicije in razlage.

Konceptualizem in iz njega izhajajoče umetniške oblike, kot so body art, land art, happening in performans, ki izhajajo iz vplivov avantgarde in modernističnih umetniških praks, skozi svojo umetnost vzpostavljajo novo "zrenje" na svet, ponujajo nove pokrajine kompozicij, ki predpostavljajo tudi novo obliko percepcije. O tem priča tudi retrospektivna razstava skupine OHO v Moderni galeriji v Ljubljani, ki v celovitosti dokumentiranih ambientov, artefaktov, filmskih zapisov, fotografij itn., natančno opisuje dejavnost omenjenega gibanja v šestdesetih in v začetku sedemdesetih let. Razstava predstavlja pomembno točko, iz katere lahko uvidimo in razumemo, kako je omenjeno gibanje vplivalo na sodobno slovensko umetnost v naslednjih dvajsetih letih, pa najsibo na področju slikarstva, video umetnosti ali gledališkega performansa. Ravno tako pa retrospektivni pregled znova potrjuje dejstvo, da je bilo gibanje OHO sočasno z gibanjem konceptualizma v svetu. Sama razstava in ponovna obuditev zanimanja za omenjeno skupino pa predstavlja tudi nekakšen zgodovinski dolg temu gibanju. Celoviti prikaz, priznanje in legalizacija neke oblike sodobne slovenske umetnosti se navadno dogajajo z dvajsetletno zamudo in z zaključeno retrospektivno razstavo, kar znova priča tudi o tem, da je bila sodobna slovenska umetnost že od dvajsetih let tega stoletja naprej obsojena na kulturno zgodovinsko diskontinuiteto. Sodobna slovenska kulturna zgodovina je sestavljena iz velikih memorijskih praznin, v katerih so se izgubljale individualistične ali skupinske umetniške prakse, ki so skušale materializirati senzibilnost modernizma in postaviti slovensko sodobno umetnost v širši svetovni umetniški kontekst. Vsaka generacija umetnikov, kritikov in teoretikov je torej vedno znova prisiljena iskati in zapolnjevati praznine med tema dvema kontinuitetama, da bi povezala svojo umetniško prakso ali diskurz iz ožjega časovno-prostorskega v svetovni kontinuum ter skozi te pogoje v kulturnem prostoru vzpostavila "družbeno legalizacijo individualizma in njegovih raznovrstnih emancipacijskih form ter civilnih gibanj". V zvezi s tem se torej nikakor ne morem strinjati z izjavo Marka Crnkovića, češ da vsak Philip Glass potrebuje svojega Josipa Vidmarja, kajti vsak Philip Glass potrebuje predvsem sodobnega glasbenega kritika, ki v mentalnem kulturnem prostoru reflektira nove estetske in družbene vsebine neke sodobne umetnosti in zasleduje časovno-prostorsko celovitost umetniških praks. Kajti močno se bojim, da bi danes, če bi bil Slovenec, Philip Glass doživel le "retrospektivni" koncert ali "spominski" CD v smislu "v šestdesetih je res obstajal neki genij ..." in vse to seveda z dvajsetletno zamudo.

Vrnimo se k začetemu. Naj samo navedem Dve zanimivi in travmatični vprašanji, ki ju je sprožila in odprla okrogla miza o gibanju OHO: vprašanje o političnosti in apolitičnosti tega gibanja in konkretno vprašanje, zakaj leta 1970 OHO-jevci niso dobili blagoslova tedanjega slovenskega kulturnega vrha, da bi zastopali Jugoslavijo na Beneškem bienalu. Odgovor na zadnje vprašanje je ostal nepojasnjen. In zaključek: mnogi slovenski likovni kritiki in misleci so omenjeno retrospektivo gibanja OHO poimenovali nagrobni spomenik in razstavljene objekte in dokumente za pokopališče nekega časa, zato je toliko bolj zanimiva in vitalna izjava Iztoka Geistra: "Morda, toda OHO-jevci nikoli nismo verjeli, da pod nagrobnim spomenikom počiva kakšen mrlič."

Kultura je torej nekaj, kar nam je dano, umetnost pa je tisto, kar mi naredimo kulturi.

Irena Štaudohar

Kazalo

INTERVJU

Marko Peljhan & Irena Štaudohar: PHILIP GLASS
PREDSTAVE

Blaž Lukan: TATOVI MOKRIH ROBČKOV

Tomaž Toporišič: RAZŠIRI KRILA (SLON NERODNI)

Igor Palčič: NEURODANCER
KOLUMNE

Lado Kralj: HOMMAGE A RISTIĆ

Simon Kardum: DRŽAVA IN REVOLUCIJA

Eda Čufer: PRVI FORUM

Aljoša Kolenc: NOVO TELO
AVTORSKI BLOK

Johannes Birringer: UŽIVATI V SVOJIH SIMPTOMIH

Marko Peljhan: OOPPERA!

Michael Benson: PREDAPOKALIPTIČNI NE-MODERNIZEM

Aldo Milohnić: VIDEO DANCE FESTIVAL

Polonca Baloh Brown: PRIPRAVITI JED IZ SAMEGA SEBE
PLES

Mojca Kumerdej: Uvod

Mojca Kumerdej & Simon Kardum: INTERVJU Z IZTOKOM KOVAČEM

Sinja Ožbolt: INTERVJU S KSENJO HRIBAR

Mojca Kumerdej: INTERVJU Z MATEJO REBOLJ

Suzana Koncut: PLESNO-GLEDALIŠKI BOOM

Matjaž Zupančič: GLEDALIŠČE SIMPTOMA

Jean-Marc Adolphe: PLES IN POLITIKA

Marko Košnik Virant: PLES Z JEZIKI RAZKOSANIH TELES

Katrien Jacobs: RAZTELEŠENJE POSTMODERNEGA UMETNIKA

Roger Copeland: OBJEKTIVNI TEMPERAMENT

Barbara Drnač: INTERVJU Z BILLOM T. JONESOM
KONSTRUKTORJI MODERNE MISLI

Ferdo Delak: UVOD V NOVO PLESNO UMETNOST
ŽIVI KLASIKI

Mirna Žagar: TRISHA BROWN
INFORMACIJE

Dogodki
— 10-09-2007 : Akcijska prodaja - Ali produkcija pleše avtonomno? 1. in 2.
Maska, Metelkova 6, 1000 Lj.— 18-01-2008 : Predavanje o Pupiliji na simpoziju Ples in Upor
Nacionalni center za Ples, Pariz, Francija
Janez Janša


— 12-06-2008 : 1968 plus - Sodobno Slovensko gledališče in ples
New York Public library, New York, ZDA— 09-06-2009 : Komad za Matjaža Hanžka, plesni recital: Samo Gosarič /
— 30-06-2009 : Samo Gosaric: Komad za Matjaža Hanžka, plesni recital ob 21. uri / Plesni Teater Ljubljana
— 11-09-2009 : Samo Gosarič: Komad za Matjaža Hanžka, plesni recital ob 21:00, 10. in 11. septembra, PTL
— 25-10-2009 : ŽLAHTNA PLESEN PUPILIJE FERKEVERK-rekonstrukcija, SKUPINA ZA RAZVOJ, Mala Drama SNG ob 20h, pogovor po predstavi, moderator: Dra
— 20-01-2010 : ponovitvi predstave v okviru Dramaturgije plesa /TAM DALEČ: Sinja Ožbolt - 20. in 21. januar ob 20. uri, Plesni teater Ljubljana
— 03-02-2010 : PONOVITEV predstave v okviru Dramaturgije plesa/MED NAMA: Teja Reba in Leja Jurišić - 3. februar ob 20. uri, Stara mestna elektr
— 04-02-2010 : PONOVITEV predstave v okviru Dramaturgije plesa/MED NAMA: Teja Reba in Leja Jurišić - 4. februar ob 20. uri, Stara mestna elektr
— 12-02-2010 : PONOVITEV predstave v okviru Dramaturgije plesa/MED NAMA: Teja Reba in Leja Jurišić - 12. februar ob 20. uri, Španski borci
— 13-02-2010 : PONOVITEV predstave v okviru Dramaturgije plesa/MED NAMA: Teja Reba in Leja Jurišić - 13. februar ob 20. uri, Španski borci
— 29-04-2010 : ZAPLEŠI TUDI TI! / Poklon Svetovnemu dnevu plesa