logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

FEMINISTKE POD REFLEKTORJI

Maska - časopis za scenske umetnosti, št. 189–190 (pomlad 2018)


UVODNIK, PREDZADNJIČ 

Dramaturgi in uredniki smo si med drugim podobni v tem, da naše delo največkrat ostaja neopazno. Dobro in temeljito uredniško delo je predvsem nevidno vtkano v revije, knjige in druge publikacije, ki jih ustvarjamo iz dneva v dan, in dejansko prežema prav vsako stran vsake izdaje, ki jih snujemo od prve zamisli prek natančnega zbiranja, prebiranja, premišljevanja, črtanja, zvračanja, premetavanja, preverjanja, prevajanja, dopisovanja, sestankovanja, lektoriranja in korigiranja in še in še je tega do poskusnih printov in tiska in javnih dogodkov, ki si jih izmišljujemo potem, ko so revije, knjige in druge publikacije že na policah knjigarn, med naročniki in bralci.

Hvala Društvu gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, da je opazilo napore, ki sem jih kot odgovorna urednica založništva pri zavodu Maska vrsto let vlagala v produkcijo in razvoj sodobne teatrološke, humanistične in teoretske misli, in mi za urejanje mednarodne strokovne revije ter knjižnega programa Maske aprila 2018 podelilo priznanje Vladimirja Kralja za izjemen prispevek k slovenski teatrologiji. Seveda mi brez ekipe izjemnih sodelavcev v sedmih letih vodenja Maskinega založništva v izrazito prekarnih pogojih ne bi uspelo ustvariti toliko »malih čudežev«, kot jim sama pravim. Iskrena hvala Roku Vevarju, Gašperju Maleju, Aleksandri Rekar, Urški Comino, Niki Leskovšek, Mihi Turšiču, Ajdinu Bašiću, Poloni Petek, Aldu Milohniću, Mathiasu Rambaudu in Francoskemu inštitutu v Sloveniji, Jacquesu Rancièru, Stevenu Corcoranu, Roku Benčinu, Sonji Dular, Brunu Besani, Slovenskemu knjižnemu sejmu, Renati Zamida, Vlasti Vičič, Mihi Marinču in Javni agenciji za knjigo RS, Nilu Baskarju, Varji Močnik, Kaji Bohorč, Anji Naglič, Ivanu Nedohu in Slovenski kinoteki, Tomažu Kraigherju, Dušanu Mucu, Nini Meško in JSKD RS, Olivieru Razacu, Sebastijanu Horvatu in Odprti katedri AGRFT Univerze v Ljubljani, Lazarju Džamiću, Mitji Velikonji, Alji Predan in Festivalu Borštnikovo srečanje, Ericu Deanu Scottu, Iztoku Khamu, Matjažu Fariču in festivalu [email protected], Petru Klepcu, Boštjanu Nedohu, Alešu Erjavcu, Cirilu Oberstarju in Knjigarni Azil, Francu Berardiju - Bifu, Nikolaiu Jeffsu, Federicu Campagni in založbi Verso, Gorazdu Kovačiču in Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ajdi Rooss, Urošu Korenčanu, Petri Škofic, reviji Lutka in Lutkovnemu gledališču Ljubljana, Adeli Železnik, Zdenki Badovinac in MSUM, Bojani Kunst, Ivu Svetini, Primožu Jesenku in reviji Dialogi, Mojci Jan Zoran in Slovenskemu gledališkemu inštitutu, Uriju Turkenichu, Geraldu Siju, Goranu Injacu, Katji Čičigoj, Poloni Calderera, Tini Dobnik, Andreji Kopač, Doroti Sosnowski, Društvu gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, Mateji Koležnik, Iri Ratej, Diani Koloini, Marinki Poštrak in Tednu slovenske drame, Alenki Spacal, Tei Hvala, Mateji Dermelj, Tini Malič, Nadi Žgank, Dragani Alfirević, Nomad Dance Academy in programu Kreativna Evropa, Poloni Glavan, Danieli Hahn in Skladu Volkswagen, Tatjani Capuder, Alenki Kozolc, Mitji Bravharju, Simonu Kardumu in Kinu Šiška, Lidiji Krienzer Radojević, Martini Ruhsam, Bojani Cvejić, Saški Rakef, Vinku Möderndorferju, Maji Delak in zavodu Emanat, Marku Mandiću, Katarini Stegnar, Levu Kreftu in Slovenskemu društvu za estetiko, Neni Močnik in Ekvilib Inštitutu, Jaki Lahu, Vasji Predanu, fundaciji ERSTE, Blažu Lukanu, Barbari Orel in Centru za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT, Evi Kraševec, Jerneju Pristovu in SNG Drama Ljubljana, Nenadu Jelesijeviću, Juretu Novaku, Joeju Kelleherju, Galu Kirnu, Danielu Blangi-Gubbayu, Bari Kolenc, Marijani Petrović, Mateju Bogataju, Martini Maurič Lazar, Mojci Redjko, Thomasu Franku in brutu Wien, TANZFONDS ERBE, Beti Žerovc, Niki Arhar, Ireni Duša, Tomažu Krpiču, Urški Brodar, Jasenu Boku, Mitji Miklavčiču, Meliti Silič, Iztoku Kovaču, Marjeti Lavrič in Centru kulture Španski borci, Danae Theodoridou, Pii Brezavšček, Maji Krajnc, Andréju Schallenbergu, Stefanu Hölscherju, Thomasu Irmerju, Ixiar Rozas, Kalini Stefanovi, Igorju Ružiću, Janu Babniku, Branku Popoviću, Draganu Živadinovu, Lilijani Stepančič, Andreju Pavlišiču, Nini Kozinc, Danijeli Tamše in Časopisu za kritiko znanosti … in še in še vas je tistih, brez katerih 48 številk revije in 24 izvirnih, prevodnih, teoretskih in zgodovinskih knjig preprosto ne bi bilo ... Priznanje Vladimirja Kralja za teatrološke dosežke pripada vsem nam in ponosna sem na naše veliko delo.

Z založbe Maska sem se morala pred nedavnim s svojo ekipo umakniti. Žal tudi z veliko grenkobe.

Srečno, Maska!

Amelia Kraigher

Maska 189–190
POMLAD 2018 

Kazalo

UMETNIKOV PORTRET: MATEJ FILIPČIČ  

Primož Jesenko: RAZMERJA, KI KROJIJO IDENTITETE: MED SUBTILNO OSREDOTOČENIM IN TEATRALNIM  

Irena Štaudohar: POGUM LEPOTE 

Sonja Dular: ZRENJE V LEPOTO, ZRENJE V SMRT  

FEMINISTKE POD REFLEKTORJI 

Tea Hvala: UŽITEK V UPRIZARJANJU RAZRVANE RAZLIČICE ŽENSTVENOSTI: INTERVJU Z BJØRK GRUE LIDIN 

Alenka Spacal: BRIDGE MARKLAND: Z MAŠKARADNIM PREOBLAČENJEM NAD SPOLNE BINARIZME 

Jennie Klein: VZTRAJNO ZAMIŠLJANJE PRIHODNJE ALTERNATIVE: ALTERNATIVNI FEMINISTIČNI PERFORMANS V SINGAPURU  

O SPANJU IN SANJANU 

Tomaž Krpič: SPEČI GLEDAIGRALEC V SVOJEM TELESU-DOMU: NEKAJ MISLI K JAVNEMU UPRIZARJANJU ZASEBNIH SANJ 

Mala Kline: SKUPNO SANJANJE: ONKRAJ »NAS«, KAKRŠNI SMO 

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV 

Mitja Bravhar: OKUPIRANI FESTIVAL – PALESTINSKA PLESNA ZGODBA: FESTIVAL SODOBNEGA PLESA V RAMALI 

Nenad Jelesijević: ŽIVETI NI DOVOLJ  

Thomas Irmer: ZGODOVINA PLESA KOT HIPERTEKST 

MASKA Časopis za scenske umetnosti 
Ustanovljen 1920 
Letn. XXXIII, št. 189–190 (pomlad 2018) 

ISSN 1318-0509 

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša 

Odgovorna urednica: Andreja Kopač | Urednica pričujoče številke: Amelia Kraigher | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Janez Janša, dr. Nikolai Jeffs, dr. Nenad Jelesijević, dr. Andreja Kopač, Amelia Kraigher, dr. Bojana Kunst, Nika Leskovšek, Gašper Malej, Rok Vevar | Mednarodno: dr. Daniela Hahn, dr. Stefan Apostolou-Hölscher, dr. Thomas Irmer, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg 

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Iztok Kham | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Živa Čebulj, Amelia Kraigher, Gašper Malej, Vid Sagadin Žigon | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400 

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 € |  Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na šest (6) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na šest (6) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) | Poslovna: Polona Calderera | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun  02010-00165250861 

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo.  

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.  

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009), Maja Murnik (2011) & Amelia Kraigher (2012–2017). 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.  

Fotografija na naslovnici: Snežana Golubović v performansu Nit ljubezni 2015. Foto: Jemima Yong.