logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

ZOPER TO ODLOČBO NI DOVOLJENA PRITOŽBA

MASKA Časopis za scenske umetnosti , št. 187–188 (zima 2017)Zadnja številka Maske z delovnim maslovom J'ACCUSE # OBTOŽUJEM  ali ZOPER TO ODLOČBO NI DOVOLJENA PRITOŽBA je predvsem gesta, ki bi ji lahko povsem argumentirano pripisali značilnosti »cinizma oblasti.« Po drugi strani pa je tudi njen proizvod, odgovor, zaušnica, ki vsebuje vse značilnosti »stanja stvari« v slovenskem prostoru uprizoritvenih umetnosti pozimi in spomladi 2018. Številka 187 – 188 je izredna in je samo v slovenskem jeziku. Narejena je kot kompilacija, ready-made dokumentov z Ministrstva za kulturo in raznorodnih zapisov ustvarjalcev, ki reflektirajo preteklo stanje, današnjo situacijo oziroma predlagajo snov za prihodnost. Ker čas več ne prenese besed, očitno besede ne prenesjo več časa. Besede so zamenjale številke. Obtožba gre na tem mestu tudi cinizmu, da se ničesar ne da (spremeniti). Ob tej priložnosti gre zahvala vsem vsem posameznikom in posameznicam, avtorjem in avtoricam, ki so oziroma ste prispevali dokumente in / ali avtorske prispevke za to številko. Ta številka je Almanah. Berite ga dobesedno.

Andreja Kopač

Kazalo

Maska 187–188 (zima 2017) 
Posebna izdaja v slovenskem jeziku

 J'ACCUSE! / OBTOŽUJEM!

DOKUMENTACIJA DEMONTAŽE SLOVENSKE NEODVISNE SCENE NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI 

Andreja Kopač: J'ACCUSE! / OBTOŽUJEM!

Vinko Möderndorfer: DOLINA ŠENTFLORJANSKA, POZDRAVLJENA!

Dragan Živadinov: KOMUNIKÉ

Maja Delak: NIČ NAS NE SME PRESENETITI (PRAV NIČ)

Marcel Štefančič, Janez Janša, Igor Teršar: STUDIO CITY

Bojan Jablanovec: UBIJANJE NEODVISNE SCENE ALI ZAKAJ POTREBUJEMO CENTER SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI

SKUPNA IZJAVA PLENUMA NA PODROČJU SODOBNE UPRIZORITVENE UMETNOSTI: Alenka Marinič, Aleš Zorec, Alja Lobnik, Andreja Podrzavnik, Bara Kolenc, Barbara Korun, Benjamin Krnetić, Božidar Pogačar, Dejan Srhoj,  Dragana Alfirević, Eva Semič, Goran Bogdanovski, Gregor Kamnikar,  Izidor Barši, Ivan Mijačević, Jana Jevtović, Jasmina Založnik, Jatun Risba, Jernej Kastelic, Jonas Žabkar, Kaja Kraner, Kaja Lorenci, Katarina Pejović, Katja Legin, Kaja Teržan, Leja Jurišić, Liana Kalcina, Luka Erdani,  Magdalena Reiter, Maja Vrhovac, Maja Dekleva Lapajne, Mala Kline,  Manca Uršič, Mateja Bučar, Mateja Rebolj, Nika Arhar, Nika Leskovšek,  Eva Nina Lampič, Petra Hazabent, Pia Brezavšček, Primož Centa, Radharani Pernarčič, Robert Bobnič, Rok Bozovičar, Rok Vevar, Sarah Lunaček,  Saška Rakef, Sunčan Stone, Suzana Koncut, Tana Benčan, Petra Tanko,  Teja Reba, Tina Dobaj, Tina Janežič, Tina Valentan, Tomaž Lapajne Dekleva, Urška Vohar, Urška Brodar, Urška Sajko, Žigan Kranjčan. 

Jure Novak: NATRILETNO KOLOBARJENJE S KULTURO

Rok Vevar: ČVEKANJA S SOCIALNIH OMREŽIJ 2017-2018

Leja Jurišić: NAJLEPŠI TRENUTKI SO NAJKRAJŠI

Asociacija: ŠTIRI LETA PROSTEGA TEKA —  ANALIZA MANDATA VLADE 2014-2018 NA PODROČJU NEODVISNE KULTURE

SKUPNA IZJAVA KULTURNIC IN KULTURNIKOV

PISMA PODPORE

JAVNO BRANJE ODLOČB JAVNEGA RAZPISA

DOKUMENTI MINISTRSTVA ZA KULTURO

1. del — Nevladne organizacije
2. del — Javni zavodi

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXXII, št. 187–188 (zima 2017 2017)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122| Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša 

Odgovorna urednica: Andreja Kopač | Izvršna urednica | Uredniški odbor: dr. Gregor Moder, dr. Mirt Komel, dr. Bara Kolenc, Janez Janša, dr. Nenad Jelesijević, dr. Andreja Kopač, Nika Leskovšek, Rok Vevar | Mednarodno uredništvo: dr. Daniela Hahn, dr. Stefan Apostolou-Hölscher, dr. Thomas Irmer, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Iztok Kham | Slovenska lektura: Tatjana Capuder | Tisk: Cicero | Naklada: 400 

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 € |  Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na šest (6) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na šest (6) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) | Poslovna sekretarka: Polona Calderera | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861 

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo.  

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.  

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009), Maja Murnik (2011) & Amelia Kraigher (2012–2017). 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.  

Izdano s finančno pomočjo TANZFONDS ERBE in Lutkovnega gledališče Ljubljana.