logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Avtonomija plesu

Maska - časopis za scenske umetnosti, št. 183–184 (poletje-jesen 2016/2017)

Posebna tematska številka Maske Avtonomija plesu: Študije primerov sodobnoplesnih praks nekdanjega jugoslovanskega prostora, je izšla v sodelovanju z Nomad Dance Insitutom (NDI), raziskovalnim programom balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy (NDA), ki deluje od 2013 in vključuje 28 aktivnih udeležencev. V želji po »ustvariti lasten sodobnoplesni arhiv tam, kjer le-tega ni«, dotična številka Maska vsebuje poglobljen re-kontekstualiziran vpogled v stanje držav nekdanje Jugoslavije. Kljub različnim izhodiščem arhiviranja in zgodovinjenja ter načinom in slogom pisanja je skupno vsem prispevkom to, da vsebujejo historični in kontekstualni zapis procesa, kako se je sodobni ples dejansko »osvobajal« bodisi iz polja gledališča, baleta, institucije ali širše družbe ter postajal samosvoja umetniška zvrst, a bil hkrati ves čas sestavni del širših družbenih gibanj in sprememb, ki so jih prinesla šestdeseta, osemdeseta ali devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Obsežni članki (kot pionirska dela) tako razkrivajo kontekste: Makedonije (Slavčo Dimitrov & Biljana Tanurovska Kjulavkovski), Srbije (Milica Ivić & Igor Koruga), Slovenije (Rok Vevar & Jasmina Založnik) in Hrvaške (Ivana Ivković, Iva Nerina Sibila, Katja Šimunić). Pisec uvodnika Rok Vevar je ob tem zapisal: »Menim, da je aktualno delo balkanske mreže NDA in projekta NDI – vključno z arhiviranjem koreografskih praks na Balkanu ali nemara še posebej z njim /…/ – izraziti dedič skupnega jugoslovanskega umetniškega, kulturnega, družbenega in političnega prostora in da je proces identitet in razlik možnost za različne oblike nadaljevanja tega navdihujočega kulturnega konteksta z drugimi sredstvi in možnostmi. Naše delo v kontekstu postjugoslovanske in postsocialistične izkušnje želi biti inter- in translokalno, pri čemer vidimo potencialnost v ponovnem premisleku nekaterih demoniziranih konceptov SFRJ, med katere spadata na primer samoupravljanje in v neki drugačni obliki tudi kulturni unitarizem. V politično, družbeno, kulturno in umetniško erodiranih kontekstih republik nekdanje Jugoslavije, potem ko so se v postsocialističnem obdobju z odprtimi rokami predale neoliberalni ideologiji, to vidim kot produktivno in celo subverzivno dejanje.«

(izv. ur.: Andreja Kopač)

Kazalo

AVTONOMIJA PLESU: ŠTUDIJE PRIMEROV SODOBNOPLESNIH PRAKS NEKDANJEGA JUGOSLOVANSKEGA PROSTORA:

Rok Vevar:
ARHIVIRANJE SODOBNOPLESNIH PRAKS NEKDANJEGA JUGOSLOVANSKEGA PROSTORA

Slavčo Dimitrov, Biljana Tanurovska-Kjulavkovski:
"DRUGO" TELO
Očrt arhiva koreografskih praks v Makedoniji (1970–1990)

Milica Ivić, Igor Koruga:
ARHIVIRANJE SODOBNIH PLESNIH PRAKS V SRBIJI
Problem institucionalizacije ali o izdajstvu 'neodvisnosti' lokalne plesne scene

Rok Vevar in Jasmina Založnik:
PUNKOVSKE METAMORFOZE

Ivana Ivković:
TRIDESETA OBLETNICA LETA 1987.

Iva Nerina Sibila:
ISKANJE KONTEKSTA – 1984

Katja Šimunić:
LITERARNI PLES: Osebna refleksija o dveh zagrebških plesalkah iz osemdesetih let

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXXII, št. 183–184
(poletje-jesen 2017) 

ISSN 1318-0509 

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša 

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Izvršna urednica: dr. Andreja Kopač | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Janez Janša, dr. Nikolai Jeffs, dr. Nenad Jelesijević, dr. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, Nika Leskovšek, Gašper Malej, Rok Vevar | Mednarodno uredništvo: dr. Daniela Hahn, dr. Stefan Apostolou-Hölscher, dr. Thomas Irmer, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg 

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Iztok Kham | Prevodi: Katja Kosi, Polona Glavan, Ivana Ostojčić, Julija Micova, Nenad Tomović Slovenska lektura: Tatjana Capuder | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400 

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € 10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 € |  Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na šest (6) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na šest (6) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) | Poslovna sekretarka Polona Calderera | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861 

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo. 

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.  

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011). 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS. 

Izdano v sozaloznistvu z Nomad Dance Academy, v sklopu progama Arhiviranje sodobnoplesnih praks v balkanski regiji in s finančno pomočjo programa Kreativna Evropa v okviru programa DANCE ON, PASS ON, DREAM ON.