logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Gledališče animiranih form

Maska - časopis za scenske umetnosti, št.  179–180  (jesen 2016)

Revija, ki je tokrat pred vami, je obenem Maska Časopis za scenske umetnosti ter Lutka – Revija za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form in je v celoti posvečena animaciji v sodobnem gledališču, predvsem pa širokemu razponu njenih avtorskih pisav ter pisavam o njej. Je rezultat prvega tesnejšega sodelovanja med slovenskima gledališkima revijama z dolgoletno tradicijo (Maska je bila ustanovljena leta 1920, Lutka pa 1966). 

Pričujočo revijo smo v času njenega snovanja in urejanja (sprva) neskromno imenovali kar »zbornik«; ta oznaka je verjetno tudi najbliže rezultatu, ki je danes pred vami. Posebna skupna številka Maske in Lutke je v dobršni meri rezultat izobraževalnega programa Seminar sodobnih scenskih umetnosti, ki je v študijskem letu 2014/2015 potekal že dvanajstič: zasnovali in izvedli smo ga v sodelovanju zavoda Maska in Lutkovnega gledališča Ljubljana in je bil posvečen umetnosti animiranih form v kontekstu sodobnih umetnosti. 

Seminar, namenjen piscem, ustvarjalcem, producentom, kuratorjem in nasploh razmišljujočemu občinstvu scenskih umetnosti, je ponudil model (samo)izobraževanja, v katerem se je umetniška praksa preplet(a)la s teorijo. Spodbujali smo diskurze, vprašanja, poglede in razmišljanja ustvarjalcev v dialogu s teoretiki in gledalci sodobnih umetniških praks. Animirane forme smo poskušali misliti na presečiščih kulturnih, družbenih in estetskih tokov s ciljem izboljšati sposobnosti našega analitičnega in kritičnega mišljenja, da bi razumeli izvore in reference postopkov, strategij in taktik, ki jih umetniki v svojih delih danes premišljeno ali povsem spontano uporabljajo za doseganje učinkov ali problematizacijo izbranih vsebin; v ustvarjalnem vzdušju smo vadili stare in si izmišljevali nove možne oblike refleksij scenskih umetnosti.

 

Ob zavedanju, da je lutkovno gledališče nasploh eno najzanimivejših izhodišč za premišljevanje razmerij med človeškim in predmetnim, živim in neživim, smo se osredotočili na štiri teme, s katerimi se scenske umetnosti tako ali drugače srečujejo skozi celotno zgodovino: telo, objekt, javni prostor in tehnologija. Premišljevali smo jih skozi predavanja, diskusije, oglede referenčnih predstav ali njihovih posnetkov, poglobljena branja pomembnih teoretskih, zgodovinskih in kritiških besedil ter z obiski umetniških dogodkov, ki so se dotikali zastavljenih tem. Naše delo je bilo inter- in transdisciplinarno, usmerjali pa so ga tudi izbrani domači in tuji teoretiki, kuratorji in umetniki. 

Obenem smo pridobili tudi dovoljenje za objavo štirih izbranih prispevkov (Martine Ruhsam, Aline Wiame, Daniela Blange-Gubbaya in Stefana Apostolouja-Hölscherja), ki so bili prvotno napisani za mednarodno konferenco Does It Matter? Composite Bodies and Posthuman Prototypes, ki je v marcu 2015 potekala na Univerzi v Gentu, za kar se posebej zahvaljujeva

Christel Stalpaert, Kristofu van Baarlu, Lauri Karreman in Pietru Vermeulenu iz raziskovalnega centra za študije scenskih umetnosti Univerze v Gentu (research

centre of Studies in Performing Arts & Media – S:PAM). 

Amelia Kraigher, odgovorna urednica Maske, in Ajda Rooss, odgovorna urednica Lutke

 

Kazalo

Didier Plassard
IGRALEC IN LUTKA NA SODOBNEM ODRU

Stefan Apostolou-Holscher
ČLOVEK KOT X FOUCAULT, KANTIN NJUNE DVOJNOSTI

Daniel Blanga-Gubbay
KOT OBLAK, KI GA OBLIKUJEJO VETROVI

Renaud Herbin
MED TELESOM, PREDMETOM IN PODOBO: PLES IN VIZUALNE UMETNOSTI V LUTKOVNI UMETNOSTI

Martina Ruhsam
VRNITEV OBJEKTOV THE COMEBACK OF OBJECTS

Aline Wiame
DELEUZOVO LUTKARSTVO IN ETIKA NEČLOVEŠKIH KOMPOZICIJ

Amit Drori
HELLO WORLD

Anna Ivanova-Brašinskaja
DOSJEJI AXE

Peter Kus
ZVOČNA ANIMACIJA ALI O POJOČEM KAMNU

Tea Kovše
ZMAGOSLAVJE LUTKE: ZMAGA SMRTI JE KLOFUTA ŽIVLJENJU

Martina Maurič Lazar
SLOVENSKI LUTKOVNI BASE JUMPING

Vesna Teržan
LUTKOVNI MUZEJ NA LJUBLJANSKEM GRADU

Nenad Jelesijević
TELO-LUTKA (TRANSSITUACIJA)

Mojca Redjko
PREKIPEVAJOČA IN BREZBREŽNA USTVARJALNOST 

Peter Gerderloos
LUTKOVNI TERORIZEM

Maska 179–180
JESEN 2016  

Lutka 59
2016 

MASKA
Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXXI, št. 179–180
(jesen 2016)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša
Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Janez Janša, dr. Nikolai Jeffs, dr. Nenad Jelesijević, dr. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, Nika Leskovšek, Gašper Malej, Rok Vevar | Mednarodno uredništvo: dr. Daniela Hahn, dr. Stefan Apostolou-Hölscher, dr. Thomas Irmer, Katarina Pejović, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Iztok Kham | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Živa Čebulj, Amelia Kraigher, Gašper Malej | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 600

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 € | Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na šest (6) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na šest (6) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) | Poslovna sekretarka: Polona Calderera | Distribucija in naročnina: [email protected] maska.si | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajouredništvo. 

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis. 

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011).

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS. 

LUTKA
Revija za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form
Ustanovljena 1966
Št. 59 (2016)

ISSN 0350-9303

Izdajatelj: Lutkovno gledališče Ljubljana (v sodelovanju z UNIMA Slovenija in Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev Slovenije) | Krekov trg 2, SI-1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 3000 970 | E-pošta: [email protected], [email protected] | www.lgl.si | www.twitter.com/lutkovno | www.facebook.com/LutkovnoGledalisceLjubljana | Za založnika: Uroš Korenčan

Odgovorna urednica: Ajda Rooss | Uredniški odbor : Amelia Kraigher, Edi Majaron, Barbara Orel, Jelena Sitar Cvetko | Mednarodno uredništvo: Ulla Dengsoe, Livija Kroflin, Marek Waszkiel | Logo: Jernej Stritar

Revijo Lutka je leta 1966 ustanovila Zveza kulturnih organizacij (danes Javni sklad RS za kulturne dejavnosti). V različnih intervalih (1966–1970, 1973–1981, 1985–1988, 1991–1996, 1998–2000) je izhajala vse do leta 2000 (št. 57). Izdajatelj zadnjih številk je bilo Kulturno-umetniško društvo Klemenčičevi dnevi. Revija od 2013 (št. 58) izhaja v založništvu LGL.

Lutkovno gledališče Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana. 

Fotografija na naslovnici: Kate McIntosh, Delovna miza, 2011. Foto: Kate McIntosh