logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Postfuturistični manifest

Maska – časopis za scenske umetnosti, št. 177–178

Za brezpogojno svobodo umetniškega raziskovanja
(prosto po Francu Berardiju – Bifu, Susan Sontag, Jacquesu Derridaju, Slavoju Žižku, Rastku Močniku in Bertoltu Brechtu)


Ustavite svet, rad bi izstopil! ‒ Če me spomin ne vara, se je tako imenovala popularna aforistično-satirična rubrika v slovenskem časniku Dnevnik, nekoč v davnih 80. letih prejšnjega stoletja. A trideset let po tem, v času, ko smo priče postopni, dolgotrajni in vztrajni neoliberalni privatizaciji javnega dobrega, ob takšnih vzklikih že dolgo ne gre več za satiro. Umetniško raziskovanje, kot ga skušamo gojiti tudi pri zavodu Maska, je že davno ugrabil kapital, katerega brutalnih razsežnosti se ne zavedamo. Intelektualci in umetniki s(m)o danes bolj kot kadarkoli doslej podrejeni mašineriji kapitalistične produkcije. Ta je razpršila in atomizirala vse družbeno, nas pa prekarizirala, izčrpala in spremenila v novodobni kognitariat.


Kako naj se izmaknemo prevladujočemu razpoloženju sveta? Kaj naj storimo, da bi maske, ki so zakrile ideje o možnosti drugačnih načinov produkcije in mišljenja, padle? Exit! Ker pozabljamo, kaj umetnost, njeno mišljenje in raziskovanje v temelju pomenijo, izjavljamo:


1.      Današnja umetnost in njene raziskave histerično hlastajo za nemogočimi obljubami o tržni vrednosti: izrekamo odločni »Ne!« korporativni miselnosti v umetnosti in (njenem) raziskovanju.
2.      Zavračamo neoliberalne imperative, po katerih moramo umetniki, založniki s področja umetnosti in humanistike, raziskovalci, profesorji … sredstva za svoje delo pohlevno pridobivati na razpisih in svobodnem kapitalističnem trgu. Sneti hočemo dušeče okove, v katere nas vklepajo izpolnjevanje zapletenih ciljnih razpisov, pisanje poročil, skrb in strah za širjenje referenc, dopolnjevanje bibliografij, pehanje za standardiziranimi nekritičnimi objavami v izbranih publikacijah, njihovo prevajanje v numerične vrednosti, nenehne tekme, da bi gostovali na referenčnih festivalih ... Ta danes samoumevna predpostavka predstavlja resnični poraz novodobnega raziskovanja, umetnosti in izobraževanja.
3.      Kvantitativno vrednotenje znanstvenih in umetniških prispevkov se je spremenilo v farso. Zato izrekamo odločni »Ne!« numeričnim, (iz)merljivim rezultatom ustvarjalnih raziskovalnih procesov. Resnično umetniško ali znanstveno raziskovanje nimata jasno določljivih lastnosti, po katerih bi ju bilo mogoče prevajati v številke.
4.      Za zmeraj in dokončno zavračamo utilitaristično naravnanost raziskovalnega dela. Vztrajamo pri nekoristnosti in nedobičkonosnosti umetnosti in znanosti. Kategorično zavračamo stališče, da se nam morata umetnost in raziskovanje splačati, da morata prispevati k nekemu imaginarnemu napredku oziroma razvoju družbe. Če naj umetnost in znanost evocirata mišljenje, ki ga je mogoče, kadar je resnično, postaviti v bližino užitka – je to že samo po sebi nekaj vrednega.
5.      Vzeli si bomo čas in prostor za to, da bomo pri svojem delu in delovanju lahko tvegali in sanjali.
6.      Če kaj, potem imata umetnost in znanstveno raziskovanje pravico do napake. Brez strahu si bomo dovolili predvsem to, da naši eksperimenti spodletijo. In spodletelo nam bo zmeraj znova in spodletelo nam bo vsakič bolje.
7.      Slavili bomo vsak intelektualni napor, ki bo zmogel zgostiti različne miselne hitrosti v vodomete raziskovalnih strasti.
8.      Pokazali bomo zobe atomizaciji našega dela in mišljenja: gradili bomo skupnosti za kreativni dialog enakih z enakimi, zgradili vzporedne oblike eksistence, kjer bosta pomembni ustvarjalna izkušnja in svoboda.
9.      Umetnost in znanost sta tisti, ki lahko v svetu ustvarita hrepenenje po nečem drugem in drugačnem; ki odpirata prostore mišljenja in dajeta upanje, da je to drugo mogoče.
10.  Umetniškemu, raziskovalnemu in kognitivnemu delu bomo povrnili njihovo družbeno in erotično razsežnost, užitek v spozna(va)nju, veselje mišljenja, del(ov)anja in spreminjanja stvarnosti. Družila nas bosta užitek in želja po odkrivanju in izumljanju novega, to novo pa bo sprožalo zmagoslavne občutke osvobajanja.
11.  Prisegamo na brezpogojno svobodo mišljenja, ustvarjanja in umetniškega raziskovanja.


Amelia KraigherPOSFUTURISTIČNI MANIFEST Franca Berardija Bifa
 → PDF

Maska 177–178
POLETJE 2016

KOLUMNA

Ana Schnabl: PLESNA KRITIKA: KRIZA KRITIKE

INTERVJU

Gal Kirn, Niloufar Tajeri: DOBA FORENZIKE: SPOMIN, EMANCIPATORNA POLITIKA ALI VIZUALNA STRATEGIJA? POGOVOR Z EYALOM WEIZMANOM IN ANSELMOM FRANKEJEM

POSTFUTURISTIČNI MANIFEST

Franco Berardi – Bifo: POSTFUTURISTIČNI MANIFEST

Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Saška Rakef, Jasmina Založnik: POSTFUTURISTIČNI MANIFEST – DOBESEDNO

Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Saška Rakef, Jasmina Založnik: POSTANI IDEALNI KULTURNI DELAVEC V 86 KORAKIH – PRIROČNIK

PROCESUALNO GLEDALIŠČE DRAGANA ŽIVADINOVA

Bojan Anđelković: OD RETROGARDIZMA DO POSTGRAVITACIJSKE UMETNOSTI IN NAZAJ

… O GLASU …

Ixiar Rozas: DA, SEM JI REKLA SREDI …

ZAGATE GLEDALIŠKE TERMINOLOGIJE

Stefan Aquilina: DEJANJA PRIZNANJA: POLITIČNE RAZSEŽNOSTI TERMINOLOGIJE

PRAŠKI KVADRIENALE 2015

Irena Šentevska: MEDIACIJA PREDSTAVE (IN) KURATORSTVA

21. PULJSKI MEDNARODNI GLEDALIŠKI FESTIVAL PUF 2015

Radmila Đurica: ANARHIJA Z DOMIŠLJIJO

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV

Thomas Irmer: ŠE STANUJEŠ?

Nenad Jelesijević: VAJA Z ELITO IZ PRVE VRSTE

Irena Tomažin: ČUJEČA USTVARJALKA SODOBNIH RITUALOV

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXXI, št. 177–178 (poletje 2016)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Pomočnica odgovorne urednice: Nika Leskovšek | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Janez Janša, dr. Nikolai Jeffs, dr. Nenad Jelesijević, dr. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, Gašper Malej, Rok Vevar | Mednarodno uredništvo: dr. Daniela Hahn, dr. Stefan Apostolou-Hölscher, dr. Thomas Irmer, Katarina Pejović, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Živa Čebulj, Mateja Dermelj, Amelia Kraigher, Gašper Malej | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 €|  Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na šest (6) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na šest (6) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) | Poslovna sekretarka: Polona Calderera | Distribucija in naročnina / Subscription and distribution for individuals from Europe and Rest of World: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo.

Masko
leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011).

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS. 

br /