logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

SIROS: Stava na potencialna sodelovanja

MASKA, letn. XXX, št.  169–171 (pomlad–poletje 2015 )

 

O potencialnosti našega sodelovanja 

Ekipa zavoda Maska že več kot leto dni razpravlja o možnostih in načinih postopnega prehoda na nove ali vsaj drugačne produkcijske načine, o večji koheziji med našimi založniškimi, produkcijskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, o prehajanju ali celo zlitju področij, ki so trenutno vsaj organizacijsko ločena, vendar pa v precejšnji meri tudi že povezana; sanja(ri)mo o t. i. »umetniškem inštitutu«, ki bi omogočil poglobljene, kurirane (umetniške) raziskave, kakršne bi obenem lahko rezultirale v predstavah, performansih, predavanjih, knjigah in zbornikih, posebnih izdajah revije, (samo)izobraževalnih seminarjih, simpozijih …; o delu, pri katerem bi eno raslo iz drugega in se medsebojno oplajalo, in ki bi sčasoma lahko prineslo nove kvalitete diskurza na vseh področjih, kjer delujemo. Vsi naši pogovori in vizije za zdaj še vedno o(b)stajajo kot potencialnosti, vendar obenem kot nekakšna zaveza za negotovo prihodnost.

Primer tovrstnega sodelovanja je po svoje predstavljalo tudi poletno srečanje osmih avtorjev, ustvarjalcev različnih vokacij in profilov, na grškem otoku Siros. Člani uredništva Maske smo zato z zanimanjem sprejeli predlog Danae Theodoridou, Efrosini Protopapa in Konstantine Georgelou, da bi rezultate tega srečanja objavili kot poseben tematski blok naše revije in ga delili z bralci. Danes je pred vami.

Tokratno trojno številko sicer otvarjajo že napovedani prispevki, ki nadaljujejo in obenem zaključujejo obsežno temo »Umetnost in življenje«, s katero smo se Maskini uredniki in sodelavci intenzivno ukvarjali v zadnjih dveh letih in je sicer že zajela dobršen del prejšnjega zvezka revije, zaključujeta pa jo naša stalna rubrika »Kritika brez pridevnikov«, ki prinaša recenzije izbranih predstav in knjig, ter nekrolog ob mnogo prezgodnjem slovesu slovenske igralke Petre Veber Rojnik, ki je imela poseben dar za ustvarjalno odkrivanje številnih potencialnosti umetniških sodelovanj.

Amelia Kraigher

Cena: 12 €

KAZALO 

UMETNOST IN ŽIVLJENJE II 

Floor Houwink ten Cate
NOSTALGIJA PO SEDANJOSTI: ZGODOVINSKI ČAS IN TRIJE SODOBNI PERFORMANSI

Alenka Spacal
MATERINSTVO KOT DRUŽBENO ANGAŽIRANA TEMATIKA V VIZUALNIH DELIH ZVONKE T SIMČIČ 

Nenad Jelesijević
UPOR PROTI ESTETIZACIJI UPORA 

F.A.C.K.:
AJ ZA VRAGA JE FACK MSUV?: IZVAJANJE MUZEJA KOT SKUPNEGA DOBREGA 

Branko Popović
F.A.C.K. COMMUNIQUÉ: KAKO SE JE ZAČELO … 

SIROS: STAVA NA POTENCIALNOST SODELOVANJA

Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa, Danae Theodoridou
ŠE NAPREJ SPRAŠUJTE, STAVITE, SODELUJTE … 

Joe Kelleher
ČAKALNICE (PRVI DAN) 

Efrosini Protopapa
O MIŠLJENJU: VIDEZI IN UMIKI 

uodirodoehT eanaD
ITNEMGARF IVOTOGEN 

Joe Kelleher
ČAKALNICE (DRUGI DAN) 

Konstantina Georgelou
IDEJA IN IDEAL RAZISKOVANJA 

Janez Janša, Danae Theodoridou, Konstantina Georgelou
PET ZAPISKOV O KOLATERALNI UMETNOSTI 

Joe Kelleher
ČAKALNICE (TRETJI DAN) 

Eleftheria Rapti
ZAPISKI ZA BESEDILO ALI IZ (NEUSPELE) PRAKSE PISANJA 

Maaike Bleeker
PONOVNA UPRIZORITEV IN RITEM RAZMIŠLJANJA SKUPAJ 

Joe Kelleher
ČAKALNICE (ČETRTI DAN) 

Betina Panagiotara
USTVARJANJE SODELOVANJA 

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV 

Kalina Stefanova
PODOBE RAJA 

André Schallenberg
SPOMINI NA THEATRUM MUNDI

Pia Brezavšček
MED PERFORMATIVNIM IN POLITIČNIM 

Tea Hvala
JAVNO NAVZNOTER, ZASEBNO NAVZVEN 

IN MEMORIAM PETRA VEBER ROJNIK 

Jaka Lah
DRAGA PETRA

KOLOFON

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920 / Since 1920
Letn. XXX, št. 169–171 (pomlad–poletje 2015) 

ISSN 1318-0509 

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www. maska.si | Za založnika: Janez Janša 

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Pomočnica odgovorne urednice: Nika Leskovšek | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Nenad Jelesijević, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, mag. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, Gašper Malej, dr. Aldo Milohnić, Rok Vevar, Dragan Živadinov | Mednarodno uredništvo: Stefan Apostolou- Hölscher, Thomas Irmer, Katarina Pejović, Ixiar Rozas, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg 

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Mateja Dermelj, Amelia Kraigher, Gašper Malej | Angleška lektura: Anthony C. Prince, Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400 

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Cena trojne številke (za Slovenijo): 12 € | Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na osem (8) številk za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na osem (8) številk za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina | Poslovna sekretarka: Janja Tekavec | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo. 

Fotografija na naslovnici: Janez Janša 

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011). 

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %. 

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.