logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

Umetnost in življenje

MASKA, Letn. XXIX, št. 165–168 (jesen-zima 2014)


Tokratna številka revije Maska je izjemoma četverna, s tem pa tudi obsežnejša in bolj zajetna.

Osrednji tematski blok je naslovljen je »Umetnost in življenje: Produkcije časovnosti v umetnosti« in (tudi) prek izbranih (v)pogledov v zgodovino umetnosti, njene socialne in politične razsežnosti, prevprašuje njen status v današnjih nestalnih pogojih »svobod(n)e« produkcije sodobnega kapitalizma. Zasnoval in pripravil ga je gostujoči urednik dr. Lev Kreft, izšel pa je iz simpozija, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Slovenskim društvom za estetiko ob praznovanju 20. obletnice ustanovitve zavoda Maska. 

S tematskim blokom je povezana tudi naša občasna rubrika »Ljubezen in država«, ki tokrat na primeru kulturnih in ideoloških vojn na Poljskem govori tudi o značilnih mikrosituacijah nerazumevanja in nesodelovanja v današnji Sloveniji, Franciji, Norveški ali Nemčiji – fenomeni so prepoznavni in s socialno in ekonomsko krizo se le še stopnjujejo. 

V novi Maski zaokrožamo in zaključujemo tudi obsežne zgodovinske in teoretske obravnave izbranih fenomenov sodobnega plesa, posvečamo se Slovenskemu gledališkemu inštitutu, ki je bil ustanovljen pred nedavnim, premerjamo dva odmevna evropska festivala ter brez pridevnikov in olepšav ocenjujemo predstave in knjige izbranih avtorjev. 

Tokratna številka Maske prinaša kar 228 strani kvalitetnega branja. Berite nas. Podprite nas. Kajti brez vas, zvestih bralcev in naročnikov, preprosto ne bomo o(b)stali. Pogumno v 2015! 

Amelia Kraigher

Kazalo

LJUBEZEN IN DRŽAVA
Marta Keil: KULTURNE VOJNE, KI NISO NIKOLI OBSTAJALE  

SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT
Nika Arhar: KAJ POMENI USTANOVITEV SLOVENSKEGA GLEDALIŠKEGA INŠTITUTA? 

UMETNOST IN ŽIVLJENJE
Lev Kreft: UMETNOST IN ŽIVLJENJE: PRODUKCIJE ČASOVNOSTI V UMETNOSTI 
Miško Šuvaković: TEŽAVE Z EKONOMIJO, GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO
Darko Štrajn: ČAKAJOČ NA DOGODEK
Lev Kreft: UMETNIK NA DELU – PRED 160 LETI
Aldo Milohnić: UMETNIK NA DELU PROTI DELU?
Katja Čičigoj: UMETNOST IN/NI (NE)DELO: K REARTIKULACIJI POJMOV
KITCH (Lana Zdravković, Nenad Jelesijević): ONKRAJ ŠTETJA 

PREMIKI SODOBNEGA PLESA III
Laura Strack: POKLON DRUGEMU
Stefan Apostolou-Hölscher: RAZSOJAJOČA KOREOGRAFIJA
Dejan Srhoj: PLESNA HIŠA KOT UMETNOST (SO)BIVANJA: Pogovor z Giselo Müller in Barbaro Friedrich
Dragan Živadinov: SEDEM MINUT::
Stefan Apostolou-Hölscher: PLES DANES: MED BIOMOČJO IN BIOPOLITIKO
Nika Leskovšek: POSKUS Z ZAČETKI: IZTOK KOVAČ IN EN-KNAP
Andreja Kopač: DIGITALIZACIJA GIBA: SKRITI POTENCIALI ALI TEK ZA ČASOM? 

FESTIVAL DESIRÉ CENTRAL STATION SUBOTICA 2013
Nataša Gvozdenović: GLEDALIŠČE KOT VSTOPNA IN IZSTOPNA POSTAJA: Pogovor z Andrašem Urbanom  

FESTIVAL THEATERTREFFEN BERLIN 2014
Urška Brodar: VELIKIH DESET IN PREVPRAŠEVANJA NOVIH OBLIK GLEDALIŠČA 

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV
Martina Ruhsam: UŽITEK IN APOKALIPTIČNOST
Maja Murnik: UPRIZORITVENE UMETNOSTI IN VIRTUALNA TELESA
Aldo Milohnić: OD ALTERNATIVNE KULTURE DO SODOBNEGA INDIJSKEGA GLEDALIŠČA 

Kolofon

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn., št. 165–168 (jesen-zima 2014)

ISSN 1318-0509 

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša 

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Pomočnica odgovorne urednice: Nika Leskovšek | Uredniški odbor: Nika Arhar, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Nenad Jelesijević, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, mag. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, dr. Aldo Milohnić, Rok Vevar, Dragan Živadinov | Mednarodno uredništvo: Stefan Apostolou-Hölscher, Thomas Irmer, Katarina Pejović, Ixiar Rozas, mag. Martina Ruhsam, André Schallenberg 

Dizajn in prelom: Ajdin Bašić, Mitja Miklavčič | Slovenska lektura: Tatjana Capuder, Mateja Dermelj, Amelia Kraigher, Gašper Malej, Melita Silič | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400 

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Cena četverne številke (za Slovenijo): 15 € | Letna naročnina na 4 dvojne številke za posameznike v Sloveniji: 30 €, letna naročnina na 4 dvojne številke za institucije v Sloveniji: 40 € (v ceno sta vključena DDV in poštnina) | Poslovna sekretarka / Business secretary: Janja Tekavec | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861. 

Pri objavi fotografij in drugih vizualnih materialov se trudimo poiskati vse imetnike avtorskih pravic, kar pa nam ne uspe vedno. Avtorje prosimo, da kontaktirajo uredništvo.  

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis. 

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič & Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) & Maja Murnik (2011).

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 9,5 %.Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.