logo

Maska, časopis za scenske umetnosti → Revija Maska

K naravi

MASKA,  letn. XXVIII, št. 153–154 (pomlad 2013)


V Maskinem uredništvu smo dolgo razmišljali, kako 
angleško besedno zvezo »up to nature« najustrezneje  prevesti v slovenščino, ne da bi pri tem izgubili njeno večpomenskost. Sam izraz v angleškem jeziku namreč predpostavlja očitno prostorsko razsežnost, predvsem pa »volj(n)o(st)« same narave; vsega trojega v slovenskem prevodu ni mogoče zajeti, ne da bi ta zvenel skrajno »štorasto« in »nenaravno«. Nazadnje smo se morali odločiti. K naravi je naslov teme, ki se ji posvečamo v pomladni številki Maske 2013. Tokrat se osredotočamo na poglobljena zanimanja za eko kulturne produkcije in ekološke teme v scenskih umetnostih zadnjih let ter na zapletena razmerja med ekologijo in umetniškimi praksami, s posebnim poudarkom na performansih, ki so bili ustvarjeni poleti 2012 v različnih naravnih okoljih v okviru mednarodnega partnerskega projekta K naravi Maska se je vanj vključila na pobudo Thomasa Franka iz dunajske produkcijske hiše brut, naše uredništvo pa je k tokratni temi prispevalo članek o mednarodnem festivalu HISTeRIA nad vasjo Gračišče v slovenski Istri, kamor se vsako poletje zgrinjajo množice umetnikov z vsega sveta: glasbeniki, igralci, lutkovni ustvarjalci, plesalci, performerji, akrobati, klovni, likovniki, pripovedovalci zgodb …, da bi z obiskovalci festivala delili svoje zgodbe, znanje in umetnost. Sicer pa številko tudi tokrat otvarja naša stalna rubrika Ljubezen in država, kjer objavljamo pogovor Nenada Jelesijevića in Suzane Milevske o umetniških praksah, ki temeljijo na strategiji preimenovanja, aključujeta pa jo refleksija ljubljanskega mednarodnega festivala Lutke 2012 ter nova rubrika Kritika brez pridevnikov, ki odpira prostor za inventivno kritiško refleksijo sodobnih scenskih praks. (Amelia Kraigher)

Kazalo

1 Uvodnik UVODNIK Amelia Kraigher

LJUBEZEN IN DRŽAVA
6 V-IMENU Nenad Jelesijević, Suzana Milevska

K NARAVI
14 UVOD / HELEN COLE, THOMAS FRANK
18 OBLJUBILI STE MI DESET TISOČ LJUDI / Joe Kelleher
30 K NARAVI: NADALJEVANJE EGO-EKOLOGIJE? / Katja Čičigoj
46 SOŽITJA IN NESPORAZUMI MED NARAVO IN KULTURO / Pia Brezavšček
60 SKRIVNOSTNE MOČI, KI JIH ZBUJA ZAČARANI NOČNI POPOTNIK / Judith Staudinger
64 AVTOBIOGRAFIJA NEKE OPICE / Hanna Johansson
68 LJUDSKE, IZGUBLJENE, ZNOVA ODKRITE IN DRUGE ZGODBE IZ NARAVE / Hanna Johansson
72 KRAJ, KJER VEŠ, KAJ JE RESNIČNO / Sara Hammer
76 OD DREVESA DO RIZOMA. OD PERFORMANSA DO UMETNIŠKEGA DELA / Sara Hammer

FESTIVAL HISTERIA 2012
80 DALEČ OD HISTeRIJE URBANEGA SVETA / Zala Dobovšek

11. MEDNARODNI LUTKOVNI FESTIVAL LUTKE 2012
88 MASKA, KOSTI IN VŽIGALICE / Andreja Kopač

KRITIKA BREZ PRIDEVNIKOV
94 FENOMEN K.: PRVINSKI PROCES IN SENZACIONALNA AMERIKA / Zala Dobovšek
104 LANEK O PREDSTAVI PREDSTAVA ZARADI KONCEPTA ODPADE ZARADI KONCEPTA ODPADE / Katja Čičigoj

Kolofon

MASKA časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVIII, št. 153–154 (pomlad 2013)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Phone: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Uredniški odbor: Pia Brezavšček, Katja Čičgoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, mag. Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, dr. Aldo Milohnič, dr. Barbara Orel, Alja Predan,  mag. Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Miha Turšič, Rok Vevar | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, dr. Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek | Mednarodno uredništvo: Thomas Irmer, Marija Karaklajić, Katarina Pejović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Ixiar Rozas, André Schallenberg

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič | Slovenska lektura: Jasna Čebron, Amelia Kraigher, Gašper Malej, Melita Silič | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk / Print: Cicero | Naklada: 500

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 10 € | Letna naročnina za posameznike v Sloveniji: 21 €, letna naročnina za institucije v Sloveniji: 31 € (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno) | Poslovna sekretarka: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod Imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič in Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) in Maja Murnik (2011).

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %. Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.