logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Geste odpora

MASKA, letn. XXVII, št. . 151–152 (zima 2012)


Tokratni tematski blok, ki ga je Martina Ruhsam skrbno snovala skoraj leto dni, se posveča gledališkim in umetniškim strategijam upiranja obstoječim neoliberalnim ekonomskim in posledično tudi političnim paradigmam, ki so v zadnjem času ostro zarezale v vsa področja našega družbenega tkiva. Obravnave obsežnega korpusa vprašanj in problemov, ki se ob tem ponuja, se loteva skozi različne pristope – skozi teoretske prispevke, študije primerov, manifeste in celo pravcate umetniške intervencije, ki dajejo tokratni dvojni številki Maske svojstveno performativno noto.

Naše raznorodne kritične premisleke objavljamo v pravem času; v času, ko se zdi, da je trenutna gospodarska in tudi politična kriza pri nas na vrhuncu, v času številnih protestov, poimenovanih vseslovenske vstaje, ki vlivajo samozavest, da so spremembe vladajočih ekonomsko-političnih paradigem mogoče. Tudi zato odločitev, da ob tematskih straneh Geste odpora objavimo še dva prispevka, ki jih vsebinsko dopolnjujeta: prvi popisuje kronologijo dogajanj, ki jih je nesluteno sprožila premiera mladinske predstave Zlati šus in jo dopolnjuje z mnenji strokovnjakov z različnih področij izobraževanja in umetnosti; drugi se loteva vprašanja pogojev za politično gledališče danes.

Namesto nekrologa za dragim prijateljem in sodelavcem Maksom Soršakom je Sebastijan Horvat poiskal njegov scenarij za gledališki projekt, ki žal ni bil nikoli realiziran; odlomkom Maksovega scenarija je Sebastijan dodal svoje misli in spomine. Z njihovo objavo gre Maksov projekt nazadnje vendarle v svet.

Kazalo

1 UVODNIK / Amelia Kraigher

LJUBEZEN IN DRŽAVA

8 LUSTRACIJA V IMENU OTROK? / Jedrt Jež Furlan

 20 POLITIČNO GLEDALIŠČE DANES?
/ Jure Novak

GESTE ODPORA. SPODKOPAVANJE DOMINANTNIH
EKONOMSKIH PARADIGEM

30 UVODNIK /
Martina Ruhsam

36 DEZORGANIZACIJA TELES-SUBJEKTOV: ZA
VZTRAJNI UPOR / Boyan Manchev

48 FATZER POINT. NEKAJ NAKLJUČNO IZBRANIH
PRIMEROV ODPORA V PERFORMANSU / Christine Standfest

60 EKONOMSKA IN DRUŽBENA REPRODUKCIJA
/ Joseph Vogl

70 KRISTAL UPORNOSTI
/ Thomas Hirschhorn

74 SCENARIJ ZA PROLOG UTOPIČNE IGRE
/ common spring collective

82 O DEJANJIH NEPOSLUŠNOSTI, POZORNOSTI KOT
ODPORU IN ŽANRSKIH KLIŠEJIH / Una Bauer

98 0§ń–M=5
¦é× $iᆠ/ Igor Štromajer

106 »KDO JE SOVRAŽNIK« / Andreja Kopač

118 (NE)POMEMBNOST »NEKEGA PRAŠIČA«
/ Jasmina Založnik

IN MEMORIAM MAKS SORŠAK (1964–2012)

126 TAKO TO GRE (DELOVNI NASLOV) ALI O ILUZIJI
IN PREVARI / Maks Soršak, Sebastijan Horvat

Kolofon

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVII, št. 151–152 (zima 2012)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost / | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Uredniški odbor: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, dr. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, Alja Predan, mag. Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Miha Turšič, Rok Vevar | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, dr. Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek, dr. Mojca Puncer | Mednarodno uredništvo: Thomas Irmer, Marija Karaklajić, Katarina Pejović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Ixiar Rozas, André Schallenberg

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič | Slovenska lektura: Melita Silič, Amelia Kraigher | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Francoska lektura: Virginie Bobin, Alice Chauchat, Aurélie Foisil, Nataša Petrešin-Bachelez Tisk: Cicero: 500

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 € | Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 € (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno) | Poslovna sekretarka: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič in Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) in Maja Murnik (2011). Maska je članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.