logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Projektivna časovnost / Projected Temporality / La temporalité projective

 

MASKA, letn.  XXVII, št. . 149–150 (jesen 2012)


V jesenski številki Maske se posvečamo trem izbranim umetniškim projektom in akcijam,
v katerih se umetnice in umetniki (spet) bolj aktivno, bolj kontekstualno in tudi bolj kritično ukvarjajo s sodobnim trenutkom; nekateri celo tako, da izstopajo iz okvirov danega in utečenega umetnostnega sistema in s tem prevprašujejo in širijo pojem političnega v sodobni umetnosti: študentje Akademije za gledališče, radio, film in televizijo so z maratonskimi branji Cankarjevih Hlapcev pred slovenskim parlamentom uprizorili jasen protest proti finančnim rezom v visokem šolstvu oziroma proti tako imenovanim varčevalnim ukrepom oblastnikov; umetniška skupina Beseda je orožje, vzemi jo iz ust, ki je zavzela virtualne prostore slovenskih medijev, s spletnimi objavami poezije razgalja apolitičnost nepregledne množice spletnih komentarjev in forumov in odpira možnosti za številne emancipatorne učinke njihovih performativnih branj; bralna uprizoritev drame Oni živijo Maje Pelević in Milana Markovića pa je pokazala, kako lahko umetniki mimo utesnjenih produkcijskih pogojev okupirajo prostore politke in jih spremenijo v vrhunsko gledališko izkušnjo. Obsežen tematski blok Projektivna časovnost je tokrat uredila dr. Bojana Kunst, ki je s povabljenimi avtorji prispevkov v središče zanimanja postavila razmerje med delom umetnika in časom, še posebej pa vprašanje, pod kakšnimi časovnimi pogoji danes delajo sodobni umetniki in kako ti določajo sodobno produkcijo umetnosti. Jubilejna dvojna številka Maske je nastala v sodelovanju s francoskim centrom za umetniške raziskave Les Laboratoires d'Aubervilliers iz Pariza, zato je tokratni tematski blok trijezičen.

Kazalo

Maska 149–150 JESEN 2012

UVODNIK / Amelia Kraigher

LJUBEZEN IN DRŽAVA 

NABRUSITE KOSE! / Simon Kardum

V PARADOKS / Nenad Jelesijević

PARTY TIME / Nika Arhar, Nika Leskovšek

PROJEKTIVNA ČASOVNOST 

UVODNIK / Bojana Kunst

ČAS PROJEKTA / Bojana Kunst

»URA PRINESE, ČESAR ČAS NE MORE«: ŠTOPANO RAZMIŠLJANJE O NEKEM GRŠKEM PREGOVORU / Danae Theodoridou

KOREOGRAFIJE ZUNANJEGA: O Musée de la danse Borisa Charmatza / Noémie  Solomon

IZVAJALSKI ČAS ALI ČAS IZVAJANJA? BORBA ZA TRAJANJE KOT BORBA ZA DOGODEK / Boyan Manchev

KONČNO SKUPAJ O PRAVEM ČASU Bojana Kunst, Ivana Müller

NESTANOVITNI ZDAJ. NESPREMENLJIVI ČAS IN SPREMENLJIVA SUBJEKTIVITETA V SODOBNEM PERFORMANSU / Bojana Bauer, Myrto Katsiki

OSVOBAJAJOČI NEPOVRATNI IZBRISI: UMETNOST, PLASTIČNOST IN SPOMIN / Pia Brezavšček 

V ČRNEM BREZNU ČASNOSTI. O ZVOČNEM KOMADU 50 KILOMETROV KARTOTEK SKUPINE RIMINI PROTOKOLL, BERLIN 2010 / Andre Schallenberg

Kolofon

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn.  XXVII, št. 149–150 (jesen 2012)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost / | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Amelia Kraigher | Uredniški odbor: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, dr. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, Alja Predan, mag. Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Miha Turšič, Rok Vevar | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, dr. Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek, dr. Mojca Puncer | Mednarodno uredništvo: Thomas Irmer, Marija Karaklajić, Katarina Pejović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Ixiar Rozas, André Schallenberg

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič | Slovenska lektura: Melita Silič, Amelia Kraigher | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Francoska lektura: Virginie Bobin, Alice Chauchat, Aurélie Foisil, Nataša Petrešin-Bachelez Tisk: Cicero: 500

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 € | Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 € (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno) | Poslovna sekretarka: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski račun: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič in Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) in Maja Murnik (2011). Maska je članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS. 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

Revija je izšla v okviru projekta TIMeSCAPES.