logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Nesnovne ekstenzije snovnega

MASKA, Letn. XXVII, št. 145–146 (pomlad 2012)

Prva številka Maske v letu 2012, je delno dediščina lanskoletnega uredništva pod vodstvom Maje Murnik, vendar pod novim uredništvom že nakazuje teme, katerim bo prenovljena Maska sledila z namenom utrditi revijo, kot osrednje prizorišče za integracije refleksij in raziskav v polju sodobnih scenskih umetnosti pri nas.

Nova dvojna številka prinaša dve novi rubriki: Ljubezen in država, ki se bo osredotočala na aktualna vprašanja kulturne politike, jih premišljevala ter ji ponujala smele odgovore in rešitve; Maskin heksagram pa bo namenjen poglobljenim diskusijam na izbrano temo – tokrat smo pod drobnogled postavili delovanje strokovnih komisij na nekdanjem Ministrstvu za kulturo ter mestnih občinah. Dva krajša tematska bloka Telo, pogled, dotik Nesnovne ekstenzije snovnega in prinašata teoretske prispevke in interpretacije izbranih teatralnih fenomenov in/ali fenomenov teatralnosti, revijo pa zaključuje analiza predstave Johnathana Burrowsa in Mattea Fargiona Cheap Lecture (Ceneno predavanje), ki je konec marca gostovala tudi v Ljubljani.

Kazalo

Ljubezen in država

Simon Kardum: Sproščeno, spet!

Maskin heksagram

Jedrt Jež Furlan: »Bolj kot je družba demokratična, več je možnosti za ustvarjalce!«

Telo, pogled, dotik

Maja Murnik: Drobljenje celovitosti telesa v performativnih umetniških praksah

Alenka Spacal: Emancipatorni potencial Valie Export v akciji s prsmi na dotik
Nesnovne ekstenzije snovnega 

Mladen Dolar: Glas Valie Export

Ixiar Rozas: Voic(e)Scapes – Dva obraza iste Frakture

Martina Ruhsam: Glasovi, megla, prah in pike, ki prečkajo postčloveško prihodnost PRIHODNOST 

Jonathan Burrows

Katja Čičigoj: Performativni manifest: Kontrapunktno tvorjenje pomena

Uredniški popravek

Kolofon

MASKA Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVII, št. 145–146 (pomlad 2012)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost | Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia | Telefon: +386 1 4313122 | Fax: +386 1 4313122 | E-pošta: [email protected] | www.maska.si | Za založnika: Janez Janša

V. d. odgovorne urednice: Amelia Kraigher | V. d. uredniškega: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Zala Dobovšek, Ida Hiršenfelder, Janez Janša, Jedrt Jež Furlan, Simon Kardum, mag. Diana Koloini, Andreja Kopač, dr. Bojana Kunst, mag. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, Alja Predan, Martina Ruhsam, Ana Schnabl, Miha Turšič, Rok Vevar | Stalni sodelavci revije: Nika Arhar, Nenad Jelesijević, Nika Leskovšek, dr. Mojca Puncer | Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič | Slovenska lektura: Amelia Kraigher, Melita Silič | Angleška lektura: Eric Dean Scott | Tisk: Cicero | Naklada: 400

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 € / Price of double issue (international): 7 € | Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 € (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno) | Poslovna sekretarka: Ana Ivanek | Distribucija in naročnina: [email protected] | Transakcijski: 02010-00165250861

Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki: Rade Pregarc (1920–21), Peter Božič in Tone Peršak (1985–90), Maja Breznik (1991–93), Irena Štaudohar (1993–98), Janez Janša (1998–2006), Katja Praznik (2007–2009) in Maja Murnik (2011). Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija),

Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu. Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %. Revijo

sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

span
Dogodki
— 19-04-2012 : Nova številka revije MASKA, Letn. XXVII, št. 145–146 (pomlad 2012)
Maska, Metelkova 6, Ljubljana
Maska