logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Telo, filozofija, umetnost II: (Ne)gib in javni prostor

Maska, letn. XXVI, št. 139–140 (poletje 2011)


Poletna številka Maske, ki je pred vami, nadaljuje z mišljenjem transdisciplinarnih presečišč sodobnih umetniških praks, filozofija, družbe, kulture, znanosti in tehnologij. V njej nadaljujemo s temo »Telo, filozofija, umetnost«, ki je imela svoj prvi, obsežnejši del že v prejšnji številki Maske. Ob konkretnih umetniških projektih (iz območja tako performativnih kot intermedijskih umetniških praks) se dva prispevka osredotočata na mejna področja – tematizirata korenite spremembe sodobnejšega razumevanja telesa in telesnosti v primerjavi s preteklimi, še pretežno modernističnimi pogledi. Tomaž Toporišič se v svojem prispevku ukvarja s performativnimi revolucijami v delih slovenske gledališke neoavantgarde in teoretiziranega performansa iz zadnjega desetletja, pri čemer se posebej posveti spremenjenemu, destabiliziranemu odnosu med telesom gledalca in igralca oz. izvajalca. Prispevek Polone Tratnik pa posega na področje povezovanja umetnosti in znanosti. Skozi primere umetniškega tematiziranja in uporabe orodij ter tehnik genskega profiliranja v delih sodobnih umetnikov Paula Vanouseja in Špele Petrič analizira pojavnost telesa in njegovih odtisov v tehnologiji DNK profiliranja. Posebno pozornost zastavlja vprašanju možnosti znanstvenega dostopa do resnice.

Poleg omenjenih pričujoča številka Maske prinaša prispevke, ki bi jim lahko nadeli krovno ime »(Ne)gib in javni prostor«. Prispevka Katje Čičigoj in Pie Brezavšček se lotevata razmisleka o gibu in njegovi dekonstrukciji: razmišljata o subverzivnosti negiba in počasnosti, o njunih političnih implikacijah, ter ju postavljata v širši kontekst zahodne (hiper)moderne, pa tudi v kontekst fotografske in filmsko mišljene časovnosti. Deloma z drugega konca se teme giba v javnem prostoru lotevata tudi prispevka Patricka Primavesija in Jasmine Založnik, ki v navezavi na konkretne projekte flash moba razgrinjata strategije in kontekste tega pojava.

Tema »(Ne)gib in javni prostor« pa ima na straneh revije pred vami še eno artikulacijo: posebej za pričujočo številko Maske je bil s pomočjo tehnologije terestričnega laserskega skeniranja (TLS) posnet performans Zelena luč Mateje Bučar, ki daje svoj umetniški odgovor na omenjeno temo. Projekt, ki neustavljivo mestno koreografijo sodobnega časa nadgrajuje na semaforiziranih prehodih Ljubljane, je bil posnet s tehnologijo, ki v zadnjem času prodira na številna področja zajema in evidentiranja oblike in spremembe zemeljskega površja ter antropogenih objektov.

Maja Murnik

Odgovorna urednica: Maja Murnik
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič, dr. Polona Tratnik
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Vizualizacija vsebine: Miha Turšič

Kazalo

Uvodnik

Telo, filozofija, umetnost II.
Tomaž Toporišič: Performativne revolucije igralčevega in gledalčevega telesa

Polona Tratnik: Odtis – uvid – projekcija (gensko profiliranje, genotipizacija)

(Ne)gib in javni prostor
Katja Čičigoj: Počasnost osvoboditve. Dekonstrukcija gibanja in rekonstrukcija njegove percepcije v predstavi Dragane Alfirević Are Made of This

Pia Brezavšček: Raje bi, da ne. Prevpraševanje paradigme negibanja kot revolta v sodobnem plesu

Patrick Primavesi: Prenos gest. Situacija in intervencija v radijskih performansih skupine LIGNA

Jasmina Založnik: Flash mob

Kolofon

MASKA
Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVI, št. 139–140 (poletje 2011)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4313122, Fax: +386 1 4313122
E-pošta: [email protected]
www.maska.si
Za založnika: Janez Janša


Odgovorna urednica: Maja Murnik
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič, dr. Polona Tratnik
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič
Slovenska lektura: Melita Silič, Maja Murnik
Angleška lektura: Eric Dean Scott, Eva Erjavec
Tisk: Cicero
Naklada: 400


Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 €
Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 EUR (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno)
Poslovna sekretarka: Ana Ivanek
Distribucija in naročnina: [email protected]
Transakcijski račun: 02010-00165250861


Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki:
Rade Pregarc (1920–21)
Peter Božič in Tone Peršak (1985–90)
Maja Breznik (1991–93)
Irena Štaudohar (1993–98)
Janez Janša (1998–2006)
Katja Praznik (2007–2009)

Maska je članica mreže mediteranskih gledaliških revij.
Druge revije, članice Mreže: PRIMER ACTO,
REVISTA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE
HENARES, REVISTA GALEGA DO TEATRO, ART TEATRAL,
ESCENA (vse Španija), ISAD (Tunis), PUBLICATION DU THEATRE
NATIONAL DE TIRANA (Albanija), SEMNAL THEATRAL (Romunija),
THE MANOEL (Malta), FRAKCIJA (Hrvaška), PRIMA FILA (Italija),
SCENA (Jugoslavija).

Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.