logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Sodobna umetnost in nove družbene paradigme I.

MASKA, letn. XXVI, št. 141–142 (jesen 2011)

Letošnji letnik Maske smo pričeli s temo »Telo, filozofija, umetnost« in znotraj nje posebej s poudarjanjem kompleksne fenomenologije telesa in njene kontekstualizacije tako v umetniških praksah kot v teoretskem mišljenju.

Tako na različne vidike telesnosti opozarjata Antonio Negri in Jonathan Beller v prispevkih, ki ju je mogoče prebrati v nadaljevanju, in sicer v okviru teoretskega bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme I.«, ki ga je pripravil Janez Strehovec in se bo nadaljeval v naslednji številki revije.

Transdisciplinarno mišljenje presečišč sodobnih umetniških praks, znanosti, tehnologij in družbe je bilo izhodišče okrogle mize, ki jo je letos spomladi pripravilo Ministrstvo za kulturo. V Maski objavljamo transkripcijo tega pogovora o teoretičnih in aktualnih možnostih povezovanja umetnosti in znanosti, možnostih, ki po izkušnji konceptov avtonomije umetnosti v 20. stoletju niso (več) tako samoumevne.

Razmerje med telesnostjo in njeno neizogibno umeščenostjo v družbo je vodilna nit intervjuja z ameriško teoretičarko Susan Foster, avtorico koncepta t. i. najetega telesa, s katerim označuje rezultat tendenc v sodobnem poučevanju plesa. Poleg tega intervju s Fosterjevo ponuja tudi kritično refleksijo nekaterih plesnih predstav, predstavljenih na letošnjem mednarodnem festivalu Springdance v Utrechtu. Tudi dva druga prispevka (prvi Ane Perne in drugi Katje Čičigoj) ponujata informativno-kritični pregled bere dveh mednarodnih festivalov – in sicer bolj tradicionalno naravnane Evropske gledališke nagrade, ki je bila letos v Sankt Peterburgu, ter »sodobneje« usmerjenega festivala ICAF, ki se ukvarja z vprašanji umetnosti skupnosti in je potekal v Utrechtu. Rubriko »Recenzije, refleksije« sklepa na fenomenoloških izhodiščih zasnovana refleksija Janeza Strehovca ob instalaciji Tanje Vujinović, postavljeni v ljubljanski Galeriji Kapelica.

Naj opozorim še na vizualno gradivo Maske, ki je pred vami. Posebej zanjo so bili izbrani in z rentgenom posneti objekti-materializacije iz nekaterih projektov slovenske sodobne umetnosti. Njihova obdelava in vizualizacija na straneh revije (ideja in realizacija je delo Mihe Turšiča) daje svoj odgovor na tematike, ki jih reflektira letošnji letnik Maske. Rentgenska vizualizacija pomeni širitev sposobnosti zaznavanja človeka, je torej tehnološki podaljšek biološkega. Z vidika emancipacije tehnološkega pa je pomembno vprašanje, kako tehnologija zaznava obstoječa umetniška dela – seveda drugače, ko vidi, česar človek ne more, oziroma ne vidi tega, kar vidi človek.

Maja Murnik

Odgovorna urednica: Maja Murnik
Urednik bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme«: dr. Janez Strehovec
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Vizualizacija vsebine: Miha Turšič

Kazalo

Uvodnik

Teoretski blok
Sodobna umetnost in nove družbene paradigme (I): Jonathan Beller in Antonio Negri
Urednik bloka: dr. Janez Strehovec

Janez Strehovec: Od filmskega produkcijskega načina k biopolitičnemu delu (Uvodna predstavitev)

Jonathan Beller: Filmski način produkcije: ekonomija pozornosti in družba spektakla (odlomek)

Antonio Negri: Metamorfoze: umetnost in nematerialno delo

Reflektor
Povezovanje umetnosti in znanosti: okrogla miza

Intervju
Susan Foster: Intervju

Recenzije, refleksije
Katja Čičigoj: Skupnostno v umetnosti. ICAF – International Community Arts Festival Rotterdam 2011

Ana Perne: Nove gledališke stvarnosti. Evropska gledališka nagrada

Janez Strehovec: Dotik s taktom. Ob instalaciji Superohm Tanje Vujinović

Kolofon

MASKA
Časopis za scenske umetnosti
Ustanovljen 1920
Letn. XXVI, št. 141–142 (jesen 2011)

ISSN 1318-0509

Izdajatelj: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4313122, Fax: +386 1 4313122
E-pošta: [email protected]
www.maska.si
Za založnika: Janez Janša

Odgovorna urednica: Maja Murnik
Uredniški odbor: dr. Janez Strehovec, dr. Tomaž Toporišič
Stalni sodelavci revije: Katja Čičigoj, Janez Janša, dr. Bojana Kunst, Jana Pavlič, dr. Mojca Puncer, Monika Vrečar
Mednarodno uredništvo: Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Nataša Petrešin-Bachelez, Luk Van Den Dries

Vizualizacija vsebine: Miha Turšič
Slovenska lektura: Melita Silič
Angleška lektura: Eric Dean Scott
Tisk: Cicero
Naklada: 500

Cena dvojne številke (za Slovenijo): 7 €
Letna naročnina za posameznike: 21 €, letna naročnina za institucije: 31 EUR (v ceno je vključen DDV, poštnina ni vključena v ceno)
Poslovna sekretarka: Ana Ivanek
Distribucija in naročnina: [email protected]
Transakcijski račun: 02010-00165250861


Masko leta 1920 ustanovi Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev Kraljevine SHS. Leta 1985 Zveza kulturnih organizacij Slovenije obudi njeno izdajanje pod imenom Maske. Leta 1991 Maska ponovno dobi izvorno ime in soustanovitelja: Institutum Studiorum Humanitatis.

Dosedanje glavne in/ali odgovorne urednice in uredniki:
Rade Pregarc (1920–21)
Peter Božič in Tone Peršak (1985–90)
Maja Breznik (1991–93)
Irena Štaudohar (1993–98)
Janez Janša (1998–2006)
Katja Praznik (2007–2009)

Maska je članica mreže mediteranskih gledaliških revij.
Druge revije, članice Mreže: PRIMER ACTO,
REVISTA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE
HENARES, REVISTA GALEGA DO TEATRO, ART TEATRAL,
ESCENA (vse Španija), ISAD (Tunis), PUBLICATION DU THEATRE
NATIONAL DE TIRANA (Albanija), SEMNAL THEATRAL (Romunija),
THE MANOEL (Malta), FRAKCIJA (Hrvaška), PRIMA FILA (Italija),
SCENA (Jugoslavija).

Maska je članica Društva Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju umetnosti in kulture ter članica mreže Team Network (Transdisciplinary European Art Magazines). Druge revije, članice Mreže: Alternatives Théâtrales (Belgija), Art’O (Italija), Ballet-Tanz (Nemčija), Danstidningen (Švedska), Highlights (Grčija), Mouvement (Francija), Obscena (Portugalska), Scènes (Belgija), Stradda (Francija). www.team-network.eu.

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na časopis obračunan po stopnji 8,5 %.

Revijo sofinancira Javna agencija za knjigo RS.