logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Nova evropska dramatika

Nova številka Maske na 128 straneh poleg vrste informativnih člankov in kritiških odmevov na aktualne uprizoritve prinaša tudi obsežen tematski blok o fenomenu nove evropske dramatike, ki ga je uredila Petra Pogorevc. O tem, da dramatika sperme in krvi pravzaprav pomeni gledališko poravnavo starih dolgov, na uvodnih straneh razmišlja Rok Vevar, ki se milenijski dramatiki približuje v luči neposrednega televizijskega prenosa zloglasnega newyorškega poka na kanalu CNN: "Fenomen dramatike sperme in krvi je gledališka poravnava starih dolgov. Dramska gledališka konvencija se je v zadnjem stoletju večkrat odzvala z močno obrambo. To je navsezadnje logično, saj je gledališče v dvajsetem stoletju doživelo več usodnih šokov: izumi novih medijev so mu neprestano hodili v zelje in dramatika, ki se je literarno etablirala šele pred slabimi štiristo leti (prve knjižne izdaje Jonsonovih in Shakespearovih dram 1623. leta), je v drugi polovici 20. stoletja - na podlagi Saussurovih, Wittgensteinovih in poststrukturalističnih raziskav jezika - nenadoma opustila rabo govora (Handke, Beckett). A ena glavnih značilnosti dramatike zadnjih petdesetih let je med drugim ta, da govori o tem in še po tem, (ka)ko ji je zmanjkalo besed. Kakor hitro zaide v polja sporočljivosti, postane banalna in moralistična, postane nekakšen neenakovreden tekmec “družbi spektakla”, ki si je podvrgel njen tisočletni modus operandi. Zato je treba novejše dramske fenomene brati preko (malo preveč dobesednega razumevanja) Wittgensteinovega izreka, da se neizrekljivo kaže, kar pomeni v kontekstu dramske zgodovine - preko radikalnih dramskih eksperimentov Becketta in Handkeja."

Na lov za izgubljeno realnostjo se poda Barbara Orel, ki ob izboru domačih uprizoritev nove evropske dramatike piše o tem, kdaj četrta stena v teatru ne prepriča več oziroma zakaj si mora vsaka doba na odru ustvariti svoj lastni realizem. Po obeh oseh jezika do Razdejanih & Razmadežne spleza Petra Pogorevc, ko sledi odmevu bosanskega pekla v delih Sarah Kane; izmuzljivega urbanega spleena, ki v dramah novih angleških avtorjev nadomesti enosmerni družbeni angažma iz šestdesetih let, pa se loteva Martina Šiler. Da je v slovenski dramatiki tudi v času, ko sta drama in gledališče ponovno postala trend, še vedno moč zaslediti kronično odsotnost dialoškega diskurza, utemeljuje Diana Koloini, določene premike iz literature v prakso pa v slovenskih dramah že opaža Matej Bogataj. V tej številki najdete napovedi vseh uprizoritev nove evropske dramatike v slovenskih gledališčih, si postrežete s kopico naslovov tematskih internetnih strani, preberete obširna intervjuja z dramatikoma Davidom Harrowerjem in Evgenijem Griškovcem ter ekskluzivni pogovor z utemeljiteljem »gledališča na gobec«, londonskim teatrologom in kritikom Aleksom Sierzem. Da se naš pogled ne bi zaustavil le na Zahodu, smo posebno pozornost namenili tudi evidenci aktualnega stanja v sodobni dramatiki Srednje in Vzhodne Evrope. Kakšni motivi in teme so v devetdesetih obsedali generacijo, ki se v poznih petdesetih, ko se je z britanskega otočja proti ostali Evropi v gnevu oziral prvi val jeznih mladeničev, ni še niti rodila? Kakšne dramaturške strategije in oblikovne inovacije se zrcalijo v novi pisavi, do katere mere je vzhod posvojil trende z zahoda, v kakšni obliki po padcu berlinskega zidu v dramatiko stopa družbeni angažma?

Kazalo

Rok Vevar: WHAM! BANG! BLASTED! & OTHER GREATEST HITS
Barbara Orel: ISKANJE IZGUBLJENE REALNOSTI: FIKCIJSKA MREŽA HIPERREALNEGA SVETA
Petra Pogorevc: RAZDEJANI IN RAZMADEŽNA: PO OBEH OSEH JEZIKA DO BOSANSKE VOJNE
Katja Praznik & Saša Goropevšek: KO NOŽI ZAREŽEJO V TREBUH JEZIKA. Intervju z Davidom Harrowerjem.

Martina Šiler: URBANI SPLEEN: BRITANSKA DRAMATIKA KRVI IN SPERME
Petra Pogorevc: TUDI JAZ NISEM TAKOJ SPREGLEDAL. Intervju z Aleksom Sierzem.

Aleš Vaupotič: GLEDALIŠČE V OBDOBJU INTEGRIRANIH MEDIJEV

Anne Ubersfeld: SODOBNO FRANCOSKO GLEDALIŠČE JE GLEDALIŠČE BESEDE

Despina Angelovska: MLADA FRANCOSKA PISAVA: DEJANJE UPORA ZOPER SVET PODOB

Frauke Meyer-Gosau: DELO! LJUBEZEN! OBUP! NOVA NEMŠKA DRAMATIKA SKUŠA OPISATI DRUŽBENE TEGOBE

Knut Owe Arnzten: MED TRADICIJO IN INVENCIJO: MLADI NORVEŠKI DRAMATIKI

Jovan Ćirilov: ŽELEZNO OBDOBJE RUSKE DRAMATIKE (odlomki)

Amelia Kraigher: NOČEM SEDETI ZA MIZO Z RUSKIMI DRAMATIKI. Intervju z Evgenijem Griškovcem.

Katarzyna Wielga: IZ PTIČJE PERSPEKTIVE V ŽABJO. MLADI POLJSKI DRAMATIKI.

Juraj Šebesta: ONKRAJ PETIH ČUTOV. MLADI SLOVAŠKI DRAMATIKI

David Drozd: IRONIJA IN IGRIVOST. MLADI ČEŠKI DRAMATIKI.

Sándor L. István: ČUDEŽI IN RAZOČARANJA. MLADI MADŽARSKI DRAMATIKI

Hrvoje Ivanković: ODRAZ VRTINCA. MLADI HRVAŠKI DRAMATIKI.

Ivana Đilas: SAMONIKLI. MLADI SRBSKI DRAMATIKI.

Jelena Lužina: KRIZNA GENERACIJA. MLADI MAKEDONSKI DRAMATIKI.

Diana Koloini: SODOBNA SLOVENSKA DRAMATIKA: ODSOTNOST DIALOŠKEGA DISKURZA

MARTINA ŠILER: DO IDENTITETE SKOZI DRAMSKO FORMO. Intervju z Marinko Poštrak.

MATEJ BOGATAJ: SODOBNA SLOVENSKA DRAMATIKA: OD LITERATURE K PRAKSI

Martina Šiler: KROG BO TREBA ZAVRTETI VEČKRAT. Intervju s Samom Strelcem.

Ana Perne: NOVE UPRIZORITVE NOVE DRAMATIKE V NOVI SEZONI. DODATEK.
PREDSTAVE

Nana Milčinski: ENERGIJA VELIKE GMOTE (Kagami odsev Tanje Zgonc)

Thomas Irmer: V ODSEVU MODERNE (Faust Petra Steina)

Martina Šiler: NASPROTJA. Ob dveh predstavah Bojana Jablanovca (Lenora in Evropa).

Aleš Vaupotič: OTROK IN KONJ VS. NOVI HISTORIZEM (Rozmanov Hamlet v režiji Daria Varge in Shakespearov Othello v režiji Eduarda Milerja)
KNJIGE

Aldo Milohnić: POSTDRAMATIZEM? (Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater)
Katja Praznik: COMMUNITY THEATRE (Eugene van Erven: Community Theatre. Global Perspectives)
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Jedrt Jež, Barbara Orel: POTREBA PO GLEDALIŠČU NI NEKAJ SAMOUMEVNEGA. Pogovor z Borutom Veselkom in Marinko Poštrak.

Amelia Kraigher & Matej Bogataj: POGOVORI Z IGRALCI (Tine Oman, Vesna Jevnikar, Darja Reichman, Matjaž Višnar, Pavel Rakovec Rači, Rok Vihar, Vesna Pernarčič, Vesna Slapar)

Kolofon

Cena dvojne številke: 4.59 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja.