logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Taktike teatralnega

V tokratnem tematskem bloku gre za detekcijo samega gledališkega medija, ki s ponovno uporabo nekaterih teatroloških pojmov razgrinja fluidne meje teritorija predstave (Milohnić, Pristaš, Strehovec, Valentini, Orel idr.). Sodobni teritoriji predstave se nam na ta način ne razgrinjajo kot modeli, pač pa predvsem kot opozicijska in artikulirana uporaba različnih vsebin, s katero se nam lahko razpre prepletajoči se in nomadski teritorij "vmes".

Številka Maske z naslovom Taktike teatralnega prinaša v naslovnem tematu članke Bojane Kunst: Strateško uprizarjanje, Valentine Valentini: Multimedialnost in scenske umetnosti, Gorana Sergeja Pristaša: Objektivacija, Alda Milohnića: Gestus – Vizualno v diskurzivnem, Barbare Orel: Presevanje fiktivnega v realno, javnega v zasebno, Janez Strehovec: Računalniška igra kot igra. V sklopu Sodobne umetnosti v tradicionalnih institucijah Katja Praznik povzema lanske züriške gledališke škandale, ki so na ulice tega švicarskega mesta prignale jezne demonstrante, Gerald Siegmund pa se ukvarja s črno kroniko lanske frankfurtske baletne sezone, ki z odhodom Williama Forsythea iz tamkajšnje baletne hiše pomeni tudi konec najbolj nemirnega obdobja v novejši baletni zgodovini. Tomaž Toporišič objavlja drugi del svoje raziskave teksta v razmerju z gledališko prakso 80. let pod naslovom Funkcija teksta v slovenskih gledaliških estetikah 80. let, Jure Stojan pa se loteva teatralnosti postmodernega terorizma v članku Sublimni cinizem. O srednjem veku v predstavah Matjaža Bergerja Ime rože in Diega de Bree Dvoboj govorita oba režiserja v intervjuju, ki ga je uredila in izpisala Petra Pogorevc, ter Martina Šiler v svojem eseju z naslovom Spomin srednjega veka. Šesti, poslednji blok zimske številke se ukvarja z vse bolj popularnim butohom: članek Mojce Puncer se ukvarja z butohom skozi zadnjo predstavo Tanje Zgonc, sledi pa še intervju z lansko nagrajenko Prešernovega sklada in njenim trenutnim doživljanjem tega 'sistema', kot butoh naslavlja sama. Revija je prevedena tudi v angleščino.

Kazalo

Bojana Kunst: Strateško uprizarjanje
Valentina Valentini: Multimedialnost in scenske umetnosti
Goran Sergej Pristaš: Objektivizacija
Aldo Milohnić: Gestut: Vizualno v diskurzivnem
Barbara Orel: Presevanje fiktivnega v realno, javnega v zasebno
Janez Strehovec: Računalniška igra kot igra

SODOBNA UMETNOST V TRADICIONALNIH INSTITUCIJAH 

Katja Praznik: Primer Marthaler
Gerald Siegmund: Zaton Frankfurtskega mita  
Gerlad Siegmund: Prostor spomina: Baleti Williama Forsythea

TEKST NA SCENI 

Tomaž Toporišič: Funkcija teksta v slovenskih gledaliških estetikah osemdesetih (2. Del)

DRUŽBA SPEKTAKLA 

Jure Stojan: Sublimni cinizem. Esej o postmodernem terorizmu.

ZA DRUGAČEN SREDNJI VEK 

Petra Pogorevc: Eros / Svoboda. Pogovor z Matjažem Bergerjem in Diegom de Breo Martina Šiler: Spomin srednjega veka

TELO IN POGLED BUTOHA 

Mojca Puncer: Telo kot posoda za infuzijo podob
Mojca Puncer & Matija Brumen: Gledalec kot božanstvo. Pogovor s Tanjo Zgonc

Kolofon

Cena dvojne številke: 5 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja