logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Politike predstavljanja

Ta številka Maske v osrednjem tematskem bloku Politike predstavljanja osvetljuje različne aspekte reprezentacije, od politike estetike v istoimenskem članku Jacqesa Rancièra, festivalov sodobnih scenskih umetnosti – slovenskim se posveča Blaž Lukan, plesnim Bojana Cvejić – do posameznih plesnih in gledaliških predstav ter performansov.

V njih niz mlajših avtorjev, med njimi Mojca Puncer, Ana Vujanović, Jure Novak in Katja Praznik, razkriva tako estetske kot tudi širše družbene plati politik predstavljanja v posameznih avtorskih poetikah. V bloku Patriotska in druga dejanja sledi obsežen pogovor Nataše Petrešin o potencialnosti kulturnega uporništva z Markom Peljhanom, Claire Pentecost, Brainom Holmsem in Igorjem Zabelom. Tretji del Dramsko skozi postdramsko prinaša analizi Jablanovčeve predstave Via Negativa: Še in slovenskih uprizoritev Cankarjevega Pohujšanja

Kazalo

POLITIKE PREDSTAVLJANJA
Jacques Rancière: Politika Estetike
Ana Vujanović: Neznosna lahkost biokraphie 
Jure Novak: Nismo nedložni, smo čisti (Intervju z Lino Saneh) 
Dorothea Von Hantelmann: I promise it's performative 
Blaž Lukan: Uvod v razumevanje festivalov 
Bojana Cvejić: Amperdans: Simptomi, tokovi in možnosti dela v majhnem merilu
Katja Praznik: Kloniranje intrnacionalnih monstrumov ali kako deluje pokroviteljska gesta sodobnega plesa
Mojca Puncer: Estetske strategije v telo usmerjenih umetnostnih praks 
DOMOLJUBNA IN DRUGA DEJANJA
Nataša Petrešin: Paranoja in konec umetniške svobode 
Nataša Petrešin: Potencialnost kulturnega uporništva 
DRAMSKO SKOZI POSTDRAMSKO
Barbara Orel: O šentflorjancih, pohujšanju in skrbno vzhojenih cvetlicah 
Mojca Puncer: Teatralizirana požrešnost: Via Negativa: Še

Kolofon

Cena dvojne številke: 5 EUR

Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.

Slovensko-angleška izdaja.

Dogodki
— 25-12-2004 : Politike predstavljanja
Ljubljana