logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Vnovično snovanje radikalne prihodnosti

Maska, letnik XIV, št. 121–122, (pomlad 2009)


Številka Maske z naslovom Vnovično snovanje radikalne prihodnosti, ki jo soureja ameriški teoretik in kritik Gene Ray odpira vprašanja o alternativnih globalnih vizijah in vrednotah, ki lahko usmerjajo družbena gibanja in boje ter radikalne kulturne prakse v prihodnosti ter prispeva k aktualnim razmišlekom o strategijah, ki nam ostanejo za organiziranje kolektivnega delovanja in učinkovitega družbenega boja.

Revija prinaša niz prispevkov domačih in tujih piscev, kot so dr. Igor Pribac, Gerald Raunig, Rozalinda Borcila, G. M. Tamas, Dimity Vilensky in David Riff, Csaba Polony, ter eksluzivno objavo dela raziskave dr. Maje Breznik Sodobna kultura v krizi družbene kohezivnosti, ki se nanaša na področje vizualnih umetnosti z odličnima komentrajema Ede Čufer in Borisa Budna.

 

 

 

 

 

 

Uvodnik → PDF