logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti

Maska, let. XXIV, št.119-120, zima 2009

Izšla je nova številka revije Maska, Strategije proti zankam nadzora – Nekaj ljudi in trenutkov taktične resničnosti, ki so jo uredli Marko Peljhan, Katja Praznik in Mojca Puncer. Številka je namenjena odpiranju tematskega prostora na izredno ostrem križišču med umetniško-aktivističnimi praksami, kapitalom, družbenimi sistemi nadzora in regulacije ter znanostjo. S teksti, intervjuji in manifesti priznanih teoretikov in akterjev polja tatkičnih medijev, kot so Geert Lovink, Konrad Becker, Brian Holmes, Graham Harwood idr., tako kartira teren, na katerem bi se prepoznale konture vloge taktičnih medijev in njihovih razmerij do družbenega, političnega in znanosti. Številka se osredotoča na konceptualni niz, ki obsega pojmovni pregled in definicijo kreativnih metod za refleksijo in konstrukcijo družbenih fenomenov, nekaj primerov dobrih praks doma in v tujini ter refleksijo vloge kibernetične znanosti danes.

Na povezavi lahko preberete zapis oz. komentar Geerta Lovinka o pogovoru ob izidu revija Maska:
http://networkcultures.org/<wbr></wbr>wpmu/geert/2009/05/07/<wbr></wbr>discussing-tactical-media-in-<wbr></wbr>ljubljana-using-skype/

 

Uvodnik → PDF
Kolofon

Odgovorna urednica: Katja Praznik
Uredniki številke: Marko Peljhan, Katja Praznik, Mojca Puncer
Uredništvo : Bojana Kunst, Nina Meško, Saša Nabergoj, Mojca Puncer, Karla Železnik, Andrej Jaklič, Jurij Krpan, Blaž Lukan
Mednarodno uredništvo Inke Arns, Maaike Bleeker, Eda Čufer, Ivana Ivković, Nataša Petrešin Bachelez, Ana Vujanović, Marko Peljhan, Luc Van Den Dries
Likovni urednik: Martin Mistrik
Lektorica za slovenščino: Simona Ana Radež
Lektorica za angleščino: Jana Wilcoxen

Izid: 6. april 2009
Cena dvojne številke: 6 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja