logo

Maska, časopis za scenske umetnosti

Odprto delo

Tretja številka revije Maska v tem letniku je posvečena problematiki odprtega dela. Kritična izhodiščna točka številke, ki jo je tokrat uredila Bojana Cvejić, je bil pregled pomensko nabitih in precenjenih atributov odprtosti, fleksibilnosti in mobilnosti; raziskovanja, laboratorija in procesne naravnanosti kot načinov produkcije; percepcije/recepcije gledalstva, skupnosti, mreženja in samo-organizacije kot okvirov distribucije del. Rezultat tega pregleda je heterogeno odprta številka, z žanrsko pestrim izborom besedil, ki ga sestavljajo prispevki umetnikov, teoretikov in kulturnih delavcev in ki razkriva institucionalno nasičenost področja, hkrati pa nakazuje tudi nove možnosti afirmativnih opredelitev do pojma odprto delo.

naslovnica

naslovnica

Kazalo

Bojana Cvejić: UVODNIK  → PDF
Bojana Cvejić & Ana Vujanović: ODPRTO DELO – ali ima dandanes pravico do teorije?
Petra Sabisch: MALI INVENTAR PARTITUR
Pirkko Husemann: FUNKCIONIRANJE FUNKCIJ THOMASA LEHMENA
Pirkko Husemann: SLOVAR PREOBREMENJENIH IZRAZOV
Mårten Spångberg: NEPRIMERLJIVO – NADALJNJA DIFERENCIACIJA POJMOV
1990s Χ 1960s
Bojana Cvejić: INTERPRETIRANJE DEL BREZ DEL Pogovor s Christophom Waveletom.
Mette Ingvartsen PRAKTIČNEMU RAZUMEVANJU TEORIJE NAPROTI
Ana Vujanović: ODPRTOST 60. LET 20. STOLETJA KOT ZAPRTOST 90. LET IN DESETLETJE PO LETU 2000: DISKURZIVNA(E) PAST(I) NEDAVNIH PRAKS ALTERNATIVNEGA GLEDALIŠČA V BEOGRADU
Goran Sergej Pristaš ODSTOPANJA IN NJIHOVA OČITNOST
Dieter Lesage PORTRET UMETNIKA KOT DELAVCA
Tara Herbst, Teodora Tabački, Nicolas Siepen: ASSEMBLY INTERNATIONAL: govorice
Mary Zournazi »HOJA KOT NADZOROVANO PADANJE« Odlomki iz intervjuja z Brianom Massumijem

Kolofon

Cena dvojne številke: 5 EUR
Cena vključuje DDV. Poštnina ni vključena v ceno.
Slovensko-angleška izdaja.